Nyheter

Ønsker kommersielle selskaper velkommen

Høyre og Fremskrittspartiet i Moss ønsker økt bruk av elsparkesykler velkommen, og tror dette kan bidra til bedret mikromobilitet i sentrale strøk.

Ole Martin Johansen, som sitter i kommunestyret for Fremskrittspartiet, ønsker flere elsparkesykler i Moss velkommen.

Den siste tiden har debatten rundt elsparkesykler rast i hovedstaden. For en drøy uke siden bestemte byrådet i Oslo at det vil bli iverksatt restriksjoner på antall elsparkesykler i byen samt når på døgnet det er mulig å benytte seg av tilbudet.

Ulykker og rot i Oslo

Fra september vil utleie av elsparkesykler i Oslo stanses mellom klokken 23 og klokken 5 og reduserer antall sykler til 8.000. Det er estimert at det finnes over 15.000 elsparkesykler til utleie i Oslo i dag. Dette gjør Oslo til den europeiske storbyen med flest elsparkesykler per 10.000 innbyggere.

Disse tiltakene kom i lys av de siste tallene rundt skader i tilknytning til bruk av elsparkesykler i byen. I juni i fjor ble i gjennomsnitt 6,2 personer skadd hver dag, mens i år er tallet 14 personer. Tallene viser også at 55 prosent av dem som ble skadet i helgene, var alkoholpåvirket. Promillenivået hos flere av de skadde var mellom 1,5 til 3.

I tillegg har ansamlingen av elsparkesykler i parker, på fortau og generelt sett i bybildet, forarget mange Oslobeboere.

Et godt transportalternativ i Moss

Elsparkesykler begynner å bli mer og mer vanlig å se i bybildet i Moss. Dette er utelukkende privateide elsparkesykler, i og med at det ikke er noen kommersielle aktører som driver utleie i byen ennå. Sissel Rundblad, gruppeleder for Høyre, påpeker at elsparkesykler kan være et godt alternativ for mossinger som bor sentralt i byen:

– Knutepunktutviklingen i Moss har de seneste årene betydd at flere og flere bor i sentrum der det bygges mange leiligheter med relativt kort avstand til offentlig transport. Da er det viktig at det finnes et godt tilbud med små kjøretøy med eller uten motor – såkalt mikromobilitet – for å frakte mennesker innenfor et begrenset område, noe som er typisk for vår by.

Sissel Rundblad, gruppeleder i Høyre, er positiv til elsparkesykler i Moss.

Ønsker kommersielle selskaper velkommen

Som sagt, det er ingen kommersielle aktører som tilbyr utleie av elsparkesykler i Moss per dags dato.

– Moss Høyre ønsker kommersielle aktører velkommen innenfor dette segmentet med små kjøretøy – også elsparkesykler. Vi ser også at dette kan medføre problemer som vi ser i Oslo, og mener at vi bør unngå at konkurrerende selskaper velter ut elsparkesykler i gatene helt uten kontroll. Det er mulig at det er en fordel at kommunen knytter seg opp mot ett selskap, sier Rundblad.

Hun understreker at restriksjoner på tidspunkt disse elsparkesyklene kan anvendes, ikke er noe Høyre vil vurdere med det første:

– Vi tror derimot ikke på forbud mot elsparkesykler under deler av døgnet – det er for inngripende. Det hører jo til historien at antall elsparkesykler i Oslo er en av Europas høyeste og at kanskje ikke de samme problemene vil oppstå her.

FrP også positive

Ole Martin Johansen, som sitter i kommunestyret for Fremskrittspartiet, er også positiv til økt bruk av elsparkesykler i Moss.

– Vi i FrP er positive til elsparkesykler, og ønsker utviklingen velkommen. Dersom noen aktører vil sette ut elsparkesykler i Moss, så ønsker vi å ta de imot med åpne armer, utdyper han.

– El-sparkesykkel kan bli et godt transportalternativ for mossinger da det er et kjapt lite fremkomstmiddel som er lett å ta med seg, samtidig som det er et miljøvennlig alternativ for å ta seg rundt i Moss. Når vi nå ser at bruken av privateide sparkesykler øker, så tror vi også det er et marked for utleie i byen vår.

Trafikkreglene skal følges på samme måte som trafikkreglene for andre kjøretøy.

—  Ole Martin Johansen, FrP

Regler må følges

Johansen understreker viktigheten av at personer som benytter seg av elsparkesykler, er nødt til å følge de samme reglene som andre bilister.

– Trafikkreglene skal følges på samme måte som trafikkreglene for andre kjøretøy. Brytes disse, vil politiet slå ned på det, avslutter han.