Et av hinderne til elferger blir å sørge for gode nok lademuligheter på land, ifølge Statens vegvesen.

Vil tilrettelegge for elferjer i Oslofjorden

Det vil etter alt å dømme seile elferjer mellom Moss og Horten om under ti år, ifølge Statens vegvesen.

Nåværende konsesjon ble gitt til Bastø Fosen og gjelder helt fram til 2026. Uansett hvem som blir ferjeoperatør året etter, er det duket for at skipene ikke lenger går på fossilt brennstoff, ifølge Arne Bjørklund, leder for Statens vegvesens driftsseksjon i Østfold.

– At neste konsesjon blir med elektriske ferjer er rimelig avklart, sier han.

Dagens ferjer kan bygges om

Øyvind Lund, administrerende direktør i Bastø Fosen, forteller at de i utgangspunktet er positive til nullutslippsferjer. De vurderte å ta i bruk elferjer allerede ved forrige konsesjonsrunde for perioden 2016–2026.

Ett av kravene i den forrige ferjekonsesjonen var nemlig at skipene skulle ha lavere miljøutslipp. Det var ikke noe krav om hva slags teknologi man skulle bruke for å oppnå de målene. Ferjeoperatøren valgte til slutt en løsning med blant annet mer energieffektive dieselmotorer.

– Løsningen vi valgte innebar en betydelig reduksjon av miljøutslipp, sammenlignet med tidligere perioder, forteller Lund.

Det vil ikke være behov for å bygge helt nye ferjer for å seile elektrisk mellom Moss og Horten. I stedet kan dagens ferjer bygges om. Selv det vil innebære en betydelig kostnad.

– Utviklingen fra da vi la inn et tilbud i 2014 til i dag har vært enorm innenfor dette med elferjer. Vi er positive til en slik utvikling, men det må legges til rette for dette på landsiden også, sier Lund.

MF «Ampere» ble i 2014 verdens første batteridrevne ferge. Den går i trafikk mellom Lavik og Oppedal i Sogn og Fjordane.MF «Ampere» ble i 2014 verdens første batteridrevne ferge. Den går i trafikk mellom Lavik og Oppedal i Sogn og Fjordane. FOTO: Wikimalte / Wikimedia Commons

Krever lading fra land

Hovedproblemet, som det også ble bemerket under forrige konsesjonsrunde, er nemlig at det ikke er tilrettelagt for lading av ferjer på kaia i verken Moss eller Horten. Det krever nemlig mye strøm og tilhørende infrastruktur å lade store ferjer som skal krysse Oslofjorden nærmest kontinuerlig, med en mengde trafikk som gjør det til landets største ferjesamband.

Ferjene har i dag en liggetid på drøye kvarteret når de legger til land. Da snakker vi ifølge Lund om en effektiv ladetid på kanskje 12 minutter. Det krever en svært stor ladeeffekt.

– Jo kortere ladetid, jo større effekt må du ha, poengterer han.

Å få på plass infrastrukturen for å gjennomføre en slik lading vil innebære en betydelig investering, dersom elferjer mellom Moss og Horten skal bli en realitet – i hvert fall med dagens teknologi.

– Hvis dette blir lagt til rette, er alt mulig. Det blir i så fall noe vi må diskutere med konsesjonsgiver, sier Lund.

LES OGSÅ: Bastø Fosen slipper unna ny ordning for elbiler

Villige til å ta sin del av regninga

Bjørklund svarer konsekvent «ja» på spørsmål om hvorvidt det er aktuelt for Statens vegvesen å investere i ladestasjoner i tilknytning ferjesambandet Moss-Horten. Det er nemlig en regning som vegvesenet selv må ta. De er ansvarlige for infrastrukturen på land, mens ferjeoperatøren er ansvarlig for infrastrukturen på sjøen, altså skipene.

– Det er høyst sannsynlig at det er staten som må stå for fremføring av strøm og lademuligheter, sier Bjørklund og legger til:

– Det krever en god del jobb. Foreløpig vet vi ikke engang hvor vi skal hente strømmen fra, men signalene er gitt: Det blir elektriske eller andre nullutslippsferjer i framtida og det må fremtidige operatører tenke på.

LES OGSÅ: – Utopi å tro på et bilfritt sentrum

MDG: – Vegvesenet beveger seg i skilpaddefart

Jonas Sjolte, avtroppende gruppeleder for Miljøpartiet De Grønne (MDG) i Moss, begynte nylig i en ny jobb for Siemens i Trondheim, hvor han skal være med på å utvikle batterier for elferjer. Han er ikke overrasket over at det går mot bruk av nettopp elferjer på Norges største ferjesamband.

– Elektrifiseringen skjer utrolig fort. Det er bare synd at overgangen ikke har skjedd tidligere, sier han.

Han forteller at teknologien allerede er på plass i dag.

– Bastø Fosen kan elektrifisere ferjene i morgen, hvis Statens vegvesen stiller opp med lading. I stedet er vegvesenet en bremsekloss som beveger seg i skilpaddefart, sier MDG-politikeren.

Ifølge Bjørklund er vegvesenet klar på at lademulighetene på land må komme på plass i god tid før 2027, men foreløpig er det ikke gitt noe klarsignal eller satt av penger til en slik investering. Han sier det er usannsynlig at elferjer mellom Moss og Horten vil bli innført allerede i nåværende konsesjonsperiode.

LES OGSÅ: Håper dette prosjektet gjør at riksvei 19 får høyere prioritet