Nyheter

Kun ett hinder gjenstår før de kan binde til seg flyselskaper

I disse dager legger flyselskapene sine planer for neste års sommerruter. Rygge Airport kan derimot ikke inngå avtaler med noen før de har blitt enige med Rygge Sivile Lufthavn om å overta terminalbygget.

– Vi er nødt til å vise til at vi har en flyplass først, sier Knut R. Johannessen, daglig leder i Rygge Airport.

Flynæringens såkalte slot-konferanse arrangeres to ganger i året av International Air Transport Association (IATA). Neste konferanse er i Atlanta (USA) fra 8. til 11. november. Her kan flyselskaper lande avtaler med flyplasser om hvor mange «slots», eller plasser, de ønsker å kjøpe for å fly til og fra destinasjonen. Det er her de fleste sommerrutene spikres.

Rygge Airport kan per i dag fortsatt ikke tilby flyselskaper «slots» på Rygge, og dermed heller ikke delta aktivt på konferansen.

To av tre nåløyer passert

For at det skal skje trenger de å vise til følgende: De må få lov til å fly, de må kunne drifte flyplassen og de trenger et sted å fly fra.

Det første punktet gjelder selve konsesjonen, noe de nå har blitt lovet av Samferdselsdepartementet, til tross for at Rygge Sivile Lufthavn (RSL) valgte å beholde deres i en periode etter nedleggelsen.

Det andre punktet, altså selve driften, gjelder Brann-, rednings- og plasstjenesten (BRP). Som Dagsavisen Østfold tidligere har skrevet tar Forsvaret over driften av flystripa fra og med 1. november. De legger opp til en minimumsløsning som ikke vil være nok til å håndtere sivil flyplassdrift. Inntil nå har Rygge Airport ikke klart å bli enige med Forsvaret, men ifølge daglig leder Knut R. Johannessen er de i dag svært nær en avtale.

– Den brikken er i ferd med å falle på plass. Den er vi ikke bekymret for. Vi er så godt som enige, sier han.

LES OGSÅ: Ba om hjelp for å redde ansatte – fikk nei

BRP på vent

Han forklarer at de ønsker å overta en lignende ordning RSL har i dag. Den fungerer slik at RSL leverer BRP-en, mot at Forsvaret betaler for tjenestene. Dette vil derimot ikke bli aktuelt før de er klare til å starte opp en ny sivil drift, noe som er planlagt til sommeren.

– Vi vil forholde oss til den løsningen Forsvaret har inntil vi er i stand til å drive for egen regning, sier Johannessen.

Les Forsvarets statusrapport om BRP-en her.

Fastlåst situasjon

Det siste hinderet, som viser seg å være det største, er en avtale med RSL. Der er de fortsatt ikke noe nærmere en enighet.

– Vi kan ikke si «ja, vi flyr fra Rygge» på forpliktende grunnlag ennå. Det vet vi ikke om vi kan før vi har en avtale med RSL om tilgang til terminalbygget, og på den fronten er det ikke noe nytt å melde ennå, sier Rygge Airport-lederen.

Det virker som at partene står i en fastlåst situasjonen. Rygge Airport ønsker å få en pris, mens RSL ønsker å få en finansieringsgaranti. Som Svein Hurlen, styreleder i RSL, uttalte til Dagsavisen Østfold tirsdag:

– Dersom du skal kjøpe et hus, for å ta en sammenligning, må du ha et investeringsbevis hvis du ikke har nok penger. Vi har bedt dem om å vise det, men ikke sett noe til det. Det er ingen som selger huset sitt uten at du vet de som vil kjøpe det kan betale.

LES OGSÅ: Vil øke flypassasjeravgiften i 2017

Vil ta utgangspunkt i taksten

Johannessen understreker derimot at de er villige til å bla opp.

– Vi skal selvfølgelig kunne finansiere en overtakelse. Vi har en plan for det, sier han.

– Vi synes et naturlig utgangspunkt er å se på taksten, legger han til.

Når det gjelder Hurlens sammenligning til et boligkjøp, har han følgende replikk:

– Når man legger frem finansieringsbevis for å kjøpe en leilighet så vet man jo omtrentlig prisen på leieligheten, altså hvilket beløp som skal finansieres. Derfor ønsker Rygge Airport å få en drøfing av hva en fornuftig pris vil være på terminalbygget og p-huset, og da med utgangspunkt i den taksten som Forsvarsbygg er i ferd med å innhente.

Johannessen har tidligere uttalt at de ikke vil gå ut med for mye informasjon om forretningsmodellen enda, i frykt for at andre aktører – som for eksempel RSL – vil stjele ideen deres.

LES OGSÅ: Advarer mot å tro at jobbene er reddet

Tiden renner ut

Jo lenger en avtale drar ut i tid, jo færre muligheter har de til å kunne starte opp som planlagt. Flyselskapene er neppe villige til å vente på hva som skjer på Rygge før de legger opp sine sommerruter. Likevel tror ikke Johannessen slot-konferansen i november vil være avgjørende.

– Løpet er ikke kjørt før du står der og de sier «beklager, vi har fylt opp».

– Så når er fristen for når dere kan ha på plass avtaler med flyselskaper?

– Så snart som mulig. Dette er som en strikk. Jo nærmere vi kommer sommeren, jo vanskelige blir det, svarer han.

Ett av selskapene de er interessert i å lokke til "nye" Rygge er Norwegian. Les mer om det her.

Mer fra Dagsavisen