Kultur

Enighet om krisepakke for mediene: – Dette er en marsjordre til kulturministeren

Det er nå tverrpolitisk enighet på Stortinget om å be regjeringen komme med en egen krisepakke for mediene. - Dette er en marsjordre til kulturminister Abid Raja. Nå må han begynne å jobbe, sier Aps Anette Trettebergstuen.

Saken oppdateres.

Når Stortinget tirsdag vedtar den såkalte «tredje krisepakke» for næringslivet, er det samtidig enighet om en for mediebransjen svært så viktig formulering: Et flertall ber regjeringen kommme tilbake til Stortinget med en egen krisepakke for mediene.

– Dette er en marsjordre til kulturminister Abid Raja (V): Nå må han begynne å jobbe! Han må sette seg ned med mediebransjen og finne gode løsninger. og han bør gjøre det raskt, sier Aps Anette Trettebergstuen.

Må på banen

Tidligere har kulturminister Abid Raja fått kritikk fra både mediebransjen og opposisjonen i Stortinget for at  han ennå ikke har lagt en egen krisepakke for mediene på bordet. Nå kreves det altså av ham at han må komme på banen.

Les også: Mediebransjen skuffet: Ingen krisepakke fra Raja

–  Vi er veldig fornøyde og så glade for å ha fått gjennomslag for at vi nå ber regjeringen vurdere en egen ordning tilpasset medienes inntektsstruktur. Her ser vi for oss en enkel og ubyråkratisk ordning, som gjør at mediene får kompensasjon for der store tapet de har hatt i forbindelse med fallet i annonseinntekter. En slags «annonsebortfallskompensasjon», sier Trettebergstuen.

Felles merknad

Et bredt flertall i kulturkomiteen, der alle partier er med bortsett fra Frp, går nå inn for denne formuleringen i komiteens foreløpige innstilling: «Stortinget ber regjeringen vurdere en egen kompensasjonsordning bedre tilpasset medienes spesielle inntektsstruktur og raskt komme tilbake til Stortinget med forslag om dette».

Som bakgrunn for vedtaket skriver alle partiene, altså med unntak av Frp: «Viser til at mediehusene har hatt et betydelig fall i annonseinntekter. Kriteriene for faste uunngåelige kostnader utgjør en for liten del av mediehusenes kostnader til at støtte for kompensasjonsordningen kan kompensere for fallet i annonseinntekter.

Det er nå varslet permittering i flere aviser. Redusert journalistisk kapasitet i media vil være svært uheldig i den situasjonen landet vårt befinner seg i».

-–   En viktig seier

Et flertall av partiene står bak denne merknaden, som etter planen skal vedtas i stortingssalen tirsdag. Men Trettebergstuen  mener opposisjonen har vært den aktive part:

–   Vi i Ap har presset på for å få en egen ordning for mediene. Kontantstøtten for næringslivet  passer rett og slett ikke medienes inntektsstruktur. Det er bare en liten del av medienes utgifter som er faste kostnader, samtidig som inntektstapet på grunn av annonsebortfall er så stort. Vi har fått alle bortsett fra Frp med på dette. Dette er en viktig seier, og det er nå ekstremt viktig å få dette på plass raskt. Mediene har mistet annonseinntekter, og når det ikke kommer noen løfter om kompensasjon, begynner mange å permittere, sier hun.

–  Han var veldig tafatt

Senterpartiets kulturpolitiske talsperson Åslaug Sem-Jacobsen sier hun også har presset på for en medieordning, fordi hun mener at situasjonen for mediene er uholdbar i lengden. Hun kommer med klar kritikk av kulturminister Abid Raja:
–  Det ble tydelig forrige uke at Stortinget selv måtte ta grep og instruere ministeren direkte om å komme med tiltak for mediene. For han var veldig tafatt og valgte å sitte på gjerdet og vente - og håpe på - at mediene også skulle treffes av andre ordninger, sier hun til Dagsavisen i en e-post.
–  Synd at Frp ikke stiller seg bak en støtte til denne viktige samfunnsfunksjonen. Når det er sagt så forventer jeg at regjeringen nå kaster seg rundt og kommer med forslag til pakke allerede neste uke, når kriteriene for å falle inn under kontantstøtteordningen er avklart. Det haster, sier hun.

–  Tverrpolitisk enighet

Også Høyres mediepolitiske talsperson på Stortinget, Tage Pettersen, er fornøyd med formuleringen i merknaden.

–  Det gleder meg at vi nå har tverrpolitisk enighet om denne merknaden. Vi gir regjeringen i oppgave å utrede dette, for så å komme tilbake til Stortinget, sier Pettersen til Dagsavisen.

–  Dette er kjempeviktig å få på plass, slik at mediene kan fortsette sin ordinære drift. På den ene siden har mediene en utrolig viktig oppgave i det å formidle budskap ut til befolkningen, når vi nå står midt i denne krisen. På den andre siden sliter de med store inntektstap på grunn av fallet i annonseintekter. Det dreier seg om et tap på mellom 50 og 90 prosent, presierer Pettersen.

Raja skal følge opp

Fredag i forrige uke samlet kulturminister Abid Raja medieorganisasjonene for å høre hvilke tiltak de mener vil hjelpe Nå sier også han seg fornøyd med Stortingets krav om at han må lage en krisepakke for mediene:

–  Jeg er glad for at et stort flertall på Stortinget, inkludert alle regjeringspartiene, også ser viktigheten av at mediene skal kunne opprettholde sin redaksjonelle virksomhet under krisen. Jeg er derfor fornøyd med at Stortinget har vedtatt at vi skal vurdere en egen kompensasjonsordning for mediene. Dette skal vi følge opp så raskt som mulig og mitt departement har allerede jobbet med ulike løsninger i flere uker, sier statsråden i en e-post til Dagsavisen.

–   Jeg har holdt løpende og tett kontakt med medievirksomheter og medienes organisasjoner om utviklingen. Senest på fredag hadde jeg et møte med sentrale medieorganisasjoner. Der ba jeg bransjen om å gi en samlet tilbakemelding om hvordan de generelle støtteordningene som regjeringen jobber med, treffer mediebransjen. Formålet med dette var å kunne vurdere behovet for egne tiltak for mediene, sier Raja, som fortsetter:
–   Regjeringen er fullt klar over utfordringene mediene står overfor. Nær sagt alle næringer har det veldig tungt nå – i mediene handler det om at annonseinntektene har falt brått, samtidig som behovet for informasjon om koronaviruset og samfunnet for øvrig er svært stort. Enkelte medier har allerede permittert ansatte, og noen står i en vanskelig bemanningssituasjon på grunn av sykdom og karantene. Det er viktig for regjeringen og for Norge at landet har kritiske, oppegående og uavhengige medier. Det er et stort paradoks at publikum under koronakrisen bruker mediene mer enn noen gang, samtidig som mange medier risikerer å måtte nedbemanne fordi annonseinntektene svikter.

Les også: Mediebransjen slår alarm – ber Raja om krisepakke

Mer fra Dagsavisen