Nyheter

Rødt blir nøkkelen til mulig mistillit mot helsebyråden

Opposisjonen i Oslo bystyre har varslet et mulig mistillitsforslag mot helsebyråd Robert Steen (Ap) for hans håndtering av eldreomsorgen i Oslo. Men de er avhengig av Rødt for å få flertall.

– Det har vi ikke tatt stilling til ennå, sier Rødts Maren Rismyhr til Dagsavisen.

Ny politikk

Maren Rismyhr sitter i helse- og sosialutvalget i Oslo bystyre.

– Det som er viktigst, er å få en ny eldrepolitikk. Det hjelper ikke med en ny byråd om politikken blir den samme, sier hun.

Etter høringen 30. januar vil Rødt diskutere en eventuell mistillit innad i partiet.

– Det kommer til å bli diskutert. Men som sagt, målet er å få fram en forandring i politikken, ikke å kaste en byråd for å få inn en annen som ikke endrer politikken, gjentar hun.

Det som er viktigst er å få en ny eldrepolitikk. Det hjelper ikke med en ny byråd om politikken blir den samme.

—  Maren Rismyhr (Rødt)

Hun håper å få en full gjennomgang av eldreomsorgen under høringen i slutten av januar.

– Jeg har også i flere år stilt flere spørsmål om eldreomsorgen i utvalget. Men har fått lite respons. Høyre bør ikke gjøre seg så høye og mørke. De har ikke noen bedre løsninger på å få en god eldreomsorg, sier hun.

Da Samhandlingsreformen ble innført i januar 2012 var det for å sikre bærekraftige helse- og omsorgstjenester. Overføring av behandlingsansvar fra spesialist til primærhelsetjenesten var en sentral del av reformen.

– Den reformen har virket til gangs, og kommunen har fått langt flere sjuke eldre å ta seg av, sier hun.

Et av tiltakene ved reformen var at Oslo kommune i 2015 opprettet fire helsehus.

– Helsehus kan være en god løsning, men da må de få gjøre jobben de er ment for, nemlig å ta imot pasienter fra sykehusene som trenger behandling og rehabilitering før de kommer hjem. I dag får de en rekke andre pasienter de ikke er kompetente til å ta seg av. For eksempel demente, som kan bli sykere av et opphold på helsehus. Det de får der, er et rom og mat. Ikke noe annet av et travelt opptatt personale, sier Rismyhr.

– På helsehus har de ikke den spesialkompetansen de trenger for å ta imot en pasient med demens, sier hun.

Da helsehusene ble opprettet ble det slutt på korttidsplasser ved sykehjem. Noe Maren Rismyhr mener må komme på plass igjen.

– Vi i Rødt mener korttidsplasser på sykehjem må komme tilbake, sier Rismyhr.

– Vi vil også at det opprettes egne avlastningstilbud for demente hjemmeboende, sier Rismyhr.

Mistillit

Lars Petter Solås er Oslo Frps førstekandidat til kommunevalget i september, og han er oppgitt over eldreomsorgen i hovedstaden.

Den siste tiden har det kommet rystende avsløringer rundt Ullern Helsehus, og NRK Brennpunkt kunne onsdag i sitt program «Bak lukkede dører» dokumentere ytterligere svikt i eldreomsorgen.

Solås i bystyresalen

Nå vurderer Frp, sammen med flere andre opposisjonspartier å fremme mistillit mot helsebyråd Robert Steen (Ap).

– Det er ikke snakk om uheldige enkelthendelser, men eksemplene er så mange at det tegner et bilde av systemsvikt. Derfor er det riktig å allerede nå varsle at mistillit ligger på bordet som en mulighet, sier Lars Petter Solås til Dagsavisen.

– Det vi vet fra avsløringene er at Robert Steen er øverste ansvarlig for et system som har latt en pasient ligge hjelpeløs i timevis i sin egen avføring, hvor underernærte eldre har gått dager med lite eller ingen mat, og hjemmeboende demente og pleietrengende ikke har fått hjelp med medisiner, pleie og bekledning, sier Lars Petter Solås (Frp).

Dagens regime er mer opptatt av å re-kommunalisere eldreomsorgen på en slik måte at de som trenger den havner i skyggen. Kommunen har latt de eldre i stikken.

—  Lars Petter Solås, Oslo Frp

Om snaut ni måneder er det kommunevalg i Norge. Om det blir et maktskifte i Oslo, lover Lars Petter Solås å endre eldrepolitikken.

– Først og fremst ved å gi den kvalitet, og ikke være så opptatt av hvem som driver den. Dagens regime er mer opptatt av å re-kommunalisere eldreomsorgen på en slik måte at de som trenger den havner i skyggen. Kommunen har latt de eldre i stikken, sier han.

– Derfor er det viktig å skifte fokus fra hvem som driver eldreomsorgen til hvilken kvalitet vi får ut av den. Et annet konkret tiltak er at vi også ønsker å få tilbake pasient- og pårørendeundersøkelsen. Da får vi vite hva de enkelte ønsker, sier han.

Han er også bekymret over at terskelen for å få sykehjemsplass er blitt altfor høy.

– Byrådet sier at det ikke er ventelister for sykehjemsplass. Det er ikke så rart når man får avslag i stedet for å bli satt på venteliste, sier han.

– Det finnes også mange eldre som selv ønsker å få sykehjemsplass, men om får avslag. Vi ser også at botiden på sykehjem blir kortere og kortere, noe som forteller oss at de som får plass blir stadig sykere, sier han.

Han mener hele bildet er et tegn på systemsvikt.

– Oslo er i en situasjon med rekordstore budsjetter. Dette handler ikke om mer penger, men om hvordan man bruker dem, sier Solås.

– Gjennom høringen 30. januar og ekstern granskning må vi komme til bunns i tilstanden i eldreomsorgen og hva byrådet har gjort og ikke gjort, sier Solås.

Aina Stenersen, nestleder i Frps bystyregruppe skal delta i høringen for Frp, og fronter saken sammen med Lars Petter Solås.

Aina

– Som tidligere leder av Helse- og sosialutvalget i bystyre har jeg lenge jobbet for å bedre eldreomsorgen i Oslo. Vi ser nå at realiteten i tjenestene kommer frem, og at dette er et politisk ansvar som det rødgrønne byrådet sitter med. Både flere situasjoner på helsehus, i hjemmetjenesten og terskelen for å få en sykehjemsplass er under enhver kritikk i Oslo, sier Aina Stenersen, til Dagsavisen.


Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra Dagsavisen