Nyheter

Østfold-bedrift brukte vold mot arbeidstaker

Først fikk ikke den ansatte lønn. Deretter sendte sjefen folk hjem til han, som banket han opp.


En Østold-bedrift leide inn polske arbeidstakere fra en annen bedrift.

– Det var tydelig at bedriften var useriøs. Blant annet var timelistene som arbeidstakerne skulle fylle ut merket med «dugnad», sier prosjektleder i Fair Play bygg Oslo og omegn, Lars Mamen.

Bedriften hadde et oppdrag på en privat bolig i Drammen, og den ansatte arbeidet på taket av denne boligen. Men han fikk ikke lønn som avtalt, og det kom til en diskusjon.

Slått i ansiktet

– Da sa han opp og reiste hjem. Der ble han oppsøkt av familien til ledelsen i bedriften - og det ble fremsatt trusler, og han fikk flere slag, blant annet i ansiktet.

Arbeidstakeren tok så kontakt med Frelsesarmeens migrasjonssenter, som samarbeider med Fair Play Bygg.

– Migrasjonssenteret informerte oss om saken etter avtale med arbeidstakeren. Jeg rapporterte saken, og migrasjonssenteret bistår mannen med lønnskravet, forteller Mamen.

Den polske arbeiderens historie er ikke unik. I 2020 har Fair Play Bygg Oslo og omegn sendt 230 varsel om kriminalitet og kritikkverdige forhold til offentlige etater i 2020. De fleste varslene handler om arbeidsfolk som på ulike måter har blitt svindlet for lønn, ofte i kombinasjon med svart arbeid organisert av bakmenn i de kriminelle bedriftene.

Voldsbruk for profitt

Mamen understreker at det ikke er vanlig at det brukes vold mot arbeidstakere.

– Dette er ei av få saker vi har fått inn, der det er brukt vold. Den typiske saken handler om svart arbeid og underbetaling eller lønnstyveri, det kan være snakk om store verdier som unndras skatt og avgift. Men som denne saken illustrerer, er mange av de kriminelle bedriftene villige til å bruke vold for å sikre sin ulovlige profitt.

Nylig ble Politiets trusselvurdering 2021 publisert. Der er det inkludert et eget punkt til arbeidsgivere som unndrar skatt ved svart arbeid. Politiet vurderer det som sannsynlig at det vil bli en økning i antallet arbeidsgivere som benytter svart arbeid, grunnet større etterspørsel etter arbeidskraft i bransjer som er særlig belastet med skatte- og avgiftskriminalitet. De skriver at det gjelder spesielt i bransjer som er i vekst, som varetransport samt bygg og anlegg.

Alvorlig samfunnsproblem

Dagsavisen Demokraten har tidligere omtalt flere alvorlige a-krim-saker der arbeidstakere er utsatt for slavearbeid og torpedovirksomhet fra arbeidsgivere. Det har også vært flere tilfeller der arbeidsgivere krever at de ansatte bryter koronarestriksjonene, noe som har ført til importsmitte.

– Det at politiet i sin trusselvurdering også tar inn a-krim og svart arbeid ser jeg på som at Fair Play Bygg har fått gehør hos politiet for hvor alvorlig samfunnsproblem a-krim egentlig er, sier Mamen.

– Det er gledelig at både politikere fra både høyre- og venstresida forstår dette problemet og markerer seg mot det. Nå må de også bevilge nok penger til å bekjempe problemet, mener han.


Mer fra Dagsavisen