Politikk

Aasland avviser strøm-møte i Stortinget

Energiminister Terje Aasland (Ap) syns ikke det er nødvendig med ekstraordinært møte i Stortinget om strømstøtten, selv om både SV og resten av opposisjonen krever dette.

Tirsdag morgen avgjør presidentskapet i Stortinget om de skal avbryte ferien og kalle inn representantene til et ekstraordinært møte om strømstøtten, slik blant andre SV og Høyre sier de vil ha. De ønsker seg dette også etter at regjeringen mandag kom med en ny tidsplan for hvordan de vil møte strømpriskrisa i Norge.

Men olje- og energiminister Terje Aasland stiller seg uforstående til et slikt møte:

– Jeg mener at ut fra det tidsløpet vi har kommet med nå, så er ikke det nødvendig. Vi får nå en behandling av gjennomtenkte saker fra regjeringen i Stortinget, både når det gjelder strømstøtteordningen og når det gjelder næringslivet. For husholdningene får vi det i løpet av september, for næringslivet seinest i forbindelse med statsbudsjettet for 2023. Jeg tror det er klokt å ha en gjennomtenkt, god løsning, sier Aasland til Dagsavisen.

– Riktig og viktig

På spørsmål fra Dagsavisen om hva hans syns om at også regjeringens nærmeste budsjettpartner SV også ønsker et ekstraordinært møte i Stortinget, svarer Aasland:

– Hvis SV er opptatt av behandle dette på en grundig måte i tråd med praksis i Stortinget, så tror jeg det tidsløpet vi har lansert riktig og viktig. Vi har forpliktet oss til at når vi legger fram en justering av strømstøtteordningen nå, så skjer det i dialog med SV, sier Aasland.

SV: «Greit utgangspunkt»

Fungerende partileder i SV, Kirsti Bergstø, sier til Dagsavisen at regjeringens plan er «et greit utgangspunkt for forhandlinger der SV vil bedre tiltakene», men at hun fortsatt ønsker et ekstraordinært møte i Stortinget.

– Regjeringa har kommet SV i møte når det gjelder signal om bedre strømstøtte til husholdningene, regulering av krafteksport og lovnader om mer til energiøkonomiske tiltak, sier Bergstø, og legger til:

– Samtidig er det helt nødvendig med mer grunnleggende endringer for å ta politisk kontroll over krafta og derfor ønsker SV et ekstraordinært møte i Stortinget så raskt som mulig, der dette er tema.

Når det gjelder strømstøtte til bedriftene sier Bergstø at det ikke er aktuelt for SV å støtte en løsning med direkte støtte til bedriftene, slik Høyre har foreslått.

– Da risikerer vi store overføringer til kapitaleiere. Jeg håper regjeringa heller prioriterer bedre løsninger for fastpris og målrettede tiltak som søknadsbaserte låneordninger. Også for bedrifter er energieffektivisering nødvendig.

– Jobber for sakte

Også Høyre sier de vil innkalle Stortinget til et ekstraordinært møte, men med en annen begrunnelse. De mener en strømstøtteordning for bedriftene må komme på plass raskere.

Tilbakemeldingene NTB har fått fra partiene på Stortinget, tyder på at Kristelig Folkeparti, Rødt, Fremskrittspartiet og Venstre ønsker å avbryte ferien og hasteinnkalle Stortinget, skriver nyhetsbyrået. Det er imidlertid flertallet i presidentskapet som avgjør dette.

– Regjeringen jobber for sakte. De burde fått på plass en støtteordning for små utsatte bedrifter for flere uker siden. Vi risikerer at bakeren på hjørnet går konkurs mens vi venter på at regjeringen får på plass en ordning, sier Venstres Ola Elvestuen til NTB.

Frp-leder Sylvi Listhaug er enda hardere i retorikken:

– Denne såkalte tidsplanen fra regjeringen er nok et eksempel på at regjeringen er helt handlingslammet når de skal håndtere kraftsituasjonen.

Syns det går fort nok

Dagsavisen spør Aasland om han selv syns dette går fort nok:

– Ja, det mener jeg at det gjør. Nå kan Stortinget ut fra den veldig klare tidslinja vi presentert, ta til med den viktige behandlingen umiddelbart når Stortinget trer sammen i oktober. Det gjelder støtten til husholdningene, hvor vi nå varsler tydelig fra om at vi øker støtta fra 80 prosent til 90 prosent fra 1. september, samtidig som vi nå går gjennom, ser på mulighetene og snakker med partene om en ordning for næringslivet. Vi kommer med en sak om dette til Stortinget seinest i forbindelse med framleggelsen av statsbudsjettet for 2023. Det blir en egen sak om dette, slik at Stortinget uavhengig av framdriften av budsjettet kan behandle denne saken umiddelbart i oktober, sier Aasland, og legger til at han der er opptatt av ordningen blir treffsikker, har legitimitet, og at støtten får en god sosial profil.

Regjeringens grep

Etter press fra opposisjonen, næringslivet og partene i arbeidslivet kom altså Aasland og regjeringen mandag med sin tidsplan for å møte strømkrisen. I tillegg til det allerede kjente punktet om at staten betaler 90 prosent av prisen som overstiger 70 øre per kWh allerede fra september, vil regjeringen gjøre disse grepene framover:

  • I forbindelse med statsbudsjettet 2023 skal man vurdere om andre støtteordninger, slik som bostøtte og lån og stipend for studenter, bør styrkes.
  • Regjeringen vil komme tilbake med en eventuell støtteordning for næringslivet i samarbeid med partene, seinest i forbindelse med statsbudsjettet for 2023.
  • Regjeringen vil i løpet av høsten komme tilbake med tiltak for å sikre forsyningssikkerheten i Norge.
  • Jobbe videre med andre grep, som for eksempel energieffektivisering. Også her vil konkrete grep komme i statsbudsjettet for 2022.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Nyeste fra Dagsavisen.no: