Nyheter

Slik ruster sykehusene seg mot korona-eksplosjon

Sykehusene kan komme til å mangle plass, medisiner, utstyr og personell. Nå ruster de seg for mangedobling av korona-pasienter.

– Vi har en ganske stor kapasitet. Samtidig er dette en situasjon som vil sette vår totale kapasitet på prøve, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst Cathrine M. Lofthus.

Samleside: Alt du trenger å vite om korona

Store deler av Norge ble stengt før helga, og titusenvis av personer er enten satt i karantene eller må jobbe hjemmefra for å hindre smitte av koronaviruset. Mange som har fått bekreftet smitte er allerede lagt inn på sykehus, og nå forbereder sykehusene seg på at det kan komme langt flere med koronavirus som trenger hjelp på sykehus.

– Vi omdisponerer personell, vi omdisponerer arealer og vi utsetter planlagt virksomhet. Vi jobber for å bygge opp intensivkapasiteten vår, sier Lofthus.

Bemanning

I dag jobber det 80.000 personer i spesialisthelsetjenesten i Helse Sør Øst. 1500 av disse er satt i karantene, og på fredag var 16 bekfretet smittet. Enkelte ansatte i spesialisthelsetjenesten vil bli unntatt karantene fordi de har særlig viktige nøkkelfunksjoner.

Nå tar helseforetaket grep for å sikre bemanning i dagene og ukene som kommer. 

– Helseforetakene jobber nå med å se hvordan vi kan omdispinere personell fra områdene det tradisjonelt er mye planlagt aktivitet og støtte oppunder den aktiviteten vi forventer rundt koronasmittede pasienter. Vi er også på jakt etter forskere, administrativt ansatte og andre som har helsefaglig bakrunn som kan bidra inn i klinisk drift, sier Lofthus.

I praksis betyr det at leger, sykepleiere og andre som til daglig jobber med andre oppgaver som kan skyves på omdisponeres og i noen tilfeller får opplæring for å kunne hanskes med koronasmittede. De omdisponerer også deler av sykehusene som i dag brukes til andre ting enn å behandle folk med infeksjoner til å kunne ta imot smittede.

– Det pågår også opplæring i helseforetakene slik at man kan friske opp kunnskap om den situasjonen vi går inn i nå, sier Lofthus.

Utstyr og medisiner

Koronaviruset herjer i store deler av verden. Samtidig er flere kinesiske fabrikker som produserer smittevernutstyr stengt. Det betyr at akkurat nå er det enorm etterspørsel etter smittevernutstyr.

Akkurat nå finnes det nok utstyr i Norge, men det kan bli en mangelvare framover. Derfor er gjenbruk av blant noe utstyr aktuelt.

– Vi har utstyr. Samtidig står vi overfor store oppgaver framover. Vi er i en situasjon hvor det er veldig stor etterspørsel globalt, og mange fabrikker som lager medisinsk utstyr har stengt. I den situasjonen er det laget en prosedyre ved OUS der man kan gjenbruke åndedrettsvern. Dette ville man normalt ikke gjort, men det er en mulighet ved situasjonen vi er i nå, sier viseadministrerende direktør Jan Frish i Helse Sør-Øst.

Helsemyndighetene er nå i kontakt med blant annet industrien for å sikre seg tilgang på det utstyret som finnes der, og samtidig undersøke mulighetene for å produsere mer av dette i Norge.

Nyeste fra Dagsavisen.no: