Sa ja til å gi innbyggerne taletid

I den nye kommunen skal innbyggerne få muligheten til å fremme saker for byens politikere.

Forslaget ble, som Dagsavisen Moss Dagblad tidligere har skrevet, fremmet av Venstre. I fellesnemndas møte på onsdag fikk de politisk flertall.

– Det er vi strålende fornøyd med, forteller Finn-Erik Blakstad, Venstres varaordfører i Rygge.

Saken ble enstemmig vedtatt.

Bedre lokaldemokrati

Tiltaket går ut på at alle som ønsker det kan stille byens folkevalgte til veggs med spørsmål eller ytringer fra talerstolen i forkant av alle politiske møter, inkludert kommunestyremøter. Hensikten er å styrke lokaldemokratiet gjennom økt innbyggerinvolvering.

– Hele fellesnemnda mener det er viktig å signalisere at alle har muligheten til å stå på talerstolen og si hva de brenner for. Jeg tror det kan føre til at det kommer opp saker som politikerne kanskje ellers ikke ville ha tenkt på. Den åpne halvtimen vil være et godt barometer for å finne ut av hva som rører seg ute blant folk, sier Blakstad.

Det vil ikke bli gitt svar der og da, men det er mulig for møteleder å sette saken på dagsordenen til neste gang.

LES OGSÅ: Vil kutte ned på bystyremøtene i Moss (DA+)

Skal hindre misbruk

I fellesnemnda ble det understreket at en slik ordning må ha klare rammer for gjennomføring. Hva de rammene vil være, er foreløpig ikke avklart. De vil fremmes i det første kommunestyret etter høstens lokalvalg, som del av saksbehandlingsreglementet for de politiske organene. Det møtet skal skje 9. oktober, altså i god tid før sammenslåingen med Moss og Rygge i 2020.

– Vi ser at tiltaket kan bli misbrukt av enkelte, men med gode rammer, som for eksempel at man melder inn hva man skal spørre om i forkant, tror vi dette kan bli bra, sier Blakstad.

LES OGSÅ: Bystyremøtene i Moss varte tre ganger lenger enn kommunestyremøtene i Rygge (DA+)

Nei til folkeavstemninger

Planen at de åpne halvtimene kan innføres umiddelbart etter kommunestyremøtet i oktober, før den nye kommunen er på plass.

Den åpne halvtimen var ett av tre tiltak for innbyggerinvolvering som ble vedtatt i fellesnemnda. Det samme ble opprettelsen av et innbyggerpanel og to oppgaveutvalg. Frp fremmet et forslag om å innføre folkeavstemninger i den nye kommunen. Det ble nedstemt.

LES OGSÅ: Venstre vil vente til etter høstens kommunevalg med å bestemme seg for hvilke partier de vil samarbeide med. (DA+)