Politikk

Ansatte protesterer: Vil ikke ha Oslo Fengsel ut av Oslo

Regjeringa vil flytte Oslo fengsel ut av Oslo. Nå protesterer de fengselsansatte.

– En hovedstad med respekt for seg selv må se på fengsel som en del av infrastrukturen, sier Farukh Qureshi til Dagsavisen.

Etter en lang tvekamp har nemlig justisminister Monica Mæland fra Høyre bestemt seg for å droppe begge Oslo-alternativene i jakta på nytt fengsel. Byens innsatte skal ikke fortsette å være på Grønland som i dag. Og de skal heller ikke flyttes til Bredtvet, der det har vært stor lokal motstand mot fengselsplanene. Avgjørelsen fikk bifall fra begge sider av det politiske spekteret i Oslo bystyre.

Men lederen i Oslo fengselsfunksjonærers forening, Farukh Qureshi, protesterer kraftig på flytteplanene.

– Vi reagerer sterkt på beslutningen og skal gjøre alt vi kan for å beholde Oslo Fengsel i Oslo. Om det blir her eller der er ikke det viktigste, men at det blir innenfor bygrensen og med umiddelbar nærhet til offentlig kommunikasjon er helt essensielt, sier han.

«Oslo er for fin for dere»

Qureshi, som også står på tiende plass på stortingslista til Arbeiderpartiet før valget til høsten, mener det er mange grunner til at fengselet må forbli i byen.

– De innsatte er Oslos egne borgere. Og de skal tilbake til vår felles by. Det er et klasseperspektiv her, de kommer i stor grad fra vanskelige kår på Oslo øst. Hva slags signal sender vi til våre egne medborgere? At Oslo er for fin for dere og at vi ikke ønsker fengsel her, sier han.

Fengselet på Grønland.

Han mener også at konsekvensene for de innsattes pårørende er alvorlige.

– Folk mener det er enkelt å ta tog ut av byen. Men si det til en enslig mor med to deltidsjobber og fire barn, som skal balansere en stor kabal. Det lar seg ikke gjøre på grunn av økonomi og avstand, sier Qureshi.

– Blir det vanskeligere å få folk tilbake i samfunnet hvis fengselet flytter ut av Oslo?

– Ja, dette vil helt klart få konsekvenser. Det er viktig at innsatte har kontakt med familie og venner, særlig barna, gjennom fengselsoppholdet. Mangel på dette kan i verste fall få stor betydning for tilbakeføringen, sier han.

Fengslingsmøter på video

Qureshi tegner opp flere problemer med å flytte ut av byen. Et konkret er at ansvaret for helsetjenester og skoletilbud dermed blir overtatt av en annen kommune enn Oslo. Det kan skape problemer for folk som vil fortsette skoleløp etter at de har kommet ut. Et annet er NAV og oppfølging fra frivilligheten, og hvor mye politiressurser som skal bindes opp i å transportere folk mellom fengsel og fengslingsmøter.

I Aftenposten-saka hvor Monica Mæland først fortalte om planene, sa hun også at det ikke lenger er like viktig å holde fengselet nære Tinghuset.

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland forsvarar avgjerda om å la toppolitikarar gå føre i vaksinekøen. 
Foto: Jil Yngland / NTB / NPK

– Vi ser at koronapandemien har introdusert gode digitale løsninger. Dette vil vi se videre på, sier Mæland til Aftenposten.

Qureshi er svært skeptisk til videokonferanser som erstatning for fysisk oppmøte i fengslingsmøter.

– Man har tatt i bruk videokonferanser i forbindelse med pandemien. Tilbakemeldingene fra de innsatte er at det overhodet ikke er ønskelig. De vil ut av fengselet og få muligheten til å presentere saken sin for en dommer på skikkelig måte, sier han.

– For det betyr at både politi, påtalemyndighet og advokater er i retten, mens personen saken gjelder bare er med på skjerm?

– Faktisk, ja. Jeg setter spørsmålstegn ved om rettssikkerheten blir godt nok ivaretatt. Vi har vel alle lært nå at man ikke får den samme dynamikken på video som ved et fysisk møte.

Fagforeningslederen etterlyser en større debatt om rettssikkerheten under pandemien. Og nå mener han ordningen må evalueres grundig.

Håpløst for alle

– Frykter dere for arbeidsplassene?

– Nei, vi frykter at fagkompetansen vi har opparbeidet gjennom flere tiår kommer til å forvitre. Vi har egen kompetanse, blant annet på varetekt, særlig utfordrende innsatte og gjengangere.

Men at situasjonen på Grønland ikke er holdbar, det er han helt klar på.

– Oslo Fengsel har gått ut på dato for lenge siden. Men at man nå har brukt 100 millioner og ennå ikke funnet en løsning, det er håpløst for alle.

– Løsningen må være at staten, i tett samarbeid med kommunen, finner en egnet tomt i Oslo og kommer igang med byggingen, sier han.

Hold deg oppdatert. Få Dagsavisens daglige nyhetsbrev på e-post!

Mer fra Dagsavisen