På scenen

«Sterk vind» er et drama for evigheten

Jan Grønli opphever tiden og evigheten i Jon Fosses intime og berørende «Sterk vind».

Jan Grønli bærer Jon Fosses tekst i dramaet «Sterk vind» på Det Norske Teatret. Bak Jon Bleiklie Devik og Anne Marit Jacobsen.