TILTALT: En ung mann skal i psykotisk tilstand ha satt fyr på et bygg tilhørende et avlastningshjem for psykisk syke. I august må han møte i Moss tingrett.

22-åring tiltalt for brannen i avlastningshjemmet på Kure gård

Fire personer lå og sov i avlastningshjemmet for psykisk syke, da en mann (22) i psykotisk tilstand skal ha satt fyr på bygget.

Ildspåsettelsen natt til 20. juni i fjor kunne fått fatale følger. Flere mennesker kunne ha blitt drept dersom brannen ikke ble oppdaget i tide, fastslår påtalemyndigheten når saken skal opp for Moss tingrett 30. august.

Tvungent psykisk helsevern

På trebygningen, hvor fire pasienter lå og sov denne sommernatten i Rygge, skal den tiltalte mannen, i psykotisk tilstand, ifølge tiltalen, ha helt diesel på ytterveggen før han tente på bygget. Han er tiltalt etter den såkalte mordbrannparagrafen, 355 i straffeloven, som kan gi en minstestraff på to års fengsel. Øvre strafferamme er 21 år ved tap av liv. I dette tilfellet ønsker påtalemyndigheten overføring til tvungent psykisk helsevern.

«Det oppsto brann i panelet og underliggende laft. Fire personer lå og sov i bygningen, og en eller flere av disse kunne lett ha omkommet om brannen ikke var blitt oppdaget og slukket i tide», heter det i tiltalebeslutningen fra statsadvokaten i Oslo, beordret av riksadvokaten.

Mangeårig institusjon

Kure gård mellom Halmstad og Larkollen har i noen år vært driftet som et avlastningshjem for psykisk syke, drevet av det private helse- og omsorgsforetaket Aleris. Institusjonsdrift har det vært på gården i mange år, og før avlastningshjemmet ble etablert var gården asylmottak for enslige mindreårige.

En pårørende til en daværende beboer sendte to uker etter brannen en bekymringsmelding om avlastningssenteret, som blant annet gjaldt brannvarslingssystemet. Regionledelsen i Aleris svarte da at de har gode systemer og rutiner, blant annet ved bruk av nattevakt på hyppige kontroller. Det har ikke lyktes Dagsavisen å få en kommentar fra Aleris til denne saken, men trolig var det en slik rutinekontroll som avdekket brannen i tide.

Uansett satte altså den tiltalte mannen flere liv i stor fare da han tente på bygget, slår statsadvokaten fast.

Vold mot sykehusansatt

Den samme mannen er også tiltalt for vold mot og legemsbeskadigelse av en ansatt ved Sykehuset Østfold 3. januar i år.

Ved en av sykehusets sikkerhetsavdelinger skal den kvinnelige ansatte ha blitt slått gjentatte ganger mot hodet og/eller overkroppen med en stol. Dette medførte at hun falt og slo hodet i gulvet. Resultatet var blåmerker på en overarm og ribbeina, hoven ankel, sterke smerter i en fot og sykemelding i til sammen 16 dager.

Det er satt av to dager til rettssaken, som 22-åringens forsvarer foreløpig ikke ønsker å kommentere.