Nyheter

Ansatte mener Oslo fengsel bør bli i byen: – Det er ingen grunn til å gjemme dette bort

Det er uklart hvor nye Oslo fengsel skal ligge. Flyttes fengselet nærmere Drammen er det mange av de ansatte som vil slutte.

Bilde 1 av 2

Oslo skal få et nytt fengsel, men hvor det skal plasseres er ikke bestemt. Oslo fengselsfunksjonærers forening (OFF), som organiserer mer enn halvparten av de ansatte, mener det beste er å beholde fengselet innenfor Oslos bykjerne.

– Hvorfor skal vi gjemme bort et fengsel?

Spørsmålet stilles av leder av OFF, Farukh Qureshi. Han har jobbet som fengselsbetjent i Oslo kretsfengsel siden 2011, og vært tillitsvalgt i fem år.

Les også: Ber Amundsen se bak murene

– Ikke gjemme bort

Fengselet ligger i dag på Grønland, sentralt i Oslo – tett på byens borgere.

– For oss er det viktig at vi ikke gjemmer bort de borgerne som er innsatte her, og som også er en del av vårt samfunn. Flyttes fengselet langt ut av sentrum, mener vi det blir å flytte de innsatte lenger ut av samfunnet. Det mener vi er uheldig. Dette er folk som skal bli naboen til noen en dag. Da er det bra at de ikke blir dobbelt isolert fra samfunnet, sier Qureshi til Dagsavisen.

Saken fortsetter under bildet. 

Leder for Oslo fengselfunksjonærers forening, Farukh Qureshi. Oslo Fengsel, september 2019.

Farukh Qureshi er leder av OFF og har  jobbet som fengselsbetjent i Oslo kretsfengsel siden 2011. Foto: Mina Brynildsen Ræge.

– De innsatte selv sier at det er noe eget ved å være midt i byen. De hører trafikken, sirenene, lukter at det grilles i parken om sommeren. Det gir en opplevelse av å være en del av samfunnet selv om de er i fengsel, utdyper han. 

Qureshi argumenterer også med at et fengsel i bykjernen gjør det lettere for politi, advokater og frivillige organisasjoner som kriminalomsorgen samarbeider med, å komme til fengselet. I tillegg er det lettere for familie og venner å besøke innsatte.

Slutter

For de ansatte er det også viktig at fengselet er nært et kollektivknutepunkt.

– Mange sier de kommer til å slutte i jobben hvis det bygges et fengsel utenfor byen. Det er synd, for vi trenger ha med oss videre all den kompetansen og erfaringen som er opparbeidet her over mange år, sier OFF-lederen.

Én av de ansatte som kommer til å si opp jobben om fengselet flyttes er Malin Finnseth.

– Flyttes fengselet ut av Oslo blir ikke jeg med videre, og jeg er ikke alene. For min egen del handler det om familiære årsaker. Samtidig mener jeg det er prinsipielt viktig at hovedstaden har et eget fengsel, sier Finnseth, som sitter i styret i OFF.

Hun forteller at det på enkelte vakter på hennes avdeling er 13 innsatte på hver betjent. Den opplevde knappheten på ressurser gjør at mange ansatte føler en slik utflytting vil være dråpen som får begeret til å renne over, forteller hun.

Isolasjon

Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) uttrykte klart i sommer at det haster å bygge et nytt fengsel, av mange årsaker.
I en rapport fra sivilombudsmannen, som ble lagt fram i juni, kom det fram at fanger ved Oslo fengsel ble isolert 22 timer i døgnet, og at for mange ble plassert på sikkerhetscelle uten tilstrekkelig oppfølging. Kort tid etter de alvorlige funnene kom Kallmyr på banen.

Les mer her: Oslo fengsel får sterk kritikk for å isolere sårbare fanger: – Alvorlig og dyster lesning

Justisministeren vil ha et fengsel som legger til rette for bedre oppfølging og rehabilitering av de innsatte, bedre forhold for de ansatte og mindre isolasjon.

I et innslag hos NRK løftet han fram en tomt på Bredtveit som alternativ, ved siden av der det i dag er et kvinnefengsel. 
Bredtveit, som ligger på Kalbakken i Oslo kommune, er et alternativ de ansatte kan støtte. Alternativt har de foreslått å gjenåpne Botsfengselet etter rehabilitering av bygget.

Men Justisdepartementet vil også utrede andre alternativer til Bredtveit i Oslo kommune, eller andre kommuner i Oslo-regionen. Både et stort fengsel med 400 plasser og et som kan romme 290 plasser skal utredes.

