Kultur

– Politiet burde gå etter de store fiskene

Politiet har igangsatt en jakt på kunstomsetningens gråsoner. Det har en kunstner på Tøyen i Oslo fått erfare.

I et kjelleratelier på Tøyen sitter en billedkunstner og fortviler. Nylig fikk Andrew Barton en sivilkledd politibetjent på besøk, og nå venter skulptøren på et krav fra Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH). Han har solgt kunst fra sitt eget atelier uten å kreve inn den lovpålagte kunstavgiften på 5 prosent av salgssummen.

– Jeg skjønner ikke hvorfor jeg, en småfisk, ble tatt. Jeg produserer kanskje kunst for 600.000 i året, og selger halvparten. Politiet burde gå etter de store fiskene, sier Barton til Dagsavisen.

Dette skjer om lag samtidig med NRK avslørte at politiet har beslaglagt flere hundre kunstverk fra et galleri på Frogner i Oslo, og galleristen skal være siktet for grovt bedrageri etter å ha solgt malerier for opptil 50.000 kroner per stykk av den oppdiktede kunstneren Werner Jensen.

Parallelt har politiet orientert seg i kunstlivet, men de vil ikke si om de har oppsøkt flere kunstnere enn Barton. Politiet kaller saken mot Barton en undersøkelsessak, og opplyser at de ikke har ilagt noe straffegebyr. «Han ble sterkt oppfordret til å selv ta kontakt og gå i dialog med BKH», skriver politiet i en epost til Dagsavisen.

– Jeg regner med at kravet fra BKH blir på minst 60.000 kroner, sier Andrew Barton.

For en kunstner kan det være veldig mye penger.

Unnlatt å kreve inn

Barton innrømmer at han har solgt sine egne kunstverk til privatkunder direkte fra atelieret. Han har regnet dette som private salg, og har derfor unnlatt å kreve inn 5-prosentavgiften. Dette er en avgift innen kunsthandel som kjøperen av et kunstverk må betale, og som kommer på toppen av den fastsatte kjøpesummen. Kunstavgiftsloven sier at avgiften skal kreves inn ved all offentlig omsetning av kunst. Det finnes bare ett unntak: «Salg til enkeltpersoner som oppsøker kunstneren privat regnes ikke som offentlig omsetning, og utløser derfor ikke kunstavgift.» Formuleringen kan du lese på kunstavgiften.no, nettsiden som informerer om avgiften.

– Den har jeg lest, sier Andrew Barton.

– Jeg har trodd at salg som har skjedd på atelieret, direkte til en privatperson som har oppsøkt meg og fått en omvisning bak lukket dør, er å anse som privat omsetning, sier han.

Det er ikke Hege Imerslund, direktør i Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH), enig i. BKH administrerer kunstavgiften, som bringer inn flere millioner hvert år.

– Det er viktig å få frem at det finnes ingen bestemmelse i kunstavgiftsloven om at omsetning fra atelier er avgiftsfritt, sier Hege Imerslund.Pengene går tilbake til kunstnerne i form av stipender. I 2018 dreide det seg om over 30 millioner kroner. Disse stipendene kommer i tillegg til stipendordningene som administreres av Norsk Kulturråd.

Sosiale medier er å anse som offentlig

Andrew Barton er en kunstner som er veldig aktiv på nettet, blant annet på Facebook. Han debatterer, og han legger ut bilder av nye kunstverk. Han annonserer også på markedsnettstedet Finn. Det springende punktet blir da om salg på atelieret skjer fordi han har lagt ut bilder på internett, eller om salget er en privat transaksjon uavhengig av dette? Kan en kunstner opptre som privatperson når vedkommende selger egne kunstverk?

Imerslund påpeker at promotering på internett er å anse som offentlig annonsering.

– Hvis du har promotert kunstverket offentlig, som i annonseportaler som Finn, på Facebook eller i andre kanaler, er et salg av dette verket å anse som offentlig omsetning. Hvis verket ikke har vært vist offentlig, og det er bare en person til stede på atelieret og døren er lukket, da er det en annen sak som vi vil måtte vurdere, sier hun.

Hun opplyser også at andelen av kunstavgiften som innbetales direkte fra kunstnere, er relativt liten, sammenliknet med det som innbetales fra gallerier og andre etablerte salgskanaler. Dette kan oppfattes i tråd med Andrew Bartons påstand om at det er meget vanlig med avgiftsfritt salg direkte fra kunstnernes atelierer:

– Jeg kan ikke bevise det, men min oppfatning er at dette gjelder alle, ikke bare meg, hevder han.

Ruben Steinum, styreleder i NBK, fagorganisasjonen Norske Billedkunstnere, er ikke enig i Andrew Bartons påstand:

– Min oppfatning er at kunstnere er opptatt av å gjøre ting riktig og etterfølge de regler som er. Jeg vil samtidig understreke at det er mitt inntrykk at Andrew Barton har handlet i god tro, sier han.

Andrew Barton. Britisk-norsk kunstner i sitt atelier.

Vil gjennomgå informasjonen

– Jeg har lyst til å gå til sak mot staten, sier Andrew Barton. På spørsmål om Norske Billedkunstnere kunne tenke seg å gå inn og dekke de juridiske utgiftene i en mulig rettssak, for å få avklart grensegangen mellom privat og offentlig kunstsalg, svarer Steinum:

– Jeg kan ikke ta stilling i en hypotetisk sak som jeg ikke kjenner detaljene i. Blir det en sak vil vi gjøre en vurdering. Spesielt det siste året, da gallerier har vært stengt, er det viktig at Bildende Kunstneres Hjelpefond er tydelige i sin informasjon om at de legger til grunn at sosiale medier og internett er å anse som offentlig. Slik kan vi unngå at flere kunstnere ender i en situasjon hvor de tror de følger reglene, men at det viser seg at de ikke gjør det, sier Steinum.

For ordens skyld er Andrew J. Barton ikke medlem av Norske Billedkunstnere.

Kunstsalg via markedssiden Finn ble lenge gjennomført uten at kunstavgiften på 5 prosent ble betalt. I 2017 var auksjonsforretningen Blomqvist Kunsthandel så lei av dette at de sendte brev til Kulturdepartementet. De opplevde at «(…) 5-prosentavgiften er sterkt konkurransehemmende for oss med tanke på våre salgskanaler sammenlignet med f.eks. Finn no». Brevet ga resultater. Nå er informasjonen til annonsørene om kunstavgiftsplikt tydelig på finn.no.

På informasjonssiden om kunstavgiften er det et eget avsnitt om «salg på internett». Men Hege Imerslund innser at BKH har formulert seg uklart, og at de nå skal gå gjennom informasjonen på nettsiden.

– Formuleringen «salg til enkeltpersoner som oppsøker kunstneren privat» kan fungere misvisende i dagens digitale virkelighet, hvor det hører til unntakene at det selges verk direkte fra kunstner som ikke på forhånd er promotert offentlig, sier hun.Nyeste fra Dagsavisen.no: