Nyheter

Aktører i byggebransjen i Fredrikstad etterforskes for arbeidskriminalitet

– Det ville styrket arbeidet mot a-krim hvis offentlige byggherrer innførte samme retningslinjer for innkjøp som Oslo kommune, sier prosjektleder i Fair Play Bygg, Lars Mamen.

Onsdag publiserte Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter rapporten «Situasjonsbeskrivelse 2020 – Arbeidslivskriminalitet».

Der kommer det frem at deler av arbeidskriminaliteten i Norge går hånd i hånd med ulovlig våpensalg, voldsbruk og salg av narkotika. Det er særlig i byggbransjen man ser dette.

– Det er en håndfull Fredrikstad–bedrifter som er rapportert til A-krimsenteret, forteller prosjektleder i Fair Play Bygg, Lars Mamen.

Bakgrunn: Ny rapport: Kriminelle tjener stort på å utnytte utenlandsk arbeid. Bruker vold og torpedoer

Ingen «lykkelige svartarbeidere»

Ettersom firmaene er under utredning og etterforskning, kan han ikke publisere navnene.

– Men jeg kan opplyse om at noen av dem inngår i de kriminelle nettverkene, sier han.

– Ett av dem er allerede konkurs på grunn av tiltak iverksatt under utredningen. Og det er bra at de er ute av markedet. Det er akkurat det vi vil oppnå.

Mamen sier at den største myten rundt underbetalt, utenlandsk arbeidskraft er at de har det bra, og tjener bra.

– Det er jo myten om den lykkelige hora som selger seg når hun vil. Det er en parallell myte om arbeidskraft fra Romania og andre øst-europeiske land, at de liker det, tjener mye og lever godt på pengene i hjemlandet. Det er ikke sant. De lever ikke godt. De tjener ikke godt. Rapporten bekrefter det vi har sett, at vold og trusler er vanlig. Det er jo nærmest føydalt.

De lever under forhold der de kontrolleres av trusler og represalier, det brukes torpedoer og andre grep mot «tystere».

LES OGSÅ: Vil forby bemanningsbransjen

«Oslo-avtale» dytter useriøse til distriktene

Våren og høsten 2019 var nyhetsbildet preget av saker som avslører et omfattende problem med bemanningsbransjen innen bygg- og anleggssektoren, der innleide arbeidstakere har gått på kontrakter som legger opp til sosial dumping og trafficking, og mafialignende tilstander.

Sommeren 2019 inngikk Fellesforbundet og bemanningsbransjen en arbeidsavtale for de rundt 10.000 ansatte som leies ut til bygg. Kontrakten skal sikre dem økt forutsigbarhet for når de skal jobbe og hvor mye. Fellesforbundets nestleder Steinar Krogstad omtalte avtalen som en historisk milepæl.

Nå er det områdene rundt Oslo som overtar problemene – det gjelder også Fredrikstad.

– Avtalen som Oslo har på offentlige innkjøp av tjenester gjør at useriøse aktører slår seg opp utenfor hovedstaden. Når kommunene rundt Oslo ikke har samme fokus, velger de å jobbe utenfor oslo-gryta.

Men bransjeverstingene er vanskelige å stoppe. Nylig avslørte VG at en bedrageridømt aktør har fikset oppdrag på byggingen av politiets beredskapssenter (ekstern lenke).

Kommunale penger inn i nettverkene

Fair Play Bygg er en av flere instanser som tipser disse useriøse aktørene inn til A-krimsenteret. Derfra går saken videre til utredning, og det bestemmes om saken skal etterforskes videre – eller om det skal iverksettes tiltak.

– De tiltakene kan være kontroll på arbeidsplass, hente inn bevillinger, eller andre reaksjoner, som ilegging av gebyr, driftstans eller å ta beslag i verdier.

– Kan du si noe om hvor disse firmaene har hatt jobber, eller hva slags byggeprosjekter det dreier seg om?

– Mange av varslene våre til myndighetene er om arbeid i oslo-gryta. Men bedriftene er fra hele Viken-regionen, og også noen fra utlandet. Hadde vi hatt kapasitet, kunne vi tatt flere, men det er bare én ansatt i prosjektet Fair Play Bygg. Vi skulle gjerne hatt midler til å ansette en til, så kunne vi avslørt mer a-krim i Østfold også.

– Har dere varslet om byggeprosjekter i Fredrikstad?

– Ja, det har vi gjort. Men det ville styrke arbeidet mot a-krim hvis de offentlige byggherrene innførte samme retningslinjer for offentlige innkjøp, som Oslo kommune – den såkalte Oslo-modellen. Da blir det ett regelverk å forholde seg til, og bedre marked for de seriøse bedriftene.

LES OGSÅ: Ny politibåt på vannet i Fredristad (Demokraten+)

Nyeste fra Dagsavisen.no: