Debatt

Prosessen rundt brøyting i Rygge er ikke ferdig

Vi viser til artikkel i Moss avis onsdag 23 juni 2021 der det fremkom at posisjonen stemte mot et forslag fra Høyre om å legge 375.000 i potten til brøyting av private veier i Rygge.

Brøyting - snørydding - Moss - Melløs stadion - brøytebudsjett - brøytebudsjettet, Anders Hansen jobber for kommunen.
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Brøyting er viktig for at folk, post, hjemmesykepleie og nødetater skal kunne komme fram i bygd og by. Vi i Senterpartiet forstår godt at brøyting av private veier blir en sak der mange engasjerer seg.

Etter kommunesammenslåingen og ut fra et prinsipp om likebehandling i den nye kommunen, er det vanskelig å forsvare at kommunen fortsetter å brøyte de private veiene i Rygge når private veier ikke brøytes verken i Moss by, på Kambo eller Jeløya. Kommunen kunne valgt å finansiere alle private veier i den nye kommunen. Men på grunn av en trang kommuneøkonomi har et politisk flertall falt ned på å kutte finansieringen av brøytingen av private veier i Rygge. Vi har stor forståelse for at det er mange spørsmål blant innbyggere i Rygge som har fått sine veier kommunalt brøytet gjennom mange år. Dette er en belastning for dem som nå må snu seg rundt og sette seg inn i veilag og få på plass avtaler om brøyting. Det er også en belastning for dem som ikke forstår at tidligere kommunalt brøytet vei, nå er privat vei og derfor selv må påkoste brøyting.

Det har hele tiden vært politikernes intensjon om at denne omgjøringen skulle være så enkel som mulig for innbyggerne. Kommunen har nå lovet å være behjelpelig for dem som trenger hjelp til å danne veilag, ordne med avtaler om brøyting videre og med å få en forståelse for eierforholdet til veien. Dette la vi i posisjonen også til på kommunedirektørens forslag da vi vedtok kommunens budsjett før jul.

Senterpartiet har tro på at innbyggerne i Rygge og kommunen kan klare å komme fram til gode løsninger for vinteren som kommer. Dersom det skulle være noen veier som ikke er brøytemessig avklart når vinteren nærmer seg, må kommunen finne løsninger for disse. Prosessen rundt brøytinga i Rygge kan derfor ikke anses som ferdig før alt er på plass, og alle veier har fått en avtale om brøyting som kan aksepteres av de involverte partene. Senterpartiet ønsker å finne gode løsninger som inkluderer innbyggerne i prosessen fram mot en rettferdig og god brøyteløsning i nye Moss kommune.

Mer fra: Debatt