Nyheter

Flertallet av lærere i Osloskolen sa nei til tariffoppgjøret – overkjøres av Utdanningsforbundet

Flertallet av lærere i Osloskolen sa nei til tariffoppgjøret i uravstemningen og ville gå til streik. Sentralstyret i Utdanningsforbundet overkjører lærernes nei og tvinger fram et ja til årets tariffoppgjør.

Tidligere i høst ble forhandlingsresultatet i tariffoppgjøret mellom lærerne og Oslo kommune sendt til uravstemning hos Utdanningsforbundets medlemmer.

Et flertall av medlemmene som avga stemme, 59,1 prosent, sa nei til avtalen. Under alle andre omstendigheter ville det ført til streik blant lærerne i Osloskolen. 

LES OGSÅ: Raymond om Oslos uteliv: – Bedre å holde helt stengt til viruset er slått ned

Men sentralstyret i Utdanningsforbundet overkjører sine egne medlemmer, og takker likevel ja til forhandlingsresultatet.

For lav oppslutning

Hovedgrunnen er at kun 42,5 prosent av Oslos 9000 lærere deltok i uravstemningen. Når færre enn halvparten av medlemmene deltar i en avstemning sier vedtekene til fagforeningen at avstemningen kun er rådgivende, ikke bindene.

Utdanningsforbundet mener koronasituasjonen gjør økonomien i Oslo kommune og landet forøvrig så trang at det ikke var mulig å få til et resultat over ramma på 1,7 prosent.

LES OGSÅ: Rødt redder Berg fra mistillit

Også i KS-området, altså hele Norge minus Oslo (som er eget tariffområde) endte uravstemningen med nei-flertall, og oppgjøret gikk tilbake til mekling. Der ble KS og Utdanningsforbundet enige om en tilleggsprotokoll om lærernes lave lønnsutvikling siden 2004 og bruken av ufaglærte vikarer.

Samlet vurdering

– Det har vært en veldig vanskelig avgjørelse for sentralstyret å ta å overprøve en uravstemning. Vi er i en veldig spesiell og ekstraordinær situasjon der pandemien har slått kraftig inn i økonomien. Det har vært veldig lite penger å kjempe om i dette tariffoppgjøret. Og hensynet til barn og unges utdanningstilbud er også veldig krevende på grunn av smittesituasjonen.

LES OGSÅ: Snart skal området fra Hasle til Økern utvikles. Dermed kan Oslo miste hundrevis av arbeidsplasser (+)

Det sier leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal, til Dagsavisen.

Han forklarer at sentralstyret har valgt å se bort fra resultatet i uravstemningen etter en helhetsvurdering der de har forholdt seg til meklingsresultatet som ble anbefalt av forhandlingsutvalget og smittesituasjonen.

– Tror du at så mange sa nei handler om promiller på lønnsslippen, eller er det noe annet som ligger bak?  

– Det er vanskelig for meg å spekulere i hva som ligger bak den enkeltes vurdering for å ha stemt nei. Men vi vet at forhold også utenfor tariffoppgjøret har preget stemningen blant lærerne i Oslo. Det dreier som blant annet om lønnsfesten man har sett blant direktørene i Utdanningsetaten. Det har gjort det ekstra krevende, og har nok provosert mange lærere, sier Handal.

Kan bli streik til våren

Allerede til våren starter et nytt lønnsoppgjør i kommunen. Handal mener resultatet av uravstemningen er et kraftig signal til arbeidsgiverne om at det må komme et godt resultat for lærerne hvis man vil unngå en ny lærerstreik.

– Lønnsnivået for lærere i Oslo kommune er for lavt. Resultatet i uravstemningen er en kraftig beskjed til kommunen. Det er ikke mange månedene før vi skal tilbake til forhandlingsbordet igjen, og jeg forventer at arbeidsgiveren Oslo kommune tar den store bruken av ukvalifisert arbeidskraft på alvor og stiller opp gjør noe med lærerlønningene i Oslo, sier Handal.

Oslos skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) hadde ikke anledning til å stille til intervju om dette torsdag. Hun skriver følgende i en e-post til Dagsavisen.

– Dette har vært en krevende og spent høst der lærerne tydelig har signalisert hvilke utforinger de står i. Mange har strukket seg svært langt. Jeg registrerer at Sentralstyret i Utdanningsforbundet har akseptert den nye tariffavtalen i Oslo kommune, samtidig som det fremheves at dette ikke har vært en enkel beslutning. For øvrig tar jeg resultatet til orientering.