Kultur

Større bane og mer badetid

Utebadet blir åpent lenger og fotballbanen blir utvidet. Slik vil byråd Rina Mariann Hansen (Ap) kompensere for stengte områder på Tøyen under Øya.

– Det er et politisk ønske at Oslo skal ha store festivaler og arrangementer om sommeren. Da må vi legge til rette for det, sier Rina Mariann Hansen (Ap), byråd for kultur, idrett og frivillighet. Det har igjen vakt debatt at Øyafestivalen legger beslag på Tøyenparken og områdene rundt i flere uker av sommersesongen. Neste uke vil Oslo kommune skrive ny femårs leieavtale med Øyafestivalen for områdene festivalen har disponert på Tøyen siden 2014. Norges største musikkfestival samler over 18.000 mennesker hver dag gjennom festival-langhelga i august. Mens søsterfestivalen Miniøya tar over Tøyenparken en junihelg hvert år. Til sammen gjør det at adgang til Tøyenparken og områdene rundt blir stengt i fem uker mellom juni og august.

I vår skrev organisasjonen Tøyeninitiativet til miljøbyråden i Oslo kommune og ba om utsettelse av ny kontrakt med Øya. Det ble avvist. «Jeg er overrasket og skuffet over at man i så liten grad vil imøtegå Tøyen-folks ønsker», uttalte Sigrid Klæboe Jacobsen fra Tøyeninitiativet til Dagsavisen denne uka.

Tøyeninitiativet mener blant annet at kommunen må kreve fri tilgang til fotballbanen Caltexløkka og utebassenget på Tøyenbadet under Øyafestivalen. Det blir ikke aktuelt, fastslår Rina Mariann Hansen.

– En liten del av sommerperioden må denne delen av utearealet tas i bruk av Øyafestivalen. Vi har valgt å gjøre dette fordi Øyafestivalen trenger plassen, sier byråden.

– Kommunen gir tilskudd til Øyafestivalen og vil ha denne festivalen i byen. Hvis man ikke ønsker at Oslo kommune skal leie ut arealer til festivaler, får man jobbe politisk for det.

Les også: Naboer reagerer mot ny Øya-kontrakt

Nye baner

Hansen understreker at byrådet har satt i gang flere nye prosjekter for å bedre forholdene for idrett og friluftsaktivitet på Tøyen.

– Tøyen har stor underdekning på fotballbaner. Caltexløkka vil nå bli utvidet fra 9-erbane til 11-erbane. Det gir kapasitet til at enda flere kan spille fotball her.

– I sommer utvider vi utesesongen på Tøyenbadet og Frognerbadet helt fram til 16. september. Øyafestivalen tar den ene uka på Tøyenbadet, men samlet blir det mer badetid, sier byråden.

– Vi legger også kunstgress på fotballbanen på Klosterenga, og lager ny mini-kunstgressbane her oppe på Kampen.

– Etter sommerens festivalstarter vi arbeidet med en midlertidig idrettshall på sirkustomta. Her skal det etter hvert bli ny permanent flerbrukshall på Tøyen.

– Vi skal også bygge helt nytt Tøyenbad, og regner med å legge fram planene på 2019-budsjettet. Det nye Tøyenbadet vil ikke nødvendigvis inngå i arealet Øyafestivalen leier, poengterer byråden.

Utleie av Tøyenparken omfatter både byrådsavdelingene for idrett og byrådsavdeling for miljø og samferdsel, siden festivalen leier både idrettsanlegg og parkareal. Det er Rina Mariann Hansen som svarer samlet for leieforholdene til Øyafestivalen.

– Utleieavtaler er ikke noe som kan legges ut på høring. Oslo kommune leier ut store gate- og parkarealer. Vi kan ikke skape en forventning om at bymiljøetaten skal ha som oppgave å gå i dialog med lag, foreninger og beboere for hvert areal som skal leies ut. Det ville krevd altfor mye ressurser.

– Oslo er en tett by. Vi har ikke et svært jorde i Oslo der vi kan legge festivaler. I fjor åpnet vi Voldsløkka for Oslo Sommertid-festivalen. Der ble det også en del diskusjoner i forkant, men vår erfaring er at det gikk ganske greit, sier byråden.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Vip-banen

Her vi står på fotballbanen Caltexløkka, har Øyafestivalen sitt VIP-område, som rommer festivalens mange tusen akkrediterte og sponsorgjester (for 2017 kvitterte festivalen ut 11.023 fribilletter)

– Jeg var ikke på VIP-området i sommer. Som 40-årig småbarnsmor på festival er man opptatt av å få med seg mest mulig musikk, spising og drikking kommer langt ned på lista, sier Rina Mariann Hansen, som forteller at hun skal på Øyafestivalen også i sommer.

– Jeg må jo få med meg Cezinando på hovedscenen. Der har Tøyen virkelig noe å være stolt av, sier kulturbyråden om den unge rapperen fra Tøyen.

Les også: Øya kan løfte Tøyen