Nyheter

Useriøse aktører kan føre kommunen bak lyset

Når kommunen kommer på kontroll, er de prisgitt at arbeiderne viser fram riktige arbeidskontrakter.

Selv om Fredrikstad kommune har kommet lenger enn mange andre i å beskytte seg mot useriøse aktører i byggebransjen, kan det likevel foregå arbeidskriminalitet.

– De har ingen mulighet for å vite om arbeiderne viser de ekte kontraktene, sier prosjektleder i Fair Play Bygg, Lars Mamen.

HAR DU TIPS TIL DENNE SAKEN? Ta kontakt på demokraten@demokraten.no eller ring 99713513. Anonyme tips kan sendes på Signal, til samme nummer.

LES OGSÅ: Torpedoer, ulovlige kontrakter og trafficing i byggebransjen

Fryktkultur

Konstituert virksomhetsleder for prosjektutvikling i Fredrikstad kommune, Nina Merete Stene Wilhelmsen, har sagt til Demokraten at kommunen har jevnlige kontroller ute på byggeplassene.

På kontrollene blir tilfeldig valgte arbeidere bedt om å fremvise lønnsslipper og andre dokumenter. Målet er å forsikre seg mot arbeidskriminalitet.

Men det er likevel en mulighet for at kommunen blir lurt, mener prosjektleder Lars Mamen.

– Ved kontrollene pleier arbeiderne å vise fram mailer eller kopier av kontrakter på en smarttelefon eller data, forklarer han.

– Hvordan kan kommunens kontrollører vite om arbeiderne viser fram de egentlige kontraktene?

– Nei, de er jo avhengige av at arbeiderne er ærlige og tør å si noe, hvis ikke alt er som det skal.

– Hva skjer hvis de ikke tør å si noe?

– Man kommer ikke videre hvis ikke arbeidstakerne sier noe.

LES OGSÅ: Over 50 år gammel tidskapsel skjulte verdifull mynt (Demokraten+)

Beskytter sjefene

Trusler og vold mot arbeidstakere som oppfattes som «illojale» av de kriminelle nettverkene er en del av hverdagen i den mørke delen av byggebransjen.

– Kan det skje at de arbeiderne som ikke tør å si noe, viser frem falske kontrakter på kontroller?

– Det skjer hele tiden. De beskytter arbeidsgiveren, fordi de ikke tør å si noe. De er redde for å miste jobben, de er redde for å få juling, og redde for å få straff på andre måter, som trekk i lønn eller få fjernet godtgjørelser av ytelser, kost og losji.

– Men har kommunen lov til å dra ut på bostedsadresser og utføre kontroller?

– Hvis de legger det som premiss for kontrakten, vil de ha mulighet for å kontrollere i etterkant, sier Lars Mamen.

Utnyttelse av utenlandske arbeidstakere og unndragelse av skatt og avgift var to av de vanligste formene for arbeidslivskriminalitet i 2019. Bransjen er beskrevet som ekstremt tilpasningsdyktig og kompleks.

LES OGSÅ: «Norge trenger flere som jobber i kjeledress, ikke bare i dress – velg yrkesfag»

Kriminelle nettverk

Politi- og kontrolletatens arbeid har de siste åra rettet seg mer mot aktører enn bransjer. A-krimsentrene har identifisert 80 slike trusselaktører. 87 prosent av disse er menn.

Det er flest virksomheter innen bygg- og anlegg (31 prosent), serveringsbransjen (14) og eiendomsbransjen (14).

For å maksimere sin vinning er skattesvik, smugling, brudd på allmenngjøringsloven, hvitvasking og trygdebedrageri typiske metoder.

Flere av trusselaktørene inngår i nettverk som også er involvert i annen kriminalitet, som narkotika, kan man lese, og mange er anmeldt for trusler og vold.

Dette fremkommer i rapporten «Situasjonsbeskrivelsen 2020» fra Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter (NTAES).

HAR DU TIPS TIL DENNE SAKEN? Ta kontakt på demokraten@demokraten.no eller ring 99713513. Anonyme tips kan sendes på Signal, til samme nummer.

Mer fra Dagsavisen