Kultur

Kulturstreiken: Nytt forslag til løsning - «vi vil strekke oss langt»

Etter bruddet hos Riksmekleren onsdag, har LO Stat fått et nytt tilbud fra arbeidsgiverne. Partene er nå i dialog for å få slutt på den langvarige kulturstreiken.

Kulturstreiken har vart i nærmere to måneder og konflikten har vært fastlåst. Store teaterforestillinger landet over er avlyst eller utsatt. Onsdag var LO Stat og Spekter for tredje gang hos riksmekleren, men gikk fra hverandre før midnatt uten å ha blitt enige. Fra mandag trappes streiken opp igjen, og da vil 1.100 kulturansatte ved scener over hele landet være tatt ut.

Etter at partene gikk fra hverandre hos Riksmekleren sent onsdag kveld, kom Arbeidsgiverforeningen Spekter med et nytt forslag til pensjonsavtale for de streikende kulturarbeiderne.

«Etter nøye overveielse har arbeidsgiversiden kommet til at vi for å få slutt på konflikten, ønsker å fremsette et tilbud som kommer dere i møte på kravet om å etablere en tjenestepensjonsordning som gir livslang ytelse, herunder også LOs definisjon av kjønnsnøytralitet» heter det i tilbudet fra Spekter.

LO Stats forhandlingsledelse har vurdert tilbudet og svarte torsdag ettermiddag at de er villige til å forhandle om vilkår for varig pensjonsordning, så lenge lov om tjenestepensjon ligger til grunn. «Streiken vil i så fall bli avsluttet umiddelbart» heter det i svaret fra LO Stat torsdag.

– Vi er også innstilt på å avslutte streiken så fort som mulig. Vi kan forhandle med Spekter om våre forutsetninger blir møtt. Bare hybridpensjon er det som gir en livslang og kjønnsnøytral pensjon, sier LO Stats forhandlingsleder Lise Olsen til Dagsavisen.

Det er ikke foreløpig berammet noen møter mellom partene. Men i det nye tilbudet fra Spekter inviterer de til nytt møte med LO Stat, eventuelt ledet av Riksmekleren. LO Stat er også villig til å møtes med Riksmekleren igjen.

Riksmekler Mats Wilhelm Ruland opplyser til NTB at han vil ta initiativ til dialog med partene innen kort tid.

– Det er ikke planlagt noen møter i dag, men jeg skal i dialog med partene i løpet av relativt kort tid, sier Ruland til NTB. Ruland sier han er klar til å invitere til nytt meklingsmøte dersom det er grunnlag for det.

– Det er bra at LO og Spekter snakker sammen, det er helt nødvendig for å finne en løsning på dette, sier Ruland.


Spekter: Vil strekke oss langt

– Vi på arbeidsgiversiden synes det er trist og svært beklagelig at vi heller ikke denne gang lyktes å finne fram til en løsning med LO på denne streiken, kommenterer Gunnar Larsen, kommunikasjonsdirektør i Arbeidsgiverforeningen Spekter, til Dagsavisen.

– Denne streiken er krevende for alle berørte, og særlig for publikum som hadde sett fram til endelig å kunne få gode kulturopplevelser igjen. Vi er derfor villige til å strekke oss langt så langt som overhodet mulig for å komme LO i møte, kommenterer Larsen.

– Etter at meklingen ikke førte fram oversendte vi derfor et tilbud til LO Stat hvor vi innfrir kravet til LO om en innføring av en livsvarig og kjønnsnøytral tjenestepensjonsordning. Vi håper at LO Stat så snart som mulig er villig til å møte oss igjen, slik at denne streiken kan avsluttes, kommenterer Larsen.

«Vi ser nå fram til å møte LO Stat og forbundene igjen når de har fått sett på tilbudet» kommenterer Spekter-leder Anne Kari Bratten i en pressemelding.

«Kommer dere i møte»

Det er de tre LO-tilknyttede forbundene Creo, NTL og Fagforbundet Teater og Scene som er i streik. Striden står om en ny permanent pensjonsavtale, som skal erstatte en midlertidig avtale om innskuddspensjon inngått i 2016. Da protokollførte partene at «den varige pensjonsordningen skal etableres med kjønnsnøytrale og livsvarige pensjonsytelser».

I det nye pensjonstilbudet fra Spekter heter det at vilkårene for pensjonsordningen skal fastsettes i hovedoppgjøret 2022, og at partene før hovedoppgjøret skal «avklare mest mulig av de faglig uavklarte spørsmålene som er reist i årets forhandlingsprosesser».

Spøker for juleforestillingene

Streiken gjør at det spøker for mange av de planlagte oppsetningene og tradisjonelle juleforestillingene over hele landet. Ledelsen ved de store institusjonsteatrene i Oslo satt torsdag i møter for å avgjøre hva som skal skje med planlagte oppsetninger hvis streiken fortsetter over helga og trappes opp. Det Norske Teatret har allerede utsatt den nye juleforestillingen «Snøsøstera» til 2022.

I alt 15 teatre og andre kulturinstitusjoner har på grunn av streiken ikke tatt del i gjenåpningen etter koronautbruddet.

Etter at de nye forhandlingene som riksmekler Mats Wilhelm Ruland tok initiativ til onsdag, strakte seg utover kvelden, ble mange optimistiske med tanke på at partene ville komme til enighet.

Klokka 23 meldte likevel arbeidsgiverorganisasjonen Spekter at det heller ikke denne gang ble noen avtale mellom partene.

– I meklingen mottok vi ikke noe tilbud som imøtekom vårt krav om en trygg og forutsigbar pensjonsordning med livslange ytelser. Selv om vi beveget oss langt for å imøtekomme arbeidsgivers behov lyktes det ikke å komme til enighet i meklingen. Tilbudet det nå refereres til kom etter at meklingen ble avsluttet, kommenterer LO Stats Lise Olsen.Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---

FAKTA: Kulturstreiken

* Fredag 3. september gikk Creo, Norsk Tjenestemannslag og Fagforbundet til streik i teater- og orkestersektoren.

* Striden står om pensjonsordninger for ansatte i kultursektoren i de LO-tilknyttede forbundene Creo, Norsk Tjenestemannslag og Fagforbundet.

* LO Stat har siden 2016 forhandlet med Spekter om pensjonsløsning for medlemmene i teatersektoren. Ved årets mellomoppgjør gikk forhandlingene til brudd. Partene møttes hos Riksmekleren torsdag 2. september, uten å komme til enighet.

* Fagforeningene krever en livslang og kjønnsnøytral pensjon, og viser til protokollført enighet om dette i forhandlingene i 2016.


Nyeste fra Dagsavisen.no: