Fortsatt behov for 8. mars-markeringer; det er langt igjen til likestilling

LEDER: Bakteppet for årets 8. mars-feiring er den internasjonale situasjonen, der det er tilbakegang for kvinner når det gjelder likestilling. Vi ønsker 8. mars-nettverk lykke til med årets kvinnedagsfeiring.

Lønnsgapet mellom kvinner og menn er blitt redusert med to prosentpoeng siden 2015. Men det betyr langt ifra at det er oppnådd likelønn. Nå er kvinners gjennomsnittslønn 87,6 prosent av menns. LO-leder Hans-Christian Gabrielsen mener at den beste måten å tette likelønnsgapet på, er å løfte de lavtlønte. Her får han støtte av Fagforbundets leder, Mette Nord. – Lavlønnsprofiler på lønnsoppgjørene vil automatisk løfte kvinnelønna, sier Mette Nord til Dagsavisen.

Lønnsgapet mellom menn og kvinner i Norge er et av poengene til Hanne Luthen og Lill Harriet Johansen i 8. mars-nettverk i Moss. I morgendagens feiring av 8. mars er likestilling fortsatt det viktigste temaet.

Bakteppet er den internasjonale situasjonen, der det er tilbakegang for kvinner når det gjelder likestilling. I den vestlige verden er det blitt nye stridigheter om selvbestemt abort, og i USA er det stadig flere stater som vedtar forbud mot abort. Også i Norge har høyrekreftene i KrF og Høyre leflet med ideer om å stramme inn abortloven. I mange land i Asia og Afrika sørger religiøse ledere for å holde fast på kvinneundertrykkingen.

Mange har ment at det ikke lenger er behov for en egen kvinnedag. Noe aktivistene i Moss sterkt avviser. De kan vise til ny og vellykket form for organisering av arrangementene på 8. mars. Og de har satset hardt på å trekke til seg unge kvinner.

De har greid å fjerne seg fra det partipolitiske, og jobber i stedet sammen, over parti- og organisasjonsgrenser, for å få til en størst mulig bredde i markeringene. I fjor var det fullt hus, med 600 deltakere i arrangementet på Verket Scene. I år regner 8. mars-nettverket med at de nok en gang skal trekke fullt hus. De ønsker også at menn skal engasjere seg. Vi ønsker 8. mars-nettverk lykke til med årets kvinnedagsfeiring, og oppfordrer både kvinner og menn til å delta på arrangementet i Moss.