Nyheter

Snart åpner den nye stranda i Oslo sentrum. Her er en snikktitt

På fredag åpner den nye operastranda, mellom operaen og Munchmuseet.

– Stranda ligger nær både buss, trikk og t-bane, og er tilgjengelig for hele Oslo. Dette er en kvalitet vi tror vil gjøre at denne stranda blir kjempepopulær, sier Kjell Kalland, administrerende direktør i Hav Eiendom.

Bak prosjektet står Hav Eiendom og Oslo S utvikling, som sammen eier selskapet Bjørvika Utvikling. Utbyggerne i Bjørvika er pålagt å betale et bidrag til dette selskapet, som de bruker på forskjellige allmennyttige prosjekter som Sørenga Sjøbad og nå altså den nye stranda.

– I 2003 ble grunneierne, kommunen og staten enige om en utbyggingsavtale, som handler både om hva som skal bygges og hva utbyggerne skal betale til denne typen tiltak. Dermed kan vi skape inkluderende møteplasser, og vi er stolte av at Bjørvika nå kommer hele byen til gode, sier Kalland.

Når området er ferdig overtar Oslo kommune eierskapet til stranda og det tilhørende parkområdet.

En todelt strand

Den nye stranda består av en langgrunn sandstrand nærmest Operaen, og et brosteinsbelagt område på den andre siden av en molo.

Trond Knapstad, administrerende direktør i Bjørvika Eiendom (tv.) og Kjell Kalland, administrerende direktør i Hav Eiendom, ser fram til at den nye stranda kan åpnes.

Kalland påpeker at i motsetning til på Sørenga Sjøbad, hvor man hopper rett ut i dypt vann, er det ikke nødvendig å kunne svømme om man skal bade på den nye sandstranda.

– Det gir også gode muligheter for å lære seg å svømme, poengterer han.

Trond Knapstad, daglig leder i Bjørvika Utvikling, forteller at vil bli holdt svømmekurs på stranda.

– Det skal være svømmeopplæring her flere dager. Vi tenker å ha et arrangement her allerede på lørdag, sier han.

Fra det steinbelagte området blir det derimot fort dypt. Sikkerheten blir imidlertid ivaretatt av to livreddere, som skal være der fram til skolestart.

Gjenbruker stein

Det har også vært et mål å etablere stranda på en miljøvennlig måte, og for å oppnå det har Bjørvika Utvikling valgt å gjenbruke stein.

Brosteinen ble først brukt i Bergen, og deretter har den blitt brukt i København. De større steinene, som trappa ut i havet består av, er blant annet fra kaiområdet hvor stranda ligger nå, jernbanebruer og gamle låver.

– Brosteinen vi står på her har blitt brukt først i Bergen, og så i København. Den litt mindre steinen fant vi på Stasjonsallmenningen, forteller Knapstad.

Større stein, som blant annet er brukt til å bygge en trapp ut i havet, er blant annet fra kaiområdet hvor stranda ligger nå, jernbanebruer og gamle låver.

Det er også plantet ålegress under vann.

– Ålegresset binder karbon. I tillegg fungerer det som habitat for fisk på bunnen av vannet, og det holder sanden på plass. Det er jo ikke et stort område, men når vi jobber over eller under vann, sånn aktørene i Bjørvika ofte gjør, må vi ta ansvar både for det mennesker kan se og det vi ikke kan se, sier Kalland.

Kort byggetid

Planen var opprinnelig at stranda skulle være ferdig til høsten, men på grunn av situasjonen med koronaviruset har prosjektet blitt framskyndet.

– Vi så i fjor sommer at folk var hjemme, fordi de ikke kunne reise utenlands. Så vi tenkte at da må vi prøve å få denne stranda ferdig til sommeren i 2021, og det har vi klart, sier Kalland.

– Det er jo bare fem måneder siden vi hadde alle tillatelsene på plass. Vi startet så vidt i januar, og det var først i starten av februar vi fikk begynne med arbeidene i sjøen, forteller Knapstad.Mer fra Dagsavisen