Nyheter

150.000 kroner til Fair Play Bygg i Østfold

Alle politikerne i Moss kommunestyre ønsker et anstendig arbeidsliv. Men de er uenige om hvordan arbeidskriminalitet og sosial dumping best kan bekjempes. Flertallet har nå vedtatt en bevilgning på 150.000 kroner til Fair Play Bygg Østfold.

Distriktssekretær Stefan Fiko i EL & IT-forbundet Østfold er glad for kommunestyrets vedtak. Han er medlem av et interimstyre som består av representanter fra både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden i Østfold. Målet med Fair Play Bygg er å bekjempe arbeidslivskriminalitet på bred front.

- Stort samfunnsproblem

- Dette er et stort samfunnsproblem. Seriøse bedrifter mister markedsandeler. Arbeidstakere blir utsatt for utnytting, sosial dumping og farlige arbeidsforhold. Forbrukere blir svindlet og fellesskapet taper store skatteinntekter. Det er ofte vanskelig for arbeidstakere å varsle myndighetene om kriminelle og farlige arbeidsforhold. Fair Play Bygg vil være et lavterskeltilbud for varslere, sier Stefan Fiko.

- Fair Play Bygg er godt etablert i Oslo og omegn, og prosjektleder Lars Mamen har lenge hatt ambisjoner om et eget tilsyn i Østfold.

- Vi har innhenta informasjon om flere bedrifter i Østfold knytta opp til saker vi jobber med i Oslo-området, sa han til Dagsavisen Demokraten i november 2020.

- Ikke kommunalt ansvar

Michael Torp i Moss Fremskrittsparti fikk med seg både Høyre og Senterpartiet på et forslag om å avvise søknaden om pengestøtte. Michael Torp understreket at han naturligvis ønsket useriøse arbeidsgivere ut av byggmarkedet. Men han mente at dette ble godt ivaretatt av Arbeidstilsynet, politiet, toll- og skatteetaten og gjennom tidligere vedtak i Moss kommunestyre om etiske regler ved kontraktsinngåelser.

- Det er ikke et kommunalt ansvar å bevilge penger til en organisasjon som Fair Play Bygg. Vi har nok av lokale formål som trenger støtte, sa Torp.

31 mot 18

Shakeel Rehman (Ap) hadde et annet utgangspunkt. Han fremhevet at det var både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden som ønsket å etablere Fair Play Bygg i Østfold, og at en slik organisasjon vil gjøre det lettere å avdekke sosial dumping, farlig arbeid og annen arbeidslivskriminalitet på et tidlig stadium. Noe som også vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Vanligvis er det ganske forutsigbart at avstemningene i kommunestyret går etter tradisjonelle linjer; der de styrende partier stemmer sammen, og at opposisjonen ofte finner hverandre i et fellesskap. Slik var det ikke denne gangen. Senterpartiet brøt ut fra det rødgrønne samarbeidet, og stemte sammen med Frp, Høyre og to uavhengige representanter. Mens Venstre og Ny Kurs stemte sammen med styringsflertallet. Dermed ble det vedtatt med 31 mot 18 stemmer å bevilge 150.000 kroner til Fair Play Bygg Østfold.


Fakta: Fair Play Bygg Østfold

  • Fair Play Østfold får et tilskudd fra Moss kommunestyre på 150.000 kroner i 2021 under forutsetning av at andre kommuner til sammen bidrar med minimum 500.000 kroner.
  • Fredrikstad og Sarpsborg har så langt bevilget henholdsvis 330.000 og 200.000 kroner for 2021.
  • Under forutsetning av en fullfinansiering av prosjektet, vil både Moss og Sarpsborg bevilge henholdsvis 150.000 og 200.000 kroner i 2022 og 2023.
  • Kommunestyrene i Halden og Indre Østfold har vedtatt at det ikke skal gis bevilgninger.

---

Mer fra Dagsavisen