Med 1.000 flyktninger i Råde-mottaket, er sikkerheten satt i høysetet. FOTO: KENNETH STENSRUD

Spent situasjon ved mottaket

Politiet jobber på spreng for å kartlegge trusselbildet ved ankomstsenteret i Råde.

– Vi følger nøye med på det som skjer i Sverige, og tar alle trusler alvorlig, sier politiinspektør Tom Erik Guttulsrød i Østfold politidistrikt.

Han har ansvaret for etterretningsarbeidet i forbindelse med ankomstsenteret for flyktninger i Råde, og samarbeider med andre politidistrikter om etablering av flere mottak andre steder i landet. I Sverige er flere asylmottak blitt brent ned den siste tida.

Branntrusler

– Politiet har skjerpet sikkerheten og beredskapen ved ankomstsenteret i Råde på grunn av trusler, blant annet oppfordringer om å brenne ned mottaket, bekrefter lensmann Kjetil Lunde ved Vansjø lensmannskontor.

Truslene har først og fremst dukket opp i ulike sosiale medier.

– I takt med at flyktningstrømmen har økt, er det dukket opp mange flere ytringer om situasjonen. En del ligger i grenseland for hva som kan oppfattes som trusler, sier Guttulsrød.

– Har dere identifisert de som står bak truslene?

– Det er helt lovlig å ytre seg om asyl- og innvandringspolitikken og vi griper derfor ikke inn mot ytringer. Men når det kommer til det vi oppfatter som trusler, er det viktig å finne ut hvem som står bak, slik at vi kan hindre at noen går fra ytring til handling.

– Har dere hatt noen inne til avhør?

– Nei. Vi er ikke der ennå, sier Guttulsrød.

Synlig politi

Lensmann Lunde foreller at de tar truslene på alvor og nå følger to hovedlinjer.

– Vi sørger for at det er mer synlig politi til stede. I tillegg jobbes det aktivt med etterretning, slik at vi kan kartlegge trusselbildet på best mulig måte. Hittil har det heldigvis ikke vært konkrete handlinger rettet mot mottaket, men vi ser at flyktningene blir lenger enn forventet. Det kan føre til at motsetningene internt i senteret gir gnisninger. Vi forbereder oss også på et slikt scenario, sier han.