BÅNDLAGT: Festivalen varer noen få dager, men Tøyenparken er bortleid i tre uker i ungenes sommerferie. FOTO: MODE STEINKJER

Øya kan løfte Tøyen

Vi ønsker oss en Øya-festival i Tøyenparken som gjør mindre inngripen i barns og unges mulighet til å drive aktiviteter i skoleferien.

Innlegget er skrevet i samarbeid med Helge Renå, Sara Cools, Ayan Bashir Sheikh-Mohamed, Åse Brandvold, Sofie Arneberg og Trine Bang, alle styremedlemmer i Tøyeninitiativet

 

Festemningen er umulig å unngå når Øya og MiniØya legger til på Tøyen hver sommer. Den gigantiske folkemengden og fantastiske musikken som inntar Tøyenparken overdøver imidlertid et annet faktum. Festivalen er på besøk i Oslos aller fattigste delbydel. Dette gir et ansvar, ikke bare til Øya, men også til Oslo kommune som er kontraktspart.

På Tøyen har svært mange barn ikke råd til organisert idrett. Engasjerte lokale krefter har bygd opp Tøyen sportsklubb og gitt nytt liv til sportsklubben Sterling, begge med lav kontingent for å gjøre det mulig for flere å være aktive. Her finnes fotballag for jenter og gutter i alle aldre. Caltexløkka i Tøyenparken er eneste ordentlige fotballbane i nærområdet, og kapasiteten der er allerede sprengt. Derfor smertet det ekstra mye når Caltexløkka for et par år tilbake ble en del av festivalens inngjerdede område. I tre uker av sommerferien til barna og ungdommen.

Tøyen er preget av trangboddhet. Her bor mange familier i svært små leiligheter og med få grønne uteområder. Familier på fem barn i små 3-roms er ikke uvanlig. Noen bor med tre barn i to-roms leiligheter. Utearealene i Tøyenparken er Tøyenbefolkningens hage, sosiale møteplass og stedet der ungene kan kjenne gress under beina. Derfor føles det ekstra tungt når Øyafestivalen gjør det enda trangere å bo her på Tøyen. I praksis blir hele parken stengt for gjennomfart og for alle aktivitetene som vanligvis finner sted der: Familier på piknik, venner som griller, barn som leker, folk som soler seg.

Finnmarksgata holdes stengt hele sommerferien, hovedsakelig for tilrettelegging for Øya. Dette gjør at den store trafikkmengden omdirigeres gjennom de tettest bebodde områdene av bydelen, deriblant rett forbi tre barneskoler: Tøyen, Vahl og Lakkegata. Dette har blant annet ført til unødvendig trafikkfarlige situasjoner i forbindelse med skolestart.

Bellevue barnehage er festivalområdets aller nærmeste nabo, og ligger kloss inntil festivalgjerdene. Barnehagen har sett seg nødt til å anbefale foreldrene til nye barn med plass fra august å vente med barnehagestart til festivalen er over på grunn av støynivået.

For bare få år siden gjenåpnet Tøyenbadet det populære utebassengområdet. Tøyenbassenget er også viktig fordi svært mange barn og unge her ikke kan svømme. Det gjør vondt når dette offentlige fellesgodet blir stengt for allmenheten i forbindelse med festivalen for å tas i bruk som VIP-område for festivalens VIP-gjester. Utebassenget er i tillegg stengt for allmennheten under MiniØya.

Kommunen tjener 600.000 kr på å leie ut parken, og får 50.000 kr for bassengutleie. Tøyens befolkning taper mye mer. Øya selv går med overskudd. Forholdene ligger til rette for at festivalen kan dra i samme retning som de utallige frivillige på Tøyen som jobber dag etter dag, år etter år, for å gjøre livet bedre for alle barna på Tøyen.

Totalt legger Øya og MiniØya beslag på så godt som hele parkens grøntområde i hele fem uker i løpet av tre korte sommermåneder. Snart skal kontrakten mellom kommunen og Øya forlenges for fire nye år. Nå er tidspunktet for å legge premissene for at Øyas tilstedeværelse skal gi minst mulig inngripen i lokalbefolkningens storstue. Vi ønsker oss en festival som ikke stenger av Caltexløkka og utebassenget. Og vi ønsker at totalarealet som sperres av, særlig under opp- og nedriggingsperioden, reduseres.

Videre håper og tror vi Øya kan gi et positivt tilskudd på områder der skoen trykker for barn og unge. Vi er kjent med at Øya tidligere har gjort noen positive enkelttiltak. Nå er tiden inne for at kommunen, Øya og lokalbefolkningen sammen finner ut hvordan det gedigne festivalmaskineriet kan bidra til å løfte Tøyens befolkning. Vi vil særskilt nevne det skrikende behovet for arbeid. Øya kan for eksempel hyre inn lokale ungdommer. Mangfoldet av lokale foreninger kan involveres i, og få inntekter fra, for eksempel matservering inne på festivalens område.

Vi forventer at Øya og kommunen lager en avtale som sikrer at større deler av Tøyenparken vil være tilgjengelig for lokalbefolkningen under festivalens anleggsperiode og at utebassenget ikke tas opp av festivalen. Vi mener kommunen kan stille krav om at festivalen gir sommerjobb til ungdom. Videre håper vi Øyafestivalen kan gi positive tilskudd til lokale krefter, og dermed støtte opp under arbeidet for å løfte Tøyens befolkning.