Nyheter

– MDG er veldig positive, så lenge det gjøres på en forsvarlig måte

For snaue to uker siden gikk Fremskrittspartiet og Høyre ut og ønsket elsparkesykler velkommen til Moss. Miljøpartiet De Grønne sier seg enige, men legger til at dette må gjøres på en forsvarlig måte.

– Satsing på elsparkesykler er kjempeflott, under forutsetning av at det er et regelverk som forebygger problemer man har sett i Oslo, utdyper Benedicte Lund, medlem i kommunestyret for Miljøpartiet De Grønne.

Høyresiden positive

Et par uker siden snakket Moss Dagblad med Sissel Rundblad, gruppeleder for Høyre, og Ole Martin Johansen, medlem i kommunestyret for Fremskrittspartiet, som begge var skjønt enige i at elsparkesykler er en god måte å tilrettelegge for mikromobilitet innad i byen.

– Moss Høyre ønsker kommersielle aktører velkommen innenfor dette segmentet med små kjøretøy – også elsparkesykler. Vi ser også at dette kan medføre problemer som vi ser i Oslo, og mener at vi bør unngå at konkurrerende selskaper velter ut elsparkesykler i gatene helt uten kontroll. Det er mulig at det er en fordel at kommunen knytter seg opp mot ett selskap, sa Rundblad.

– El-sparkesykkel kan bli et godt transportalternativ for mossinger da det er et kjapt lite fremkomstmiddel som er lett å ta med seg, samtidig som det er et miljøvennlig alternativ for å ta seg rundt i Moss. Når vi nå ser at bruken av privateide sparkesykler øker, så tror vi også det er et marked for utleie i byen vår, understreket Johansen.

Ole Martin Johansen, som sitter i kommunestyret for Fremskrittspartiet, ønsker flere elsparkesykler i Moss velkommen.

Fornuftig forflytning

Lund nevner at elsparkesykler er en form for mikromobilitet som passer bra i en by som Moss:

– Det er flere strekninger, for eksempel fra Verket til jernbanestasjonen eller fra sentrum til Høyda, som passer godt til elsparkesykler. Dette er strekninger som er i overkant lange å gå, og derfor vil elsparkesykler være et konkurrerende alternativ til bil.

Lund understreker at norske byer må gjøres mer levelige for innbyggerne, og da er første steg å redusere biltrafikken:

– Byer er områder som skal være imøtekommende, menneskevennlige og hvor innbyggerne skal trives i. Da kan ikke biler ta stor plass i en bykjerne. Elsparkesykler – i tillegg til vanlige sykler, kollektivtransport og det å gå til fots – er transportalternativer som skaper en levelig og fin bykjerne.

Essensielt med regelverk

I Oslo har det vært mye rabalder knyttet til elsparkesykler i sommer. I juni i fjor ble i gjennomsnitt 6,2 personer skadd hver dag, mens i år er tallet 14 personer. Tallene viser også at 55 prosent av dem som ble skadet i helgene, var alkoholpåvirket. Promillenivået hos flere av de skadde var mellom 1,5 til 3.

I tillegg har ansamlingen av elsparkesykler i parker, på fortau og generelt sett i bybildet, forarget mange Oslobeboere.

Man er nødt til å ha et fornuftig lovverk som regulerer markedet.

—  Benedicte Lund, medlem av kommunestyret for Miljøpartiet De Grønne

Lund utdyper at det er essensielt med et regelverk som forebygger nettopp alle de problemene man har sett i hovedstaden:

– Mangelen på reguleringer i Oslo bør være en påminnelse om at den typen liberalisme er feil. Det som blir gjort i Oslo nå, er at man på kommunalt nivå har fått juridisk rett til å regulere bruk av elsparkesykler. Før samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) endret på regelverket i mai, var det ikke hjemmel for at kommunene kunne regulere bruk av elsparkesykler. Men nå er det mulig for kommunene å implementere et fornuftig regelverk.

Fra september vil utleie av elsparkesykler i Oslo stanses mellom klokken 23.00 og klokken 05.00, og reduserer antall sykler til 8.000. Det er estimert at det finnes over 15.000 elsparkesykler til utleie i Oslo for øyeblikket. Dette gjør Oslo til den europeiske storbyen med flest elsparkesykler per 10.000 innbyggere.

Elsparkesykler kan være et godt virkemiddel for å knytte byen mer sammen.

—  Benedicte Lund, medlem av kommunestyret for Miljøpartiet De Grønne

Moss kommune har vært frampå

For øyeblikket er det ingen kommersielle selskaper som tilbyr utleie av elsparkesykler i Moss. Men Lund nevner at Moss kommune har vært i samtaler med et par selskaper om oppstart.

– Moss kommune har vært frampå og hatt god dialog med to utleieselskaper, som understreker at de vil samarbeide for å skape rettmessige løsninger. Dette er en god start, og vi i Miljøpartiet De Grønne er veldig positive til kommunens offensiv. Nå er et viktig at vi får på plass et lovverk som fremmer bruk av mikromobile alternativer samt at man unngår tilstander vi har sett i Oslo. Og da må selskapene aktivt bidra til at dette skal fungere.

Et steg mot en grønnere by

Lund legger til at det bør tilrettelegges for at elsparkesykler ikke nødvendigvis brukes på fortau, men heller på sykkeltraseer for å gjøre det mer trygt for både fotgjengere, syklister og elsparkesykkel-brukere. Attpåtil bør det være designerte soner for parkering av elsparkesykler, for å unngå at de blir henslengt rundt omkring:

– Vi i Miljøpartiet De Grønne håper å kunne tilrettelegge for at elsparkesykkel-brukere og syklister generelt sett skal få å gode forutsetninger som mulig, i tillegg til at forgjengere skal komme fort fram. Da trenger vi flere sykkelstier, designerte parkeringsplasser for elsparkesykler og smarte løsninger i infrastrukturen vår.

– Elsparkesykler kan være et mikromobilt virkemiddel som knytter byen vår mer sammen, og gjør Moss mer grønn, avslutter hun.

Mer fra Dagsavisen