Debatt

Moss sier nei til all bruk av atomvåpen, og tilslutter seg ICANs "cities appeal"

LESERBREV: Atomnedrustning er en viktig del av FNs arbeid for internasjonal fred og sikkerhet. Det er godt at vi nå i Moss underskriver ICANs opprop som viser støtte til FNs forbud mot atomvåpen, skriver Anna Aga (SV) og Remi Sølvberg (Rødt) i dette leserbrevet.

9. oktober ble historiens første kommunestyre til nye Moss kommune avholdt. Det skjedde på Rygge ungdomsskole. Der ble blant annet Hanne Tollerud (Ap) formelt innvalgt som den nye kommunens første ordfører. Her er Frps Michael Torp (med ryggen til) på talerstolen.
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Av Anna Aga (Moss SV) og Remi Sølvberg (Moss Rødt)

Atombombene over Hiroshima og Nagasaki ble sluppet 6. og 9. august 1945

De to atombombene drepte omkring 135.000 mennesker av direkte dødelig stråling, brannskader og skader av fallende og flyvende gjenstander. Over noe tid døde rundt dobbelt så mange av påførte skader, skader av direkte stråling, innånding av radioaktivt støv og inntak av radioaktivt forurenset mat og drikke. I tillegg har de som overlevde bombene og etterkommerne deres, slitt med senskader som kreft og misdanninger.

Atomvåpen er den kraftigste våpentypen i verden. Det er ni land som har atomvåpen i dag. Atomnedrustning er en viktig del av FNs arbeid for internasjonal fred og sikkerhet.

ICANs by-oppropsliste er et globalt opprop der byer og lokalsamfunn viser sin støtte til FNs forbud mot atomvåpen. Det er godt at vi nå i Moss underskriver dette oppropet, da den jevne nordmann er imot bruk av kjernefysiske våpen.  Åtte av ti nordmenn mener Børge Brede som daværende utenriksminister i 2017, burde ha skrevet under FN-traktaten som forbyr atomvåpen. Blant Høyres velgere er 67 prosent i utakt med sine stortings politikere og mener Norge burde undertegnet.

Nordmenn flest tar klart avstand fra atomvåpen. Likevel fortsetter politikerne våre med å oppfordre USA, Storbritannia og Frankrike som NATO land til å besitte atomvåpen. De truer med atomvåpen og vil kanskje en dag bruke dem; på våre vegne.

INF-avtalen mellom Russland og USA som skulle sikre nedrustning av atomvåpen er nå historie. USA trakk seg fra INF-avtalen 2. august 2019 med anklage om at Russland hadde brutt avtalen. Startavtalens sluttdato i 2021 nærmer seg, Trump-administrasjonen har tatt opp tråden for å se på muligheten for at USA kan starte med prøve sprenginger. Den fullstendige prøvestansavtalen av 1996 er en internasjonal traktat om totalforbud mot kjernefysiske prøvesprengninger. Fordi en rekke land enten ikke har signert eller ratifisert den denne avtalen har den ennå ikke tråd i kraft. Det politiske internasjonale landskap er ikke lenger slik det var da de gamle atom nedrustnings avtalene ble inngått. I dag besitter ni land atomvåpen, Russland, Kina, USA, Storbritannia og Frankrike er såkalte «lovlige" atomvåpenstater, mens; India, Pakistan, Israel og Nord-Korea ikke rapporterer sine våpen. Bare Russland alene innehar i dag 6.850 stridshoder, men USA har 6.450. Nær 15.000 atomvåpen er i dag i spill i den internasjonale såkalte terrorbalansen.

ICANs byopprop er en liste av byer som sier nei til disse grufulle våpnene, ikke land, ingen nasjonale hensyn, men byer, samfunn og folk med sunn fornuft som sier at menneskeheten fortjener bedre. Moss er nå en av disse byene og vi mener at vi har et særlig ansvar i det å stå opp mot galskapen.  Rygge flystasjon har en egen post i det amerikanske militær-budsjettet. Som Quick Reaction Alert base for NATO hadde forsvarsdepartementet Pentagon satt av over 90 millioner kroner til 4 oppstillingsplasser for F35 jagerfly ved Rygge. Formålet er å kunne plassere en utrykningsstyrke med kampfly fra USA og NATO på flystasjonen. Dette gjør at Moss og Rygge trekkes inn i på det storpolitiske teppet ved en konfrontasjon mellom verdens supermakter. I skrivende stund er prosjektet på Rygge satt på vent, fordi Trump må finansiere sin mur mot Mexico.

Moss er dermed en av brikkene i et internasjonalt storspill, enten vi liker det eller ikke. Nato-styrker har nå økt tilstedeværelsen sin i Nord- og Øst-Europa. NATO har gjennom sine 70 år kamuflert som forsvarsallianse sørget for å opprettholde et uforsvarlig høyt spenningsnivå ovenfor våre naboer i nord; Russland. I dette spenningsfeltet mellom supermakter er altså Moss en by som nå sier klart fra til Trump, Putin, Xi Jinping, Stoltenberg og alle andre som måtte være interessert; vi sier Nei til all bruk av Atomvåpen og vi ber regjeringen ta til fornuft og signerer FNs traktat om forbud mot atomvåpen nå!