Ny helsestrid i Moss

Det vil bli en ny strid blant byens lokalpolitikere når ordningen med «Brukerstyrt personlig assistanse» (BPA) skal behandles i hovedutvalg for Helse og mestring tirsdag 6. oktober.

Rådmannen innstiller på at tjenesten kommunaliseres. Noe som vil gi en innsparing på omkring seks millioner kroner årlig. De borgerlige partiene stritter imot en kommunalisering av tjenestene, mens de seks styringspartiene i Moss vil ventelig gå inn for rådmannens innstilling.

Dette kommer naturligvis ikke som noen overraskelse. I samarbeidsplattformen til posisjonen heter det « … at helse- og omsorgstjenester skal drives av det offentlige eller av ideelle organisasjoner».

Private eller kommunale helsetjenester var et av de viktigste temaene i kommunevalgkampen, og da de rødgrønne partiene fikk styringen i Moss, gjennomførte de umiddelbart en rekommunalisering av flere helseinstitusjoner.

Etter kommunesammenslåingen, og mens vi fortsatt lever i en koronatid, har økonomien til Moss kommune blitt kraftig forverret. Hvis det kan spares seks millioner årlig på å legge BPA-ordningen inn under Moss kommune, så er det et bidrag til å bedre kommuneøkonomien.

Brukere av ordningen er naturlig nok engstelige for å miste et tilbud som fungerer godt. For brukerstyrt personlig assistanse innebærer at brukeren har rolle som arbeidsleder. Hvis det politiske flertallet i Moss kommunaliserer BPA, er de nødt til å garantere at alle assistentene som er ansatt i BPA-ordningene vil bli ansatt i kommunen, og at brukerne får beholde sine assistenter. I dag har Moss 49 brukere av denne tjenesten. Fem private selskaper drifter ordningen. Det må være en fordel at alle ansatte får samme arbeidsgiver, det vil si Moss kommune, under forutsetning av at brukernes rettigheter beholdes.