Ferjesambandet mellom Moss og Horten, langs riksvei 19, blir ikke berørt av den nye ordningen som sier at nullutslippsbiler ikke skal betale mer enn 50 prosent av det konvensjonelle biler betaler for å ta landets riksferjer.

Her vil ny ordning for elbiler ikke gjelde

Fra og med torsdag 1. mars skal eiere av el- og hydrogenbiler betale maks halv pris på alle riksveiferjer. På landets mest trafikkerte ferjesamband blir det ingen endringer, i hvert fall med det første.

Bastøferja som går mellom Moss og Horten er nemlig den eneste i Norge som ikke følger riksregulativet for ferjetakster. I stedet følger den det såkalte AutoPASS-regulativet.

– Inntil videre skjer det ingen endringer i pris for elbiler hos oss, bekrefter Øyvind Lund, administrerende direktør i Bastø Fosen, som driver ferjesambandet.

I dag koster det 72 kroner for alle elektriske kjøretøy med drivstoffkode 5 i vognkortet og hydrogenkjøretøy med drivstoffkode 6 å ta Bastøferja. Det er samme pris som motorsykler og utgjør 37,7 prosent av den ordinære prisen for personbiler.

– Prismessig vil det derfor uansett ikke være snakk om noen stor forskjell, poengterer Lund.

Vil vurdere ny pris med veivesenet

Takstene på Bastøferja blir regulert i lag med konsesjonsgiver, altså Statens vegvesen. Lund forteller at de skal diskutere med dem hvorvidt prisene på elbiler skal endres eller ei, nå som ordningen for nullutslippsbiler innføres på de andre riksferjesambandene.

– Det er ikke noe vi kan beslutte alene. Det vil vi snakke med veivesenet om i løpet av året, sier han.

Vil også komme endringer for bom og parkering

Endringen blir innført på bakgrunn av Stortingets vedtak fra 2017-budsjettet om at nullutslippsbiler ikke skal betale mer enn 50 prosent av det konvensjonelle biler betaler.

Pristaket skal også gjelde for bompasseringer og parkeringsplasser, men det er foreløpig ikke fastsatt når endringene der kommer.