Leder i menighetsrådet, Jon Erik Haave (t.v.), og sokneprest Bjørn Tore Pettersen med vannsuger i Jeløy kirke. FOTO: HANNA K. SOMMERSTAD

Går en våt og stille jul i møte

JELØY: Klokketårnet faller sammen og vann renner inn i Jeløy kirke. Nå rives tårnet, så ingen blir skadet.

Høstregnet drypper inn på kirkegulvet i Jeløy kirke. Sponen i taket er klissvåt og gjennområtten, listene faller av og vannsugeren har fått permanent plass framme ved alteret.

Utenfor er det satt opp sikring rundt klokketårnet. Det er lett å se at store biter er falt av betongen. Den 40 år gamle armeringen er kommet til syne, og nå er sogneprest Bjørn Tore Pettersen og leder i menighetsrådet, Jon Erik Haave, redde for at hele tårnet skal rase sammen.

- Vi er rett og slett redde for at noen skal få det over seg. Det vil slå i hjel folk, sier Haave.

Også kirkeverge i Moss, Bård Andreas Bårdsen, er bekymret.

- Klokkene veier 170 og 280 kilo, så nå tar vi ingen sjanser, sier han.

Tårnet skal nå rives, etter råd fra eksperter. Det betyr at Jeløy går en stille tid i møte: I morgen vil det ikke ringes inn til gudstjeneste. Sogneprest Pettersen understreker likevel at aktiviteten inne i kirken fortsatt vil være den samme.

 

Stort etterslep

Vedlikeholdsetterslepet er stort, og det er ikke unikt for Moss. På landsbasis er etterslepet på kirkebygg priset til flere milliarder kroner. I Moss planlegger Moss og Jeløy kirker til sammen å utføre vedlikehold for over 50 millioner kroner innen 2025.

Men det er lenge til, og kirkeverge Bårdsen ser nå at det er enkelte områder som er nødt til å prioriteres - også på kortere sikt.

Her er lista over noe av det som må utbedres i Jeløy kirke:

* Lekkasjer i det tekniske rommet - utgjør stor brannfare.

* Manglende drenering langs hele kirkebygget.

* Klokketårn som faller fra hverandre - vann har trengt inn i betongen og gjør at den smuldrer opp.

* Slitent inngangsparti som mangler universell utforming.

- Man blir våt på beina og på hodet, mens resten av kroppen er tørr, spøker menighetsrådsleder Haave.

Et nytt klokketårn er anslått å koste om lag én million kroner, mens drenering og omgjøring av inngangsparti til universell utforming er priset til rundt to millioner kroner, ifølge Bårdsen.

- Disse utbedringene jobber vi med å finansiere selv. Menigheten har noe kapital, og det er stor giverglede blant medlemmene, så vi håper å kunne samle sammen nok til å fikse opp i noen av disse forholdene selv, forteller han.

Resten av pengene håper menigheten at kommunen kan hjelpe til med. Vanligvis finansieres slike prosjekter ved at kommunen garanterer for og finansierer et lån, som tas opp i regi av Kirkelig fellesråd. I tillegg finnes det en «rentekompensasjonsordningen for istandsetting av kirker», som skal gjøre slike lån noe rimeligere for kommunene. Denne håper Bårdsen at de kan bli en del av.

Kirkevergen jobber nå for fullt fram til 2015-budsjettet skal på politikernes bord i desember. Men han vil foreløpig ikke kommentere hvor mye penger han håper på å få.

 

Håper på løsninger

- Omtrent 70 prosent av den norske befolkningen er medlem av Den norske kirke. Det er de som eier byggene våre. Vi skylder dem da å holde kirkebyggende skikkelig ved like, sier Bårdsen.

- Det som kanskje vil bekymre mange folk, er om jula kommer til å ringes inn på vanlig måte, sier lederen i menighetsrådet.

Mange syns nok ikke at julemiddagen blir helt den samme hvis ikke jula ringes inn klokka fem, tror både han og sognepresten.

Men helt stille skal det nok ikke bli. For prest, menighetsrådsleder og kirkeverge er enige om at de må prøve å få til en midlertidig løsning.

- Vi skal gjør det vi kan for å få på plass et midlertidig tårn, slik at i hvert fall den lille klokken kan ringe, sier Bårdsen.

- Eller kanskje det blir Jeløy kapell som ringer jula inn i år, foreslår Pettersen.

Men lederen i menighetsrådet er mer skeptisk:

- Vi har veldig kort tid på oss, så jeg er ikke sikker på om det vil la seg gjøre, sier Haave.

- Folk får åpne vinduene på julaften, for lyden blir uansett ikke så høy som vanlig, konkluderer kirkevergen.

hanna.sommerstad@dagsavisen.no