Orkerød sykehjem rammes hardt

LEDER: Når det gjelder smittesituasjonen for dem som er demente, er det viktig å følge nøye med og stille kritiske spørsmål, skriver Dagsavisen Moss Dagblad på lederplass.

Mange lesere har stilt spørsmål om hvorfor sterkt koronasmittede beboere ved Orkerød sykehjem ikke er blitt sendt til Sykehuset Østfold for behandling. Det er betimelige spørsmål, som kommuneoverlege Kristian Krogshus svarer på i lørdagens avis.

Beboerne på sykehjemmet har en demenssykdom. Dette gjør dem ekstra sårbare i ukjente omgivelser. De er kjent på sykehjemmet, og det er der de føler seg hjemme. Det er også der det er ansatte som kjenner dem, og kan gi dem best mulig omsorg og pleie.

Kommuneoverlegen forteller at mange av de demente, av helsemessige grunner, ikke tåler respiratorbehandling. Dette blir bekreftet fra helsefaglig hold, og dermed faller mye av begrunnelsen for sykehusinnleggelse bort. Beboernes sårbarhet er også begrunnelsen for at mange av dem ikke er blitt testet for koronasmitte. Det er én avdeling ved Orkerød som er svært hardt rammet, men nå har helsemyndighetene også testet de ansatte på de tre øvrige avdelingene.

Flere andre beboere er blitt smittet, og det samme gjelder personalet. Flere av de smittede er heldigvis blitt friske igjen, og noen har ikke engang merket symptomer på smitten. De kommunale helsemyndighetene vet foreløpig ikke hvorfor det er enkelte sykehjem som rammes ekstra hardt. Det viser seg at dette ikke er spesielt for Moss. Flere andre byer i landet opplever det samme.

Det store flertallet av befolkningen i både Moss og resten av landet har valgt å stole på helsemyndighetene. På tross av en del dødsfall, er koronasituasjonen under en viss kontroll. Når det gjelder smittesituasjonen for dem som er demente, er det viktig å følge nøye med og stille kritiske spørsmål. Men så langt regner vi med at helsemyndighetene har rett i sine vurderinger.