Nyheter

Importsmitte: – Urettferdig forskjellsbehandling som har fått dramatiske konsekvenser

Ansvaret for importsmitte ligger ikke hos arbeidsinnvandrere fra Polen, men hos arbeidsgiverne deres, mener Lars Mamen i Fair Play Bygg.

Bilde 1 av 2

– Det er ikke arbeidsinnvandrerne som er årsaken til problemet med importsmitte. Det er arbeidsgiverne som ikke følger rutinene og forskriftene, og det er Ola og Kari Nordmann som over lengre tid har vennet seg til at arbeidsinnvandrere får dårligere kår enn de selv ville hatt i samme type arbeid.

Det mener Lars Mamen i Fair Play Bygg.

Han varsler nå om at aktører i den useriøse, svarte delen av byggebransjen fått et hardere grep om arbeiderne sine.

– Nå er arbeidsfolka redde for å bli straffa dersom de tipser oss om karantenebrudd som arbeidsgiverne pålegger dem.

Les også: Østfold-regionen er attraktivt for kriminelle aktører - viser at vi trenger Fair Play Bygg Østfold

«Auschwitz» anno 2021

###

Lars Mamen, Fair Play Bygg. Foto: Gry Catinka Wold

– Når sentrale politikere står i Debatten på NRK og sier at importsmitte kommer med arbeidsinnvandrere, blir de gjort til syndebukk. Mange arbeidsinnvandrere blir hundset og diskriminert i samfunnet og på arbeidsplassen. Når en del sentrale politikere har adressert nettopp arbeidsinnvandring fra blant annet Polen som en trussel nærmest, har det ført til negative holdninger i samfunnet, mener han.

En arbeidsgiver på Østlandet innkvarterte arbeidstakere fra Polen i rommet på bildet øverst i saken. Mamen vet ikke sikkert hvor stort rommet var, men det var ikke stort nok til å ivareta karanteneforskriften eller smittevernforskriften.

– Brakka er ikke egna som bosted, og det er umulig å opprettholde smittevern. Arbeideren som bodde her, kalte stedet for «Auschwitz» – en slaveleir. Vi har også sterk mistanke om at karanteneregelverket ikke var fulgt.

– Folk må forstå at det er ikke arbeiderne som er problemet. Det er arbeidsgiverne. Og det er de småborgerlige holdningene hos profitørene på boligmarkedet.

Les også: Kriminelle tjener stort på å utnytte utenlandsk arbeid. Bruker vold og torpedoer

Skjer også i Fredrikstad

Saken var først omtalt i NRK. Der forteller Aleksandra Czech ved Migrasjonssenteret i Oslo at mange arbeidsinnvandrere sier de blir bedt om å komme på jobb uten å ha vært testet, og uten å ha vært i karantene tiden ut.

– Mange forteller også at de må komme på jobb selv om de har vært i nærkontakt med en som er smittet. Flere forteller også at arbeidsgivere krever at de drar på jobb, selv om de har symptomer på korona, sier Czech til kanalen.

– Dette skjer også i Fredrikstad. Arbeidstakerne vil ikke varsle myndighetene, de er redd for å si ifra. Vi får rapporter inn til Fair Play fra dem som er i vansker, og som er redde for straff.

– De kan få straff for brudd på norsk koronaforskrift. Er det til arbeidsgiverens fordel?

– Ja, det er en fordel for de som ikke driver ansvarlig. De som bryter arbeidsmiljøloven, de har ingen lojalitet til koronaforskriften så lenge det er penger å tjene. Arbeiderne har ikke noe annet valg ennå følge ordre, og komme på jobb. Det setter dem i en vanskelig situasjon.

Les også: Advarer huseiere mot frekke svindlere (+)

Vi godtar forskjellsbehandling

Organisasjonen har nesten ikke fått inn noen meldinger om dårlige arbeidsforhold den siste tiden.

– Det er få konkrete bedrifter som vi har sendt rapport på om dette. Vi har meldt én, som jobbet på Østfoldbanen, og der er det sendt rapport til Bane NOR, Arbeidstilsynet og andre involverte. Og det ble tatt alvorlig.

– Hva tenker du at kan gjøres med denne situasjonen nå?

– Jeg driver ikke med politikk, det har jeg vært klar på. Jeg uttaler meg om arbeidskriminalitet, så det jeg kan si, er at jeg opplever at mange av disse menneskene blir gjort til syndebukk for noe de ikke er skyld i selv. Samfunnet har akseptert en urettferdig forskjellsbehandling som har fått dramatiske konsekvenser for denne delen av befolkningen.

Han fremhever at problemene også gjelder på arbeidsplassene deres, og ikke bare i forhold til boforhold.

– De bor trangt, og har ikke sanitære forhold, men de har heller ikke håndvask på byggeplassene, toalettene vaskes ikke, spiserommet er trangt - eller de har ikke spiserom i det hele tatt, og sitter i bilen og spiser. Byggherrer og entreprenører må ta ansvar og stille med ordentlige forhold. Dette er et uttrykk for at arbeidsfolk blir sett på som bruk og kast.

Les også: Det er naivt å tro man ikke har avvik i Fredrikstad (+)

Harde metoder

Demokraten har flere ganger omtalt byggebransjens skyggeside, der byggherrer og entreprenører tar i bruk mafialignende metoder og trafficking for å gi lave anbud og kasje inn store profitter.

– Dette er miljø som kan bruke harde metoder for å straffe illojale arbeidere og beskytte profitten sin – det er store penger. Det kan være dramatiske konsekvenser hvis folk bryter tausheten. Dette er blant annet dyrket fram via prinsippet om at billigste pris vinner anbudet. Det er resultatet av dette, vi ser i dag. Det er ikke dyrket fram kvalitet, eller beste sosiale forhold, sier Mamen.

– Profitørene på boligmarkedet har diskriminerende og rasistiske holdninger som sier at arbeidsfolk er ei «bruk og kast»-vare, at lav pris er det eneste som teller - da får vi slike forhold i arbeidslivet. Alle arbeidsfolk må bli behandla med respekt, uavhengig av hjemland.

Les også: – Rusreformen vil skape kjøpepress og flere narkoselgere (+)

Nyeste fra Dagsavisen.no: