Kultur

Kulturstreiken trappes opp igjen: Presset mot teatrene øker, mener forsker

Mens kulturlivet er gjenåpnet, må teatrene og Operaen avlyse. Nå blir partene tvunget til forhandlingsbordet, mens streiken trappes opp.

Oslo 20210909. 
Fagforbundet, NTL og Creo marsjerer med korps i Oslos gater torsdag. Organisasjonene marsjerer for livslang, kollektiv og kjønnsnøytral pensjon.

– For arbeidsgiversiden er spørsmålet når denne streiken blir en belastning omdømmemessig, sier Kristine Nergaard, forsker ved FAFO, med tariffoppgjør som spesialfelt.

Streiken ved norske teatre og orkestre er nå inne i sin fjerde uke, konflikten er fastlåst, og nå trappes den opp igjen. LO Stat har nå varslet et nytt stort streikeuttak fra fredag. Da vil streiken omfatte 15 teatre, orkestre og kulturinstitusjoner landet over.

Streikevakter utenfor Det Norske Teatret.

Onsdag har de streikende LO-forbundene Creo, NTL og Fagforbundet tillyst streikeaksjoner over hele landet. I Oslo blir det ny streikemarsj fra Operaen gjennom Oslo sentrum.

Operadirektør: Håper på løsning torsdag

Dermed legger LO-forbundene press på Spekter foran torsdagen, da partene må møte til tvungen mekling hos Riksmekleren. Dette er i henhold til regelverket ved arbeidskonflikter, som sier at Riksmekleren må innkalle partene når en streik har pågått i 30 dager.

Kommer ikke partene til enighet hos Riksmekleren i løpet av torsdag, tas ytterligere 249 ut i streik fra fredag morgen. Da vil til sammen 805 ansatte ved norske teatre og orkestre være ute i streik.

Det største uttaket i opptrappingen er ved Den Norske Opera & Ballett, der ytterligere 51 ansatte tas ut i streik. Da vil til sammen 163 av de 630 ansatte ved Operaen være i streik fra fredag.

– Vi ser fram til meklingen, og håper at vi med riksmeklerens hjelp kan finne en løsning som er god for begge parter, slik at streiken kan avsluttes, kommenterer direktør i Den Norske Opera & Ballett Geir Bergkastet.

Streiken omfatter teknisk og administrativt personale ved Operaen. Ved flere andre norske scener og kulturhus er også orkesteransatte tatt ut i streik. En rekke forestillinger og konserter på hovedscenene avlyst. Den Nationale Scene i Bergen har avlyst alle forestillinger så lenge streiken pågår. I Oslo har streiken ført til avlyste storforestillinger i Operaen, Det Norske Teatret, Nationaltheatret og Oslo Nye.

Fra "Eugen Onegin" på Den Norske Opera & Ballett. Forestillingen er nå avlyst på grunn av teaterstreiken

– Nå som Norge åpner opp, er det et skår i gleden at vi fortsatt er rammet av streik og ikke kan spille for fullt publikum. Vi har nettopp avlyst alle forestillingene av operaen «Eugen Onegin», som skulle vært spilt i oktober og november. Dersom streiken fortsetter også i neste uke, vil det få konsekvenser for framtidig repertoar, opplyser direktør Geir Bergkastet.

Også «Dead Man Walking» i Operaen, som skulle gått fram til 10. oktober, er nå avlyst.

Ved en streikeopptrapping fredag rammes også Carte Blanche, Norges nasjonale kompani for samtidsdans, der 11 teknisk ansatte tas ut i streik.

– Dette kan pågå lenge

Streiken har allerede blitt langvarig, få streiker i privat sektor i Norge strekker seg utover 30 dager.

– Arbeidstakersiden har penger til å holde på lenge. Dette er ikke fattige forbund. De blir ikke tvunget til å gi seg fordi streikekassa blir tom. Arbeidsgiverne er offentlig finansierte institusjoner, og det skal mye til før de går konkurs. Så dette kan pågå lenge. Men før eller siden får man en streiketretthet, konstaterer Kristine Nergaard.


Helgens gjenåpning kan øke presset på teatersjefene til å få slutt på streiken, mener FAFOS Kristine Nergaard.

– Det oppstår et press når teatrene ikke kan spille forestillinger de setter opp for offentlige midler. Nå som samfunnet ellers er gjenåpnet, mens teatrene og operaen må holde stengt eller utsette forestillinger, øker presset på arbeidsgiver, sier Nergaard.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik møter streikevakter ved Nationaltheatret 9. september, da streikende marsjerte gjennom Oslos gater. Foto: Terje Pedersen / NTB

Slik kan streiken løses

Spekter-direktør Anne Kari Bratten uttalte til Dagsavisen forrige helg at situasjonen var fortvilende, og at det ikke hadde vært formell kontakt mellom partene. LO Stats forhandlingsleder Lise Olsen understreket ved starten av streiken at hun venter på et utspill fra arbeidsgiversiden.

– Det er ikke lett å se hva som er veien ut. Men streiken må finne en løsning. Det er tre alternativer, slik jeg ser det, sier streikeforsker Katrine Nergaard:

* En av partene kaster inn håndkleet og gir seg.

* Partene finner en kompromissløsning hos riksmekleren.

* Partene skyver spørsmålet til neste lønnsoppgjør, og setter ned et utvalg som kan se på ulike modeller og beregne kostnader.

– Det kan være enklere å finne en løsning i et utvalg som jobber over tid enn hos riksmekleren. Og pensjonsspørsmål løses som oftest gjennom utvalg, forklarer Nergaard.


Dette streiker de for

Striden står om pensjonsordning for de organiserte i Creo, NTL og Fagforbundet i teater- og orkestersektoren – bedriftene som omfattes av den såkalte Teateroverenskomsten.

Det er LO Stat som forhandler pensjon for Creo, NTL og Fagforbundet Teater og Scene. Forbundene krever en såkalt hybridpensjon som de mener ivaretar det partene protokollførte i 2016, ved innføringen av en midlertidig innskuddspensjon: En varig pensjonsordning som er livslang og kjønnsnøytral. Spekter mener innskuddspensjonen rommer dette, og ivaretar frilansere bedre.

– Hybridpensjon oppfattes som mer kostbar og mindre fleksibel for arbeidsgiver. Spekter tar heller en streik enn å gå med på kravet om hybridpensjon. Om arbeidstakerne her når gjennom med sitt krav, vil det bli et eksempel på at det går an å tvinge fram denne typen pensjon gjennom å ta en arbeidskonflikt. Det vil Spekter nødig risikere, kommenterer Nergaard.


FAKTA: KULTURSTREIKEN

* Fredag 3. september gikk Creo, Norsk Tjenestemannslag og Fagforbundet til streik i teater- og orkestersektoren.

* Striden står om pensjonsordninger for ansatte i kultursektoren i de LO-tilknyttede forbundene Creo, Norsk Tjenestemannslag og Fagforbundet.

* LO Stat har siden 2016 forhandlet med Spekter om pensjonsløsning for medlemmene i teatersektoren. Ved årets mellomoppgjør gikk forhandlingene til brudd. Partene møttes hos Riksmekleren torsdag 2. september, uten å komme til enighet.

* Fagforeningene krever en livslang og kjønnsnøytral pensjon, og viser til protokollført enighet om dette i forhandlingene i 2016.

* 30. september blir partene innkalt til tvangsmekling hos Riksmekleren.

---