Nyheter

165 millioner plastkuler er fjernet fra norske strender

I vinter havnet 13,2 tonn plastkuler i sjøen i Skagerrak. Siden mai er 3,5 tonn av dem, eller 165 millioner plastkuler, fjernet fra norske strender.

Kystverket har siden mai ledet en statlig aksjon for å rense kystområdene langs Oslofjorden og nedover mot Sørlandet for de små plastkulene, som lakk ut i sjøen fra et skip i Skagerrak. Områder i Østfold og Vestfold ble hardest rammet.

LES OGSÅ: Tror de har funnet ut hva det mystiske skummet i Oslofjorden er

Nå er over en firedel av utslippet funnet og fjernet i regi av Kystverket. I tillegg har både foreninger og privatpersoner plukket kuler fra strendene før aksjonen ble opprettet. Dermed er det reelle antallet kuler som er fjernet trolig enda høyere. Nå tar aksjonen pause fram til våren.

– Vi forventer at det dukker opp nye påslag i løpet av vinteren, og vi har definert en del steder med store og gjentakende funn som vi holder øye med. Men for å kunne rydde effektivt er vi avhengige av godt og tørt vær. En rekke steder vil derfor bli befart på nytt til våren, sier Rune Bergstrøm i Kystverkets beredskapsavdeling i en pressemelding.

Utgiftene til opprydningen dekkes av rederiet Sea-Cargo som er ansvarlig for utslippet.

– Vi har et tett og godt samarbeid med Sea-Cargo, som har engasjert Oslofjordens Friluftsråd for å koordinere selve ryddearbeidet. Vi er glade for at rederiet har tatt et stort ansvar for å rydde opp. De har kjøpt inn utstyr, bidratt til å utvikle nye metoder for å få opp pellets så raskt og effektivt som mulig, og ansatt en egen person til å følge opp, sier Bergstrøm i pressemeldingen.