Regelbrudd i 7 av 10 utelivsvirksomheter

I fjor hadde Arbeidstilsynet tilsyn i 80 serverings- og overnattingsbedrifter i Østfold og Akershus. Resultatet var nedslående. Det ble avdekket mange regelbrudd på Arbeidsmiljøloven.

Det ble funnet brudd på arbeidsmiljøreglene i mer enn 70 prosent av virksomhetene i de to fylkene. Tilsynene i Østfold og Akershus er en del av en landsomfattende undersøkelse.

Verre på landsbasis

Resultatet på landsbasis er enda verre. Etter mer enn 5.000 tilsyn i serverings- og overnattingsbransjen har Arbeidstilsynet funnet brudd på regelverket hos åtte av ti virksomheter. De vanligste lovbruddene er at arbeidsavtalene er mangelfulle. De ansatte får ikke den overtidsbetalingen de skal ha. Det er uforsvarlig arbeidstid og manglende HMS-opplæring hos leder og verneombud.

– At så mange som åtte av ti virksomheter i bransjen bryter arbeidsmiljøregelverket er helt uakseptabelt. Det er arbeidsgivers ansvar å sørge for at de ansatte har trygge og lovlige arbeidsforhold, sier direktør for Arbeidstilsynet, Trude Vollheim.

– Lavt kunnskapsnivåI

I rapporten fra Arbeidstilsynet vises det til at det jobber over 90.000 i overnattings- og serveringsbransjen i Norge. Mange er unge og utenlandske. Bransjen er preget av mange små virksomheter, høy turnover og konkursryttere. Det er lav organisasjonsgrad. Hos både arbeidsgivere og arbeidstakere er kunnskapen om arbeidslivets regler dermed ofte lav, både når det gjelder plikter og rettigheter.

– Dette bidrar til å gjøre de ansatte ekstra utsatt for å bli utnyttet, syke eller skadet på jobb. Det er viktig at arbeidsgiverne har det mest elementære på plass og gir de ansatte en god start, sier Trude Vollheim.