Debatt

Brøytesaken som ikke var avgjort likevel?

Vi leser i Moss Dagblad den 24. juni at Sps kommunestyregruppe bekrefter at brøytesaken ikke er avgjort. Det er veldig bra at de har landet på det, men hva som er deres oppskrift for å få den avgjort kommer ikke klart fram.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Hva dreier saken seg egentlig om? Man kan jo få inntrykk av at saken gjelder noen godt bemidlede personer i Rygge som endelig har fått råd til å kjøpe seg en privat vei og at kommunen har vært så dumsnille at de har tatt seg av brøytinga. Slik er det jo ikke. Kommunen opplyser at de har sendt ut brev til ca. 2000 berørte eiendommer. Det vil si at omtrent 30 % av alle eiendommer i gamle Rygge kommune er berørt av dette! Grunnen til at det berører så mange eiendommer er blant annet at kommunen har inngått utbyggingsavtaler med krav til standard på både veier og vann- og avløpsnett med utbyggere. Når utbyggingen har vært ferdigstilt har kommunen overtatt anleggene, men veigrunnen har ikke blitt fradelt og skjøtet over til kommunen.

Vi i Høyre har oppfattet posisjonens vedtak om å fjerne brøyting som et forsøk på innføre lik praksis i den nye kommunen. Et såkalt likhetsprinsipp, som de fleste trolig støtter. Høyre ønsker i utgangspunktet at alle private boliger skal få samme kommunale tjenester. I vedtaket om å kutte ut brøyting av private veier oppnår ikke Sp og resten av det politiske flertallet likhet, fordi grunnlaget var ulikt fra starten av. Når alle nå ser hvor mange eiendommer dette berører og hvor ulikt det slår ut foreslo Høyre i forrige kommunestyremøte å videreføre brøytingen. Dvs. at kommunen brøyter de samme veiene også kommende vinter. Samtidig som kommunen går i gang med å få avklart status på gater og stikkveier i kommunen slik at det blir en fornuftig og helhetlig brøyting av boligområdene i hele kommunen.

Så tilbake til Sps løsning – jo de stemte mot vårt forsalg om å videreføre brøytingen og få saken bedre belyst. De skriver i sitt innlegg at de har tro på at innbyggerne og kommunen klarer å komme fram til gode løsninger og «Dersom det skulle være noen veier som ikke er brøytemessig avklart når vinteren nærmer seg, må kommunen finne løsninger for disse». Det må vel bety at alle kan kose seg i sommervarmen uten å foreta seg noe som helst og når snøen faller til vinteren vil « … kommunen finne løsninger for disse.»