Øya og barnefestivalen Miniøya legger beslag på Tøyenparken til sammen fem uker av sommersesongen, påpeker Tøyeninitiativet. Her fra Øyafestivalen 2017.

Naboer reagerer mot ny Øya-kontrakt

Øyafestivalen får fem nye år på Tøyen – uten at Oslo kommune hører på lokalbefolkningen, mener beboerforening.

 

– Det er nå, når det inngås kontrakt for nye fem år, at kommunen har mulighet til å gjøre noe med forutsetningene for leieavtalen. Men det virker ikke som kommunen vil stille noen krav til Øyafestivalen. Det miljøbyråden skriver i avslaget, viser at hun ikke forstår realitetene for befolkningen på Tøyen.

Dette fastslår Sigrid Klæboe Jacobsen, styremedlem i Tøyeninitiativet, en sammenslutning av beboere på Tøyen, som har engasjert seg i debatten rundt Øyafestivalen.

Øya er Norges største musikkfestival, og har siden 2014 funnet sted i Tøyenparken, hvor festivalen samler et publikum på over 18.000 hver dag i fire dager. Det er bymiljøetaten i Oslo kommune som leier ut fellesarealer til konserter og festivaler. Tidligere i vår sendte Tøyeninitiativet brev til miljøbyråd Lan Marie Berg, og ba byråden utsette signering av ny kontrakt med Øyafestivalen. «Vi mener kommunen og særskilt områdets beboere kommer svært dårlig ut av avtalen. Festivalen har i tillegg stadig utvidet området de disponerer», påpeker Tøyeninitiativet i brevet. Tøyeninitiativet skrev også en kronikk i Dagsavisen, der de kom med flere ønsker på vegne av beboerne på Tøyen.

Les kronikken her: Øya kan løfte Tøyen

Nylig fikk Tøyeninitiativet et kortfattet svar fra byrådsavdeling for miljø, om at det ikke var aktuelt å utsette inngåelse av ny kontrakt med Øyafestivalen.

Bymiljøetaten vil inngå ny leieavtale med Øyafestivalen for fem år, til og med 2023. Dagens kontrakt ble inngått i 2013 og utløper etter sommerens festival. Etaten opplyser at ny femårskontrakt er klar for inngåelse i løpet av neste uke, og byrådsavdeling for miljø viser videre til byråd for kultur, idrett og frivillighet næring Rina Mariann Hansen (Ap), som behandler festivalsaker.

Fem uker

Øyafestivalen og barnefestivalen Miniøya legger beslag på mesteparten av grøntområdet ved Tøyenparken i til sammen fem uker av den tre måneder lange sommersesongen, påpeker Tøyeninitiativet. Sommeren 2017 var Tøyenparken utilgjengelig for allmenn ferdsel mellom 6. juni og 15. juni, og fra 31. juli til 16. august, i forbindelse med Miniøya og Øyafestivalen.

– Vi har tre hovedpunkter som vi ønsket kommunen skulle stille som krav til Øyafestivalen i en ny leiekontrakt for Tøyenparken, forteller Jacobsen:

* Fotballbanen Caltexløkka må være tilgjengelig i festivalperioden.

* Tøyenbadet, inkludert utebassenget, må være tilgjengelig i festivalperioden

* En større del av området rundt Tøyenparken må være tilgjengelig under opprigg og nedrigg.

– Dette er ting beboerne på Tøyen har reagert sterkt på gjennom flere år. Ingen av disse punktene har byråden ønsket å diskutere, eller regulere gjennom leiekontrakten. Jeg er overrasket og skuffet over at man i så liten grad vil imøtegå Tøyen-folks ønsker, sier Jacobsen.

Leiekontrakten mellom Bymiljøetaten og Øyafestivalen viser at festivalen betaler 600.000 årlig for leie av Tøyenparken. Fra 2015 fikk festivalen utvidet leieområdet til å inkludere utearealet ved Tøyenbadet, med et tillegg i leieprisen på 50.000.

