Nyheter

Frykter udemokratisk Ullevål-avgjørelse

SV frykter at helseminister Bent Høie vil overkjøre flertallet i Oslo og tvinge gjennom riving av Ullevål. Nå krever de svar før valget.

– Jeg mener at velgerne må få vite før valget om helseministeren vil bruke sin mulighet gjennom en statlig reguleringsplan til å trumfe gjennom sin sykehusmodell selv om flertallet går imot, sier stortingsrepresentant for Oslo SV, Petter Eide til Dagsavisen.

Tidligere i sommer samlet ni partier i Oslo, alle partier som har en mulighet til å havne i bystyret minus Arbeiderpartiet og Høyre, seg om en felles uttalelse. De ville skrote sykehusplanene til Helse Sør-Øst og helseminister Bent Høie som vil rive Ullevål sykehus og bygge et nytt gigantsykehus på Gaustad.

Alle partiene forpliktet seg til å stemme nei til reguleringsplanen på Gaustad når denne kommer til behandling i bystyret.

Statlig reguleringsplan

På de siste meningsmålingene i Oslo ligger disse partiene an til å få flertall. Sykehusplanene henger dermed i en tynn tråd.

Men nå advarer SV mot at helseministeren kan tvinge gjennom en statlig reguleringsplan over hodet på bystyreflertallet.

– Dersom helseminister Bent Høie velger å overkjøre bystyret i Oslo vil han få et enormt opprør mot seg. Hvis det skjer tror jeg hele foretaksmodellen vi har nå står i spill, fordi regjeringen i dag nærmest outsourcer vanskelige beslutninger. Nå blir det veldig tydelig hvor udemokratisk modellen er. Det er grenser for hvor sterk udemokratisk beslutning Oslo er villig til å tåle, sier Eide.

Stortingsrepresentanter har anledning til å kreve svar på spørsmål fra statsrådene. Eide har nå stilt Høie spørsmål om han kommer til å overkjøre flertallet i Oslo.

LES OGSÅ: – «Game over» for Gaustad 

Dersom det politiske flertallet i Oslo etter valget går imot nedleggelse av Ullevål sykehus, vil statsråden likevel presse gjennom nedlegging av Ullevål sykehus og insistere på et storstilt sykehus på Gaustad som politikerne i Oslo ikke ønsker? skriver Eide.

Nå har Høie en uke på seg på å svare. Det betyr at Oslos velgere bør få fasit før valgdagen neste mandag.

Demokratisk prosess

I en e-post til Dagsavisen skriver kommunikasjonsavdelingen i Helsedepartementet at Høie vil svare Stortinget før pressen. 

– Dersom Høie føyer seg vil vi få den modellen bystyret i Oslo foretrekker. Bystyret er det organet som er nærmest Oslos befolkning, og de bør lage modellen for hvordan sykehusene i Oslo bør være. Det er å bevare viktige funksjoner på Ullevål samtidig som man videreutvikler Aker sykehus, sier Eide.

Bent Høie har tidligere advart mot at dersom bystyret i Oslo sier nei til reguleringsplanen på Gaustad vil også planene for nye Aker sykehus, som alle er enige om at vi vil ha, gå i vasken.

LES OGSÅ: Bent Høie advarer Oslopolitikerne

Risikerer dere ikke å forsinke prosessen med å få nye sykehusbygg til Oslo kraftig med et sånt vedtak? Vil det ikke ta veldig lang tid før en ny løsning er på plass?

– Jeg vet ikke hvor snarlig en slik løsning kan komme, men jeg vet at dersom helseministeren trekker seg vil det bli en mer demokratisk løsning. Jeg registrerer at noen mener at dette vil sette hele prosessen på vent i årevis. Det argumentet registrerer jeg, men det avgjørende nå er å få de grunnleggende demokratiske prosessene på plass. Flertallet i Oslo kommune bør selv bestemme sin egen sykehusstruktur, sier Eide.