Hva mener egentlig Ny Kurs om jernbanen?

Uten jernbanesaken ville det bli fint lite igjen av Ny Kurs, mener Eirik Tveiten (Rødt).

Av: Eirik Tveiten, ordførerkandidat Rødt Moss

 

Ny Kurs frontkandidat Arild Svenssen mener han formulerte seg uheldig da han uttalte at ”løpet er kjørt for jernbanen” og at det ”rett og slett er valgflest hvis man påstår noe annet.”

Etter å ha fått mye pepper for denne formuleringen på sosiale medier og blant sine egen, går han nå ut og beklager  formuleringen, og mener det var klønete sagt!

LES OGSÅ: Moss SV: - Ny Kurs hører til på høyresida (DA+)

For Rødt er kampen mot Bane Nor og det politiske flertallet i Moss bystyre både en reaksjon på en trasé og stasjonsløsning som først og fremst skal tjene Bane Nors eiendomsinteresser. Samtidig er det en reaksjon på et styringsflertall (les Høyre/Arbeiderpartiet) som har blitt så maktarrogante at de har sluttet å høre på andre enn seg selv. Som ”styringspartier” inntar de sine felles standpunkter og nekter å høre på motforestillinger.

Det er jo nettopp denne maktarrogansen som befolkningen i Moss har blitt dyktig lei av og som har gitt protestpartiet Ny Kurs oppslutning! Uten ”jernbanesaken” ville det bli fint lite igjen av Ny Kurs, utover at de vil bytte ut dagens Arbeiderparti- og Høyre-kandidater med sine egne. Ny Kurs inntar i alle andre saker standpunkter som ligger i dette skjæringspunktet.

LES OGSÅ: Ny Kurs tror verken Høyre eller Ap får ordførerkjedet i Moss (DA+)

Rødt kan ikke svare for hva de andre partiene mener, men vi har stått for og står for at dersom det etter kommunevalget den 9. september er et annet flertall i kommunestyret (dvs. ikke av Høyre/AP), vil Rødt fremme forslag om å få utredet alternativ plassering av ny jernbanestasjon i sentrum under Basartaket/Myra. Både tidligere og nåværende samferdselsminister har gjentatte ganger uttalt at han vil forholde seg til en bestilling om valg av trasé fra Moss kommunestyre. Og, enda viktigere: vi vil samtidig kreve at ny riksvei 19 (fergeveien) utredes i den samme prosessen: I tunell fra Kleberget til E6/Årvoll med statlig fullfinansiering, uten bompenger.

Det finnes allerede en forundersøkelse for Myra-alternativet utført av Norsk Bane, som statsråden kan legge til grunn. Arbeidet med traseen fra Sandbukta til ca. Mossefossen kan fortsette, siden en stasjon på Myra/Basartaket vil ha det samme trasevalget på denne strekningen.

Bane Nors svært fordyrende sving ned i det usikre kvikkleiereområdet på Værla, virker å være valgt for at Bane Nor skal sikre seg retten til å drive eiendomsspekulasjon og ivareta sine eiendomsinteresser. Vi vil at folk i Moss skal legge premissene for byutviklingen, ikke et statlig foretak som leker butikk med fellesskapets midler og drives av profitthensyn i eiendomsmarkedet. Bane Nor ønsker en utvikling av ”byens indrefilet” som betinger fortettet høyhusbebyggelse i hele det frigjorte området fra Kransen, via Fjordveien og hele sjøsiden ved Værla.

I steden kan det nye kommunestyret sørge for en vesentlig mer skånsom jernbane i tunell under byens sentrum og ta tilbake kontrollen over byutviklingen av bydelen Sjøsiden. Denne bør utvikles i tråd med behovene kommunen har til en ”Sjøsiden hage – mangfold, miljø, møteplass” inspirert ikke av Barcode i Oslo, men blant annet Diakonhjemmet hage.