For deg med ♥ for Oslo: Sjekk våre nye Oslo-sider her!

Imøtekommende

Fredag skal Tøyeninitiativet ha møte med Øyafestivalen for å diskutere gjennomføringen av sommerens festival.

– Øyafestivalen opplever vi som mer imøtekommende enn kommunen. Festivalen er villig til å diskutere hva de kan bidra med til lokalsamfunnet. Vi er opptatt av at folk på Tøyen skal kunne ta del i verdiskapningen på Øyafestivalen, for eksempel ved å slippe til frivillige organisasjoner, sier Jacobsen.

– De større overordnede spørsmålene mener vi kommunen må ta opp med festivalen. Øyafestivalen er en stor kommersiell aktør, og forholder seg til rammebetingelsene de har forhandlet med kommunen. I dagens kontrakt er det ikke spor etter krav eller betingelser for bruken av området. For eksempel var fotballbanen ikke en del av festivalområdet tidligere. De siste årene har Øya utvidet festivalområdet til å inkludere også fotballplassen.

– Ifølge svaret fra kommunen er det bare forutsigbarhet for Øyafestivalen som prioriteres. Vi synes byråden med sitt svar fremstår arrogant overfor lokalbefolkningen. Vi ønsker forutsigbarhet for Tøyens befolkning. Det har byråden anledning til å sikre gjennom kontrakten.

Les også: DeLillos-favoritt fikk Øya-drøm oppfylt

 

– To sider med krav

– Avtalen mellom Øyafestivalen og kommunen var forhandlet ferdig i fjor høst. Som vi har svart tidligere, er det ikke anledning til å legge inn nye elementer i avtalen, selv om selve signeringen ikke har funnet sted, kommenterer byråd for kultur og frivillighet Rina Mariann Hansen (Ap).

– I Oslo har vi mange gode arrangementer, og vi har spredd festivalene utover byen slik at alle deler på ansvaret med å være vertskap for ting som skjer i byen. Etter det jeg vet har det vært dialog mellom Tøyeninitiativet og Øyafestivalen, og jeg er sikker på Øyafestivalen tar hensyn til naboene, det er en festival som har lagt stor vekt på sin lokale tilknytning, kommenterer Hansen.

– Det er to sider med krav i avtalen med kommunen. Her kjenner vi oss ikke helt igjen i Tøyeninitativets fremstilling, sier Jonas Prangerød, pressesjef i Øyafestivalen.

– Fotballbanen og Tøyenbadet er de to delene av området som vi setter opp sist og fjerner først. Sist sommer brukte vi utebadet i under en uke, og Caltexløkka i noen dager. Vi har fokus på å bli fort ferdig der. Men dette er områder vi har behov for når vi skal lage et så stort arrangement, sier Prangerød.

– Vi har relasjoner med mange organisasjoner i nærområdet – blant annet Tøyen Sportsklubb, Sterling, Tøyenravnene, og vi jobber med å øke antall lokale samarbeidspartnere. Vi ser fram til å få innspill og forslag fra Tøyeninitiativet, understreker Prangerød.

Les også: Smalltown feirer 25 år på Øya

 

Øya-festivalen

* Norges største musikkfestival.

* Finner sted i starten av august hvert år.

* Startet på Kalvøya 1999, etablerte seg i Middelalderparken 2001.

* Flyttet til Tøyenparken i 2014, på grunn av ut­byggingen av Follobanen.

* Samler over 18.000 hver dag. Alle festivalbillettene har vært utsolgt på forhånd hvert år siden 2001.

* Siden 2010 har det også vært arrangert Miniøya i Tøyenparken: En barnefestival med musikk og aktiviteter, drevet av samme eierselskap som Øyafestivalen.

* Miniøya finner sted i helgen 9. - 10. juni med artister som Lissie, Sondre Lerche og Ida Maria.

* Øya-festivalen finner sted fra 8. - 11. august, med artister som Arctic Monkeys, Kendrick Lamar og Cezinando.

Dagsavisen mener: Gi Tøyen mer tilbake