Nyheter

For lite kontakt med barnehagene, mener foreldreutvalg

Halvparten av foreldrene hadde lite kontakt med barnehagen under nedstengningen, viser en ny undersøkelse.

Det er en undersøkelse utført av Opinion og bestilt av Foreldreutvalget for barnehager (FUB) som viser dette.

De fleste foreldrene var fornøyde med kontakten med barnehagene, men 50 prosent svarte at de bare hadde hatt kontakt med barnehagen og de ansatte der en gang eller mindre i løpet av de tre ukene med stenging.

 –  Det er er overraskende lite, sier FUB-leder Einar Olav Larsen til Dagsavisen, som etterlyser en egen veileder for foreldresamarbeid i krisetider.

Les også: Mener flere barn bør testes, nå som barnehager og skoler gjenåpnes

Digitale samlingsstunder

Det som også overrasket Larsen, var at ikke mer enn 15 prosent av barna i barnehagene hadde fått tilbud om digitale samlingsstunder, noe FUB hadde oppfordret til på forhånd.

 –  Dette har nok vært et stort og udekket behov hos mange barn mens de var hjemme. 16 av kommentarene i undersøkelsen vår dreier seg om at barna savnet å se de ansatte, og å ha samling med sang eller dans digitalt, sier Larsen.

Les også: – Barn kan ikke klare å holde avstand når de er i leken (Demokraten +)

Østlandsforeldre

I alt 500 foreldre har svart i undersøkelsen, som foregikk i perioden 16.-20. april. Flertallet av respondentene er i alderen 30-39 år og kommer fra Østlandet.

Litt flere kvinner enn menn har svart. På tre uker hadde altså halvparten av de spurte kontakt med ansatte sjeldnere enn en gang i uka.

32 prosent svarer at de hadde kontakt en gang i uka, 11 prosent to ganger i uka og 3 prosent tre ganger i uka. 4 prosent hadde kontakt mer enn tre ganger i uka.

Kontakten har i flertallet av tilfellene skjedd på telefon.

Les også: Foreldre om smile- og surefjeskartlegging: – Jeg ble litt skremt da jeg så spørsmålene

Etterlyser veileder

FUB har tidligere gått inn for at både foreldre og barn burde sikres god kontakt med barnehagene under stengingen, og etterlyser nå en egen veileder for foreldresamarbeid i krisetider.

 –  Vi bør trekke lærdom av denne undersøkelsen, og være beredt om smittesituasjonen blusser opp igjen og barnehagen igjen blir nødt til å stenge, sier han til Dagsavisen.

Barnehagene åpnet igjen mandag for en uke siden.

Les også: Koronakrisen rammer unge hardest: – Det må opprettes flere studieplasser til høsten