Moss styrer mot et underskudd på 110 millioner i år

– Vi har et budsjett på omkring fire milliarder kroner, og en prognose som tyder på 110 millioner i underskudd i 2020, sier rådmann Hans Reidar Ness i Moss kommune.

– Koronapandemien slo til akkurat da vi var kommet godt i gang med prosjektet «I balanse med handlingsrom». Vi mistet tre måneders arbeid, og det har også fått økonomiske konsekvenser ved at effektiviseringsarbeidet er blitt skadelidende, sier Ness.

To kulturer

Dette er et prosjekt der alle grupper innen kommunen er i sving for å skape en samlet organisasjon etter kommunesammenslåingen. Målet er å smelte sammen to ulike arbeidskulturer, og utarbeide forslag til økonomiske forbedringer.
I uke 34 vil det bli gitt status på arbeidet, samt presentert tiltak som administrasjonen anser som rent administrative og kan iverksettes raskt. I uke 39 blir den totale tiltakspakken presentert politisk. Det vil være tiltak som krever politisk behandling og som er komplekse. Det vil ta lengre tid å få iverksatt disse. Dette vil danne grunnlaget for budsjettet 2021 og økonomiplan for 2022-2024.

Sammensatte årsaker

Hans Reidar Ness mener at den økonomiske nedturen i Moss kommune har flere årsaker.
– Prognosen er et skattetap på 70 millioner i 2020. Sammenslåingen av de to kommunene har gitt oss 14 millioner mindre i rammetilskudd fra staten enn det vi ville fått hvis Rygge og Moss fortsatt hadde vært to kommuner. Vi har fått en del følgekostnader i kjølvannet av kommunesammenslåingen. Det er vanskelig å anslå hvor mye det utgjør, men dette var noe som statlige myndigheter ikke tok høyde for.

– Hvor mye har Moss kommune fått i direkte sammenslåingsstøtte?

– Vi mottok drøyt 55 millioner kroner i perioden 2018-2019, og nærmere 28 millioner i inneværende år.

– Er det sannsynlig at Moss kommune kan havne i ROBEK-registeret?

– Det har jeg overhodet ikke fokus på. Hele organisasjonen jobber hardt for å sikre at innbyggerne i Moss fortsatt skal ha gode tjenester for både barn, ungdom og voksne.
Jeg er ikke stolt av det økonomiske resultatet så langt i år, men jeg utrolig stolt av de ansatte. Alle har stått hardt på; også gjennom pandemien. Sykefraværet har naturlig nok gått opp, og gjennomsnittet i første tertial var 11,4 prosent. Nå ønsker jeg alle ansatte en god og avslappende ferie, sier Hans Reidar Ness.