Nyheter

Krever storrengjøring i arbeidsmiljøloven

Arbeidsmiljøloven brytes hundretusenvis av ganger hvert år i Norge. Nå krever arbeidsgiverforeningen Spekter en storstilt opprydning i loven.

– Det store omfanget av brudd er et godt bevis på at arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven ikke fungerer for virksomheter som er avhengig av drift døgnet rundt. Du kommer til å finne mange hundre tusen brudd på arbeidstidsbestemmelsene hvis du sjekker, sier administrerende direktør i Spekter, Anne-Kari Bratten til Dagsavisen.

Spekter er en arbeidsgiverforening som organiserer blant annet helseforetakene i Norge.

Denne høsten har NRK avdekket en rekke brudd på arbeidsmiljøloven i Oslo kommune. Siden 2013 har loven blitt brutt over 100.000 ganger, viser statskanalens undersøkelser. Men det er langt fra bare i Oslo kommune at arbeidsmiljøloven (AML) brytes ofte og systematisk. For eksempel Oslo Universitetssykehus (OUS) sier, etter forespørsel fra Dagsavisen, at der er arbeidstidsbestemmelsene brutt over 45.000 ganger bare i år.

– En enkelt hendelse, for eksempel en vaktutrykning, kan utløse så mye som åtte ulike typer brudd. OUS er et høyspesialisert sykehus og har i tillegg akuttfunksjoner som kan gi arbeidstidsbrudd. Vårt arbeid med ressursplanlegging har gitt resultater over tid (en betydelig nedgang siden 2016) og arbeidet med å minimere arbeidstidsbrudd fortsetter, skriver kommunikasjonsavdelingen ved OUS i en e-post til Dagsavisen.

Les også: Granskningsrapport klar: Bekrefter brudd på anskaffelsesreglene

Krever ny lov

Kort fortalt danner dette et bilde av at arbeidsmiljøloven brytes hundretusenvis av ganger i offentlig sektor i Norge hvert eneste år. Bratten har i årevis tatt til orde for en storstilt opprydning i arbeidsmiljøloven.

– Hvis en IT-konsulent i en kommune må rette en feil på datamaskinen hjemmefra klokka 22 på kvelden og går på jobb klokka 8 morgenen etter er det et lovbrudd. Hvis småbarnsforeldre går hjem tidlig og tar igjen arbeidet på kvelden og jobber mellom 22 og 23 er det lov, men det er et lovbrudd hvis de holder på til 23.05. Hvis de går på jobb igjen før klokka 10 neste dag er det nok et lovbrudd, sukker Bratten, og legger til:

– Hvis to stykker bytter en vakt kan det føre til opptil flere lovbrudd, fordi den ene eller andre jobber noen minutter for mye i løpet av en periode. Hvis en sykepleier må jobbe to søndager på rad på grunn av sykdom blir det ofte et lovbrudd, selv om det er frivillig og blir kompensert både overtid og ny fritid.

Hun understreker at mange av bruddene kommer i seriøse, gjennomregulerte virksomheter som for eksempel sykehus.

– En leder i for eksempel et sykehus ønsker bare å gjøre ting riktig. Du blir sett i kortene av andre ledere, tilsyn, revisjoner og tillitsvalgte hele tiden. Likevel får du alle disse bruddene. Det er selvfølgelig ikke kriminelt forsett som ligger bak. Disse lovbruddene oppstår fordi AML er laget for dagarbeid, sier Bratten.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Respekt for loven

– I tidene vi går inn i trenger vi arbeidsmiljølov som en vernelov. Vi trenger regler og rammer. Men respekten for loven blir svekket hvis ledere hele tiden blir lovbrytere og at vi kaller det «unntak» når vi har bemanning på et sykehus eller en brannstasjon om natta, sier Spekter-direktøren.

Bratten peker også på noe hun har kjempet for i årevis, at tillitsvalgte har vetorett når det skal settes opp turnuser og vaktplaner.

– Selvsagt skal de tillitsvalgte ha medvirkning. Men jeg syntes ikke de skal ha det siste ordet så lenge lederen setter opp en arbeidsplan innenfor de lovlige yttergrensene for arbeidstid Stortinget har bestemt. Sånn er det i dag, sier Bratten.

Hun mener regjeringen nå må fiske innstillingen fra arbeidstidsutvalget opp igjen fra skuffen.

– Arbeidstidsutvalget som la frem sin innstilling i januar 2016 dokumenterte at dagens arbeidstidsbestemmelser gjør det krevende å drifte samfunnsviktige velferdstjenester. Politikerne bør derfor følge opp anbefalingene fra utvalget, slik at de helt ordinære arbeidstidsordningene som i dag brukes i virksomheter som er åpne på kveld, natt og i helger normaliseres, også i lovens forstand, sier Bratten.

Les også: Fagforbundet om tusenvis av brudd på arbeidsmiljølioven i Oslo: – Dette er langt fra en skandale

Bedring på OUS

Kommunikasjonsavdelingen ved OUS skriver at de følger med på utviklingen på AML-brudd, og at tallene viser at OUS ligger lavere i gjennomsnitt når man ser på antall brudd i prosent av antall vakter, men at antallet arbeidstidsbrudd fortsatt er for høyt.

– Det foregår utvikling, opplæring og kompetanseheving kontinuerlig, i tillegg til at en følger opp utviklingen av antall brudd i hver klinikk med mer målrettede tiltak. OUS samarbeider med Arbeidstilsynet om (blant annet) arbeidstid og har hatt to større tilsyn senere år. Alle pålegg som følge av slike tilsyn er lukket, skriver de.

Nyeste fra Dagsavisen.no: