Nyheter

Mener frontfaget hindrer likelønn

Frontfaget står i veien for likelønnsarbeidet, mener lederen i Norsk sykepleierforbund. Hun krever nå en likelønnspott for å tette lønnsgapet mellom kvinner og menn.

– For å oppnå likelønn må det penger til. Med frontfaget slik det fungerer i dag vil kvinner og menn aldri få lik lønn. Det trengs en politisk bestemt likelønnspott, og det fordrer at vi utfordrer etablerte samfunnsstrukturer som for eksempel frontfaget.

Det sier forbundsleder i Norsk sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen, til Dagsavisen.

Søndag 8. mars er den internasjonale kvinnedagen. Der kommer blant annet lønnsgapet mellom kvinner og menn til å bli et tema. Siden 2015 har gapet blitt noe redusert, men fortsatt er kvinners snittlønn 87,6 prosent av menns ifølge tallene fra Teknisk beregningsutvalg.

LES OGSÅ: Gode sjefer vet at mødre gjør så godt de kan

Sykepleiere tjener omtrent 80 prosent av menn med tilsvarende lang utdannelse, ifølge NSF.

Frontfaget og kvinnedagen

Førstkommende tirsdag begynner lønnsoppgjøret, der den mannsdominerte industrien skal sette ramma for lønnsoppgjøret. Det kanskje viktigste prinsippet i norsk lønnsdannelse er at alle sektorer må forholde seg til ramma industrioppgjøret setter, både for at industrien skal forbli konkurransedyktig i forhold til utlandet, men også for at industriarbeiderne ikke skal bli forbigått av skjermede sektorer som ikke ligger i konkurranse med utlandet.

Saken fortsetter under bildet. 

FOTO: HILDE UNOSEN

Denne modellen blir ofte trukket fram som hovedårsaken til at den norske rikdommen er spredt jevnt utover i samfunnet. Men i og med at modellen sier at alle må tilpasse seg industriens lønnsvekst og ikke gi mer til for eksempel kvinnedominerte yrker, står den også i veien for målet om likelønn, mener Larsen. 

LES OGSÅ: En ballerina skal smile pent og ellers holde kjeft. Slik kan det ikke fortsette

– Derfor er en likelønnspott fortsatt nødvendig om vi noensinne skal ha sjans for å oppnå likelønn. Frontfaget sier at vi kan gi noen promiller ekstra til enkelte grupper enkelte år, men med det tempoet vil det ta veldig lang tid før vi får løftet kvinneyrkene, sier hun.

Midlertidige stillinger

Et annet helt sentralt poeng for å oppnå likelønn er at flere kvinner arbeider heltid. Larsen er leder for en yrkesgruppe som i stor grad er kvinnedominert, og der mange jobber deltid.

En undersøkelse fra 2018 gjennomført av NSF student viser at 96 prosent av nyutdannede sykepleiere ønsker å jobbe i minst en 75 prosents stilling. 70 prosent ønsker full stilling. Likevel er det bare 57 prosent av utlyste sykepleierstillinger som er heltidsstillinger.

LES OGSÅ: Alle Giske-varslerne på Stortinget har forsvunnet ut

– Mange har en idé om at kvinner selv velger å jobbe deltid, men det er ikke det det handler om. Politikerne og arbeidsgiverne må sende tydelige signaler om at heltid også skal være normen i kvinnedominerte yrker. Det er kanskje det aller viktigste, sier Larsen.

Kvinnelønn og mannelønn

Kjernen av problemet, mener Larsen, er at kvinners arbeid på et overordnet nivå ikke blir like mye verdsatt som menns arbeid. Hun mener dette henger igjen fra gamledager da menn jobbet utenfor hjemmet, mens kvinner var hjemme og passet på huset, barna og de gamle og syke.

Hun mener hele idéen om at Norge allerede er et likestilt land, står i veien for å få gjort noe med likelønna.

– Vi har en idé om at vi er likestilt, og har sluttet å se de strukturelle mekanismene som verdsetter kvinners arbeid i mindre grad enn menns, sier Larsen.