Nyheter

Nav-ofrene får hjelp av europeiske topp-advokater

Rettssaken mot staten er utsatt. Nå styrker ofrene i trygdeskandalen laget. Inn kommer blant andre Carl Baudenbacher, tidligere president i EFTA-domstolen.

– Nå får vi virkelig styrket laget, og vi får løftet saken internasjonalt. Dette kommer til å bli stort, sier Rune Halseth, styreleder i organisasjonen Nav-opprydningen.

Fredag holdt de pressekonferanse på Grand Hotel i Oslo. Organisasjonen representerer alle som er berørt av trygdeskandalen.

Tre av de straffedømte, deriblant Rune Halseth, har saksøkt staten og krever oppreisning for uretten de ble utsatt for. Rettssaken skulle egentlig startet denne uka, men er nå utsatt til mars.

Ett av ofrene har i tillegg saksøkt staten på vegne av alle som er rammet. Dette gruppesøksmålet har retten foreløpig ikke tatt stilling til. Fram til nå er det advokat Bjørn Kvernberg som har vært prosessfullmektig for Nav-opprydningen og ofrene som har saksøkt staten.

Nå styrkes laget rundt Kvernberg. Nav-opprydningen har inngått et samarbeid med advokatfirmaet Nobel Baudenbacher, som har kontorer i Brussel og Zürich. Laura Melusine Baudenbacher og hennes far Carl Baudenbacher skal nå bidra i rettsprosessen mot staten.

President i EFTA-domstolen

Carl Baudenbacher er ingen hvem som helst. Han var president i EFTA-domstolen fra 2003 til 2017 og er en av Europas fremste eksperter på EØS-rett.

EFTA-domstolens hovedoppgave er å løse saker mellom EU og EFTA-landene Norge, Island og Liechtenstein. Domstolen kommer også med rådgivende uttalelser om EØS-rettslige spørsmål når det er tvil om hvordan loven skal tolkes.

Etter at trygdeskandalen ble kjent, har Baudenbacher rettet knallhard kritikk mot norske myndigheter.

I 2019 skrev han en kronikk i VG, der han gikk hardt ut mot norske myndigheter og Regjeringsadvokaten. Baudenbacher skrev at «Nav-skandalen er et resultat av 20 års motstand mot EØS, ESA og EFTA-domstolen».

Han mener regjeringens strategi har vært å bruke det såkalte handlingsrommet for å unngå EØS-reglene så langt det er mulig og at denne strategien økte faren for å begå lovbrudd. Under pressekonferansen gjentok han denne kritikken.

Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted har tidligere slått tilbake mot kritikken fra Baudenbacher og benektet at han har bedrevet systematisk kritikk av EØS-avtalen og EFTA-institusjonene.

Carl Baudenbacher skal hjelpe Rune Halseth og de andre ofrene med å bevise at norske myndigheter har opptrådt grovt uaktsomt.

– Tror vi har en god sak

Baudenbacher er alt annet enn imponert over opprydningsarbeidet som er gjort etter at skandalen ble kjent i oktober 2019. Han minnet forsamlingen på at hele regjeringen i Nederland måtte gå av som følge av en trygdeskandale – en skandale han mener er mindre alvorlig enn den norske.

I Norge har som kjent ingen måttet gå av som følge av skandalen.

Baudenbacher ville ikke si hvem han mener har hovedansvaret for at norske myndigheter i årevis fattet tusenvis av ulovlige vedtak og straffeforfulgte personer som oppholdt seg i utlandet mens de mottok en trygdeytelse.

Han nøyde seg med å si at det ikke er gjort nok for å finne ut hvem som er skyldige, og at retten nå må finne ut av det.

På spørsmål fra Dagsavisen om han tror ofrene vil vinne fram med sin sak, svarer han:

– Det er vanskelig å si, men vi er optimistiske – og jeg tror vi har en god sak.

– Hjerteskjærende

Laura Melusine Baudenbacher gjorde det klart at hun ser fram til å jobbe for ofrene i trygdeskandalen. Hun er en profilert forretningsadvokat, som nylig ble utnevnt til leder av det sveitsiske konkurransetilsynet.

På pressekonferansen holdt hun et følelsesladet innlegg og sa at hun er rystet over hvordan norske myndigheter har behandlet tusenvis av trygdemottakere. Hun understreket at det ikke skjedde tilfeldig, men at uretten var satt i system. Overfor Dagsavisen beskriver hun sakene som «hjerteskjærende».

Baudenbacher mener det er uholdbart at ofrene, som er påført store lidelser, ikke skal få oppreisning.

– De fortjener ikke bare en unnskyldning, men også en skikkelig økonomisk kompensasjon.

Advokat Laura Melusine Baudenbacher ser fram til å jobbe for Nav-ofrene i søksmålet mot staten.

Hun kan ikke forstå at norske myndigheter kunne holde på med den urettmessige praksisen så lenge. Kort fortalt handler trygdeskandalen om at norske myndigheter ikke gjorde nødvendige endringer i det norske lovverket verken da EØS-avtalen trådte i kraft i 1994 eller da EUs nye trygdeforordning ble del av norsk lov i 2012.

Da trygdeskandalen sprakk i offentligheten for tre år siden, måtte myndighetene innrømme at Nav gjennom mange år hadde fattet flere tusen ulovlige vedtak. Norske trygdemottakere som hadde rett til å oppholde seg i andre EØS-land, hadde også blitt straffeforfulgt og fengslet.

At mange titalls personer ble uriktig dømt for trygdesvindel og at Nav fattet tusenvis av ulovlige vedtak, ble raskt omtalt som en av de største rettssikkerhetsskandalene etter krigen.

– Jeg er overrasket over at dette kunne pågå i så lang tid uten at noen sa: «Vent litt, det er et problem her». Du trenger ikke være advokat for å se at det som skjedde ikke var rettferdig, sier Baudenbacher.

I tillegg til de sveitsiske advokatene, er jussprofessor Mads Andenæs hentet inn som rådgiver for Nav-opprydningen.

Under pressekonferansen sa Andenæs at norske myndigheter ikke bare har brutt EØS-retten, men også menneskerettighetene og at Nav-sakene kan ende i Den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg.

– Det kom en beslutning fra FNs menneskerettskomité for to uker siden som gjør det klart at norske myndigheter har plikt til å betale oppreisningserstatning til folk som er utsatt for menneskerettighetsbrudd. Saken handlet om vilkårlig fengsling, som for øvrig også gjelder for flere av ofrene i Nav-skandalen, sier Andenæs.

Hemmeligstemplet rapport

Rettssaken skulle egentlig startet i Oslo tingrett 8. desember. Hovedårsaken til at den ble utsatt, er at de som har saksøkt staten ikke har fått fullt innsyn i en hemmeligstemplet rapport – en rapport som mange mener kan få stor betydning for om ofrene vinner fram med søksmålet mot staten.

Skal ofrene vinne fram med kravet om oppreisningserstatning, må de bevise at staten har opptrådt grovt uaktsomt.

Den hemmeligstemplede rapporten heter «Eksport av velferdsytelser» og ble laget av en såkalt interdepartemental arbeidsgruppe i 2014. I arbeidsgruppen satt representanter fra Arbeids- og sosialdepartementet, Regjeringsadvokaten, Utenriksdepartementet, Kunnskapsdepartementet og Barne- og likestillingsdepartementet.

Arbeidsgruppen skulle se på hvordan Norge kunne finne ordninger for å begrense trygdeeksport, men hva som skjedde med denne rapporten er høyst uvisst.

Det regjeringsoppnevnte granskingsutvalget skrev dette om 2014-rapporten:

«I samtlige kapitler understrekes det at krav om faktisk opphold i Norge ikke kan gjøres gjeldende i EØS, og at den eneste måten å begrense utbetalingene derfor er å skjerpe inn bruken av aktivitetskrav. I den sammenheng presiserer arbeidsgruppen at slike aktivitetskrav må være egnet og nødvendige for å oppnå formålet de forfølger.»

Det som står i rapporten går altså til kjernen av trygdeskandalen, og det er derfor Nav-oppryddingen har bedt om å få den utlevert før rettssaken starter, men så langt har de bare fått en sladdet versjon. De har nå bedt retten om fullt innsyn.

Professor Andenæs har allerede konkludert.

– 2014-rapporten viser at staten har opptrådt grovt uaktsomt.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra Dagsavisen