Nyheter

Ingen trakk i nødbremsen: Sju domfelt etter at Nav fikk mistanke om feil

Minst sju personer er uriktig dømt for trygdesvindel i 2019, det vil si etter at det oppsto usikkerhet i Nav om deres tolkning av regelverket var riktig.

Oslo 20191028. 
Arbeids og sosialminister Anniken Hauglie (H) og  Nav-direktør Sigrun Vågeng tv. holder pressekonferanse om retten til å ta med seg trygd til andre EØS-land har vært praktisert feil.
Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Saken er oppdatert

Verken Nav eller regjeringen tok grep for å stille de pågående rettssakene i bero, går det fram av en tidslinje som Arbeids- og sosialdepartementet publiserte onsdag.

Tingrettsdommer Ina Strømstad, som sitter i Dommernes medieutvalg, mener Nav raskt burde ha informert påtalemyndigheten om at det var oppstått tvil om det juridiske grunnlaget for anmeldelsene.

– Da hadde påtalemyndigheten – og dommerne hvis det kommer til sak – fått et hint om at dette er noe de burde se nærmere på, sier Strømstad til NTB.

Les også: – Folks liv er ødelagt. Stortinget må vite hvorfor de ansvarlige ikke handlet før

– Fortsatte å anmelde

Ifølge en EU-forordning fra 2012 har EØS-borgere lov til å ta med seg trygdeytelser til andre EØS-land, men Nav har i en årrekke praktisert reglene feil og har anmeldt folk for trygdesvindel hvis de har reist ut av Norge.

Torsdag ble det også kjent at Nav fortsatte med slike anmeldelser helt fram til 23. april i år, ifølge Rett24.

NTB har spurt både Nav-direktør Sigrun Vågeng og arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) om de foretok seg noe konkret utover det som framgår av tidslinjen, for å hindre at flere ville bli uriktig dømt etter at problemstillingen kom opp i desember 2018.

Fra Hauglies kommunikasjonsavdeling er svaret kort og godt at det går fram av tidslinjen, mens Vågeng torsdag ettermiddag ikke hadde besvart henvendelsen.

Sju dømt

Blant de sju som er blitt domfelt for trygdesvindel i år, er en 38 år gammel nyre- og hjertesyk mann fra Austevoll.

17. september, fire dager etter at Nav og departementet hadde hatt et hastemøte om saken, ble 38-åringen dømt til 60 dagers ubetinget fengsel for å ha mottatt arbeidsavklaringspenger mens han oppholdt seg i Ungarn.

De andre domfellelsene i år er:

* Kvinne (49) dømt til 40 dagers betinget fengsel i Bergen tingrett

* Kvinne (53) dømt til 30 dager betinget fengsel i Jæren tingrett

* Kvinne i 60-årene dømt til 21 dagers fengsel i Jæren tingrett

* Kvinne i 50-årene dømt til 90 dagers fengsel i Asker og Bærum tingrett

* Mann i 40-årene dømt til 60 dagers fengsel i Bergen tingrett

* Kvinne i 20-årene dømt til 75 dagers fengsel i Trondenes tingrett

I tillegg er minst elleve personer dømt i 2018. Det er imidlertid uklart om noen av disse domfellelsene har skjedd før eller etter Nav ble oppmerksom på at deres regelforståelse kunne være uriktig.

Nav-skandalen: Da statsråden startet pressekonferansen, var tillitsvalgte ennå ikke informert

Ett år siden

Det er ett år siden Nav tok den første kontakten med departementet og ga beskjed om at deres tolkning av retten til å oppholde seg kortvarig i EØS-land mens man mottar kontantytelser som sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger, kunne være feil.

Det førte til at Nav Klageinstans satte innkomne klagesaker som omhandlet kortvarige opphold i EU/EØS, i bero.

I august i år varslet Nav departementet om at saken også gjelder langvarige opphold, og at saken kunne få alvorlige konsekvenser ettersom mange er blitt straffeforfulgt og dømt på grunn av dette. Da gikk alarmen i departementet. Men først mandag denne uka ble saken kjent for offentligheten.

Hege Ulstein: Å sparke de som ligger nede

Politiet: – Ingen varsellamper

Det er rundt ett år siden Nav tok den første kontakten med departementet om denne saken. De ga da beskjed om at deres tolkning av retten til å oppholde seg i EØS-land mens man mottar kontantytelser som sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger, kunne være feil.

Problemstillingen gjaldt i første omgang kun kortvarige opphold. Først i slutten av august gikk det opp for Nav at de samme reglene også gjelder for lengre opphold, og at saken kunne få alvorlige konsekvenser ettersom mange var blitt straffeforfulgt og dømt på grunn av dette. Da gikk alarmen i departementet – men uten at offentligheten ble informert.

Nav ventet også nesten tre uker, til 18. september, med å varsle påtalemyndigheten. Varselbrevet var heller ikke utformet som et generelt varsel til ledergruppene, men ble sendt til den enkelte politiadvokat, sier påtaleleder i Nordland politidistrikt, Stig Morten Løkkebakken, til VG.

– Innholdet gjorde ikke at varsellampene lyste, sier han, men opplyser at politiet sluttet å kalle inn folk til soning.

Det samme sier politiinspektør Mina Rød i Sørvest politidistrikt.

– Informasjonen var knyttet til enkeltsaker, sier hun.

Til nå har 255 personer som mener de kan være berørt av Nav-feilen, tatt kontakt med Nav, ifølge Dagbladet. (NTB)