Forventer 21.000 smittede i Moss

Ifølge kommunens beregninger vil koronaviruset nå sitt toppunkt i juli/august.

Oppdatering: Etter at denne saken ble publisert, har Moss kommune kommet med en ny modell. Les mer om det her.

 

Kommunen har nå utarbeidet en modell som skal gi en pekepinn på hvordan koronaviruset vil slå ut i Moss.

Modellen baserer seg på folkehelseinstituttets (FHI) beregningsmodell.

Målet for kommunen er å se hva de har i vente, slik at de kan forberede seg.

SAMLESIDE: Alt du trenger å vite om korona

789 smittede samtidig

Dette er noe av det modellen viser:

▪ Smittetoppen vil komme rundt månedsskiftet juli/august.

▪ En tilfeldig dag på toppen vil Moss ha 789 smittede samtidig. 266 av disse antas å bli syke. 16 antas å bli så syke at de havner på sykehus og 6 av disse igjen vil trenge intensivbehandling.

▪ Sett under ett vil smitteperioden, av kommunen beregnet fra mars 2020 til mars 2021, føre til anslagsvis 21.000 smittede innbyggere (ca. 42 prosent av befolkningen). Av disse forventes det 7.000 syke og 200 innlagt på sykehus, hvorav 52 på intensiven.

▪ Beregningsmodellen sier ingenting om antall dødsfall.

Denne grafen viser kommunens beregninger:

LES OGSÅ: To koronadødsfall i Moss på to dager

Vil unngå skrekkscenario

Modellen tar utgangspunkt i et reproduksjonstall (RE) på 1,3. Enkelt forklart betyr dette at hver smittede person i snitt vil smitte 1,3 andre personer. Det er derimot stor usikkerhet knyttet til hvor korrekt dette tallet er.

Små justeringer av reproduksjonstallet vil gi store utslag på modellen.

Rådmann Hans Reidar Ness ga følgende eksempel for å illustrere dette:

Med et reproduksjonstall på 0,9 ville Moss hatt 23 smittede på en bestemt dag i neste uke. Med 1,3, som er målsetningen, vil det dreie seg om 70 smittede. Altså en tredobling.

Med et reproduksjonstall på 2,3 ville Moss endt opp med 957 smittede neste uke, ifølge modellen. Altså 35 ganger så mange som med et reproduksjonstall på 0,9.

– Dette illustrerer hvor viktig det er at vi klarer å holde smitten på et så lavt nivå som mulig, sier rådmannen.

Foran skjema

Per dags dato ligger Moss litt over anslaget til modellen, med utgangspunkt i RE på 1,3.

– De første par ukene lå vi tett på modellen. De siste dagene har vi økt litt. Vi har fått tilbakemeldinger på at det vil skje. Noen ganger vil vi være foran og noen ganger bak, sier rådmannen.

LES OGSÅ: Kvinnelig beboer på Orkerød sykehjem døde av koronavirus uka etter at hun testet negativt

Denne grafen viser utviklingen av koronasmitte i Moss per tirsdag 31. mars. Les mer om tallene her.

Denne grafen viser utviklingen av koronasmitte i Moss, fra det første bekreftede tilfellet 9. mars.