Kultur

Dette skal gi riktig turistvekst

Nå skal det norske postkortet skal fylles med enda mer kultur, lokalmat og spennende opplevelser. Og de skal være bærekraftige. Slik skal Innovasjon Norge trekke flere «riktige» turister til landet vårt.

Bilde 1 av 4

Christine Baglo

– Norge har vært godt kjent som en naturbasert attraksjon helt siden 1902, og det skal vi fortsatt være. Men når vi ser på internasjonale merkevaremålinger, ser vi at vi scorer lavt på kategorier som «kunst og kultur», «mat» og «bredde på utvalg av attraksjoner» – samt på at det er få norske produkter å få kjøpt, selv om kvaliteten anses som god. Dette ønsker vi nå konkret å gjøre noe med, slik at vi også skiller oss kraftigere fra andre naturbaserte destinasjoner, som Island, Canada, New Zealand og Sveits, slik at vi kan bli den ledende slike destinasjonen i verden, sier Innovasjon Norges nye reiselivsdirektør, Bente Holm, som la fram grunnrisset til Innovasjon Norges nye reiselivsplan under Norwegian Travel Workshop i Bergen denne uka.

Mer fokus på opplevelser

Det betyr også at Innovasjon Norge ikke lenger skal støtte «alt som kan drive vekst», men fokusere mye mer på opplevelsesutvikling. Det norske postkortet skal fylles med innhold. Turistene skal ikke lenger bare se, men gjøre. Det er der noen av de største verdiskapningsmulighetene ligger.

– Må vi velge mellom å støtte et hotell eller en ny gondolbane, blir valget enkelt, sier direktøren.

Det vil også få konsekvenser for hvordan Norge skal markedsføres på.

– Vi kommer til å gå bort fra tradisjonelle, sesongbaserte kampanjer, og heller satse mer på å være i digitale kanaler, hele tiden, hele året, der vi kan se hva folk ute i verden er opptatt av – i sanntid, og respondere på det, forteller direktøren.

Markedsføringen vil framover også i større grad rettes mot ulike målgrupper, istedenfor land og geografiske områder.

Mer lønnsomt

Tanken er at et bredere utvalg av kultur- og kvalitetsopplevelser skal få besøkende til å bli lenger og bruke mer penger. Og tiltrekke seg flere av «kulturturistene», som er de mest lønnsomme og minst miljøforstyrrende turistene – og som er opptatt av å nyte og erfare lokal kultur.

Holm ønsker derfor, som det også signaliseres i den nye Reiselivsmeldingen, at reiselivsbegrepet skal utvides fra «ferie og fritid»-segmentet, til også å favne kultursektoren, arrangementer og konferansevirksomhet.

– Vi skal samarbeide med alle næringer som skaper reiselyst! Vi har mange sammenfallende interesser, framhever direktøren, som jobbet målbevisst med å knytte disse sektoren sammen under sin tid som turistsjef i Oslo – med stort hell.

Innovasjon Norge har også fått i oppdrag å lansere en nasjonal kulturkalender, og ifølge reiselivsmeldingen skal det utarbeides en egen strategi for nettopp kulturturisme.

Tiltakene skal være med å skape til sammen 20.000 nye arbeidsplasser i reiselivet, om det går som direktøren vil.

Bærekraft i bunn

Bærekraftig utvikling er et annet viktig nøkkelord i den nye strategien.

– Vi må slutte å snakke om økonomi, samfunn, miljø og reiseliv som separate kategorier. Bærekraft er grunnfjellet vi skal bygge alt på. Det er mye kraft i bærekraft, sier Holm, som også ønsker å utvikle et eget bærekraftbarometer for å måle ting går riktig vei.

Den økte turistveksten i Norge har som kjent også skapt nye utfordringer, med slitasje på sårbar natur, forsøpling og tidvise flodbølger av turister, blant annet i Bergen, Geiranger, Lofoten og Stavanger.

– Vi har sett for oss de fleste scenarioer, men ikke helt «hva skal vi gjøre når veksten plutselig kommer»! Norge er langt ifra fullt, men vi må spre turismen både geografisk og på andre sesonger, og selge hele Norge – hele året, påpeker Holm.

Hun er også opptatt av at det skal være en god balanse mellom besøkende, økonomi og lokalbefolkning på norske reisemål.

– Samhandlingen mellom alle parter må være sunn og komme alle til gode. Der kan kultur være en viktig brekkstang. Det som er bra for dem som bor der, er også bra for besøkende, påpeker Holm.

Ikke all vekst er bra

Parisavtalen og Grønn Konkurransekraft skaper også utfordringer for den transportintensive reiseindustrien. Holm og Innovasjon Norge var nylig i Dubai, Japan og Kina for å promotere Norge. Når forholdet til Kina nå har normalisert seg, åpnes dørene til et av verdens største reisemarkeder, som er i eksplosiv vekst.

– Er en satsing på slike langdistansemarkeder forenlig med bærekraft og klimamål?

– Vi må tørre å ta noen tøffe diskusjoner i tida framover. All vekst er ikke riktig vekst. Det er ikke sikkert at vi skal ha alle kineserne hit – men de rette. De som kommer for å spise kinamat og handle Louis Vuitton-bager er vi ikke så interessert i, de legger igjen svært lite penger i reiselivet, påpeker Holm.

Som helst vil ha turister som blir lenger, nyter lokal mat og -kultur. Som for eksempel de særdeles lønnsomme amerikanerne og kunst- og kulturinteresserte tyskere. Holm opplyser også at Innovasjon Norge framover i større grad ønsker å rette markedsføringen mot ulike målgrupper basert på interesser, istedenfor land og geografiske områder, slik man har gjort tidligere.

Reiselivsplanen som ble lagt fram i Bergen er kun retningsgivende. Den endelige handlingsplanen vil først ferdigstilles til høsten.

Mer fra Dagsavisen