Nyheter

Raser mot nedleggelse av Ullevål sykehus: – Det blir mange, sinte folk og mye bråk

Fredag kom det endelige vedtaket fra styret i Helse-sør-øst om at de legger ned Ullevål sykehus, og bygger to nye. Folkeaksjonen Redd Ullevål sykehus varsler demonstrasjon samme kveld.

Dermed gjenstår det bare den statlige tomtereguleringen før byggearbeidet kan settes i gang, skriver NTB. I begynnelsen av desember vedtok styret i Oslo universitetssykehus det samme.

Ansattrepresentantene fra Legeforeningen, Sykepleierforbundet og Fagforbundet stemte imot. De mener det er for mange uavklarte forhold og for høy risiko i prosjektet, skriver NRK.

Varsler demonstrasjon

Oslo kommune ved bystyret, byrådet og Plan- og bygningsetaten har lenge vært sterkt kritiske til planene.

Ifølge NTB påpekte også en av eiernes representanter, Statsbygg-sjef Harald Nikolaisen, at den økonomiske risikoen i prosjektet er undervurdert.

Folkeaksjonen Redd Ullevål sykehus varsler fredag at de vil demonstrere mot vedtaket foran Oslo S klokka 19.

– Det blir mange, sinte folk og mye bråk, skriver lederen for aksjonen, Lene Haug, i en SMS til Dagsavisen.

Prisen på de nye sykehusene på Gaustad og Aker i Oslo kan ifølge NRK passere 50 milliarder kroner. Det er en langt høyere sum enn det Helse sør-øst har operert med til nå.

– Eneste løsning

I sitt forslag til styret skrev administrerende direktør Terje Rootwelt i Helse sør-øst at sykehusene skal bygges innenfor en ramme på 36 milliarder kroner, skriver NTB.

Tallet er basert på priser fra januar 2021. I en annen styresak er tallet oppjustert til juni 2022-kroner. Da er prisen oppe i 39 milliarder kroner.

De tillitsvalgte peker blant annet på at planene om å spare penger på driften for å finansiere investeringene er urealistiske, og at dette vil ramme pasientene.

– Det er fullstendig uforsvarlig å gå videre med disse planene, sa Legeforeningens Christian Grimsgaard i styremøtet.

Men ifølge Rootwelt fins det ikke alternativer som er billigere og like bra.

– Dette er eneste løsning som ivaretar behovet for kapasitet og for å erstatte gamle bygg, sa Rootwelt.

Går til sak

Folkeaksjonen Redd Ullevål sykehus varslet torsdag denne uka at de vil gå til søksmål mot staten på grunn av planene.

– Det har ikke vært utredet noen alternativer til denne planen i det hele tatt, heller ingen miljøvurdering. Vi ønsker derfor å stoppe disse planene i sin helhet og ønsker å beholde sykehusdrift på Ullevål, sier aksjonens leder Lene Haug, til NTB.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen


Nyeste fra Dagsavisen.no: