Skoler har bidratt med utstyr til koronaklinikken i Moss

Den nye koronaklinikken i Moss er i ferd med å opprettes. De har fått hjelp fra flere hold.

På mandag flyttet koronalegevakten i Moss fra Solli skole til Peer Gynt helsehus.

Onsdag etter påske skal også de kommunale døgnplassene for koronapasienter være klare. Med det blir den nye koronaklinikken operativ.

Klinikken vil ha en kapasitet på 18 døgnplasser. De vil være forbeholdt pasienter med påvist smitte eller sterk mistanke om smitte av covid-19.

Enkelt forklart vil klinikken huse pasienter som ikke er for syke til å legges på sykehus, men som likevel trenger helsehjelp. Dette vil gjelde begge veier; både pasienter som er utskrivningsklare fra sykehus og pasienter som kan legges inn i et kommunalt tilbud istedenfor på sykehus, via koronalegevakten.

SAMLESIDE: Alt du trenger å vite om korona

Takknemlige for bidraget

Under opprettelsen av klinikken har både Senter for simulering og innovasjon ved Høgskolen i Østfold og ambulanselinja ved Malakoff VGS i Moss bidratt med utstyr.

Høgskolen har lånt bort senger, nattbord, infusjonspumper og -stativ, manuelle blodtrykksmålere og stetoskop.

Fra ambulanselinjen på Malakoff videregående skole har klinikken fått desinfeksjonssprit, smittefrakker, hetter og annet medisinsk forbruksmateriell. I tillegg har de fått låne en ambulansebåre.

– Det er helt fantastisk, mener både prosjektleder Heidi Bye og enhetsleder Beate Kristiansen.

Også kommuneoverlege Kristian Krogshus er glad for at folk stiller opp for den nye koronaklinikken.

– Vi er veldig takknemlige for at vi får låne dette utstyret, sier han.

Kristiansen påpeker at dette er tilleggsutstyr som de kun vil benytte seg av ved behov.

LES OGSÅ: De er første forsvarsrekke mot koronaviruset i Moss (DA+)

De 18 sengeplassene for koronapasienter vil være fysisk adskilt fra andre avdelinger på Peer Gynt helsehus.
Foto: Kenneth Stensrud De 18 sengeplassene for koronapasienter vil være fysisk adskilt fra andre avdelinger på Peer Gynt helsehus.

Skal hindre smittespredning

Selv om den nye koronaklinikken ligger i samme bygg som lindrende enhet på Peer Gynt helsehus, i tillegg til de ordinære KAD-plassene, er ikke ledelsen bekymret for smitte.

Koronaklinikken er fysisk adskilt. I tillegg vil de ansatte ikke jobbe på tvers av denne og andre avdelinger på huset.

– Koronakortidsplassene blir liggende i én etasje, mens de vanlige kortidsplassene ligger i en annen, forklarer Kristiansen.

– Hovedverneombudet har hatt befaring og godkjent planene og lokalene. Renhold har også hatt befaring. Her har vi tatt alle forholdsregler, legger Bye til.

– Har ansatte eller pasienter uttrykt noen bekymring for å få koronaklinikken i samme bygg?

– Vi opplever ikke bekymring for at klinikken skal flytte inn hit, men vi ser at personalet er spent, svarer Kristiansen.

Prøvetakingen til koronalegevakten vil, i likhet med på Solli skole, foregå utendørs og fortrinnsvis i bil.

LES OGSÅ:

Her kan du se utviklingen av koronasmitte i Moss, per tirsdag 7. april:

Denne grafen viser utviklingen av koronasmitte i Moss, fra det første bekreftede tilfellet 9. mars.

Les mer om tallene her.