Saken fortsetter under bildet. 

Avdeling A. Den gamle delen av Oslo Fengsel. September 2019.

Det gamle botsfengselet ble lagt ned allerede i 2017. Det er uklart hva bygget skal brukes til videre. Foto: Mina Brynildsen Ræge.

Les også:Snart slutt for bot og bedring

Fengsel fra 1934

Qureshi, som også fungerer som vaktleder og er vara til bystyret i Oslo fra Ap, viser rundt i de ulike byggene på fengselsområdet.

Det gamle botsfengselet, som de fleste kjenner fra den ikoniske Olsenbanden-serien, ble lagt ned allerede i 2017. Men i Oslo fengsel er det fortsatt 243 innsatte i fengselsbyggene, som grenser til det gamle botsfengslet. I bygget som huser avdeling B, der de fleste sitter i varetekt, har det vært fengsel siden 1934. Nå er det altså snart slutt.

– De siste årene har det vært snakk om at den byggtekniske tilstanden er såpass dårlig at det ikke er mulig å drive fengselet på en forsvarlig måte. Det er problemer med ventilasjon, strøm og bygget er rett og slett slitt, sier Qureshi.
Statsbygg sier de ikke kan forsvare forsvarlig drift av bygget etter nyttår.

Les også:Riv fengselsmurene!

– For liten oppfølging

For de ansatte er det første og fremst viktig at et nytt fengsel blir innenfor bygrensen, med mindre avdelinger og flere faste ansatte som kan ha daglig tett kontakt med to innsatte som de skal veilede og rettlede.

– I dag har vi ikke sjans. Alt det tette oppfølgingsarbeidet ligger nede. Vi får heller ikke til den aktiviseringen som de innsatte skal ha. Siden jeg begynte som aspirant i 2010 har jeg sett en sektor som blir stadig mer nedprioritert. Det blir mer og mer innlåsing av innsatte. Nyutdannede som kommer fra en to års høyskoleutdanning, topp motivert for å jobbe med rehabilitering, blir ofte begrenset til å låse opp igjen dører. Akkurat nå er det ingen programvirksomhet. Det er ganske bedrøvelige tilstander, sier Qureshi.

Saken fortsetter under bildet. 

Sykkelverksted. Oslo fengsel, september 2019.

I fengselets aktivitetsbygg ligger et sykkelverksted som i en lang periode har stått tomt, i følge de ansatte fordi det ikke har vært ressurser nok til å aktivisere de innsatte. 

Justisdepartementet: Anbefaling klar våren 2020

Justisdepartementet skriver til Dagsavisen at det foreløpig søkes bredt etter tomter i Oslo-regionen, og at en tomt ved Bredtveit fengsel er en av tomtene det ses på.

Botsfengselet har også blitt vurdert tidligere i prosessen, men ekstern kvalitetssikrer anbefalte at man ikke gikk videre med en løsning som innebærer renovering av fengselet. 

Selv med omfattende renovering og ombygging vil ikke bygningsmassen tilfredsstille krav som stilles til dagens fengsler.

En endelig anbefalingen til tomt vil først foreligge våren 2020. 

Direktoratet: – Vil primært ha fengsel i Oslo

KDI ønsker først og fremst et nytt fengsel i Oslo kommune, men skal det først ses ut av kommune er det naturlig å se vestover mot Drammen, mener direktoratet.

– Vi ønsker at Oslo fengsel skal ligge i Oslo.  Det vi har formidlet til Statsbygg er hva man skal prioritere dersom fengselet ikke legges til Oslo kommune, sier assisterende direktør Jan-Erik Sandlie i Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) til Dagsavisen.

KDI har klare meninger om hva som er naturlige lokasjoner om det først skal legges et fengsel utenfor Oslo kommune. Da mener direktoratet at det bør ses til området mellom Oslo og Drammen.  Det vil si Oslo, Bærum, Asker og Lier kommune.

– Grunnen til at vi vil se vestover mot Drammen er at vi i nord har Ullersmo og i sør har Eidsberg. I Drammen har de et fengsel i dag, som etter hvert vil avvikles. Derfor er det naturlig å se den veien, forklarer Sandlie.

KDI er også opptatt at fengselet er av en viss størrelse.

– Vi trenger minimum 30 dekar. Såpass med plass må vi ha hvis det skal bygges et fengsel med 290 plasser.

Nyeste fra Dagsavisen.no: