Løsninger for riksvei 19 i Moss må på plass

Vi kjenner alle til hvorfor det er viktig å få gjort noe med RV19 i Moss.

Nina Solli
Regiondirektør NHO Viken Oslo

I disse dager er vi mange som leser transportetatenes innspill til prioriteringer for NTP 2022-2033 med stor interesse. Skal man ha håp om å få realisert et riksvegprosjekt så må det inn i NTP.

Derfor var vi mange som ble forundret da RV19 i Moss ikke var nevnt i Vegvesenets innspill. Jeg registrerer at Vegvesenets forklaring i Moss Avis’ spalter handler om at for andre periode av NTP har Samferdselsdepartementet bedt om innspill på korridorer, og ikke enkeltprosjekter.

Til det vil jeg påpeke at RV19 er en viktig transportkorridor for bedrifter og persontrafikk. Vi kjenner alle til hvorfor det er viktig å få gjort noe med RV19 i Moss. Trafikksituasjonen fra fergeleiet i Moss til E6 er prekær i rushtiden. Den medfører store forsinkelser og lange køer. En utbedring av RV19 fra fergeleiet til E6 vil være en forbedring av en viktig transportåre for bedriftene og for godstransporten på fergesambandet Moss-Horten.

Effektive transportløsninger er blant de viktigste forutsetningene for å skape verdier for bedriftene. En velfungerende økonomi er avhengig av god mobilitet. Folk må på jobb, og varer må til markedet, på en så sikker, bærekraftig og effektiv måte som mulig. Dette er hovedårsaken til at vi er så opptatt av å få gjort noe med RV 19 i Moss.

Jeg synes det er betryggende at prosjektleder for RV19 bekrefter at det jobbes for fullt med planlegging av veien. De av oss som er opptatt av prosjektet og ser verdien av det, får ta det som en oppmuntring til å fortsette kampen for å få dette viktige prosjektet inn i NTP 2022-2033.

LEDER: «Kjemp for riksvei 19 i Moss»